e-learning

Text dotazu

Dobrý den, pro svou diplomovou práci hledám knihy, které se zaměřují na problematiku e-learningu. Můžete mi prosím doporučit nějaké publikace? Děkuji

Odpověď

Dobrý den, k tematice e-learningu existuje velké množství literatury, pro její vyhledání můžete použít např. elektronický katalog Národní knihovny ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc). Po zadání klíčového slova e-learning do pole Předmět katalog vyhledal 209 záznamů, jejichž počet si můžete ještě omezit např. pouze na dokumenty vydané v českém jazyce, s rokem vydání po r. 2000 apod. Dotaz můžete zužovat pomocí tlačítek Upřesnit a Filtrovat (nacházejí se nad vyhledanými výsledky).
Informace o možnostech výpůjčky jsou u každého záznamu obsaženy v poli Exempláře, pokud jste registrovanou čtenářkou NK ČR, dokumenty si pomocí odkazu Objednat můžete ihned objednat k vypůjčení. V případě, že nejste čtenářkou NK ČR a měla byste o registraci zájem, podrobnější informace naleznete na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Jak_to_tady_chodi&submenu3=98.

Na ukázku uvádíme několik vyhledaných dokumentů:

1) DEL 2003 : developments in e-learning 2003 : 17-19 September 2003, Prague, Czech Republic / editor Vojtěch Dynybyl. Prague : Czech Technical University, 2003. 2 sv. : il. ; 25 cm + text (s. 115-130). ISBN 80-01-02820-8 (sv. 2 : brož.). ISBN 80-01-02819-4 (sv. 1 : brož.)

2) ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a eLearning : učební text pro distanční studium. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008. 144 s. : il. ; 23 cm. ISBN 978-80-86723-56-3.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200804/contents/nkc20081798519_1.pdf

3) JUSZCZYK, Stanisław. Dištančné vzdelavanie : konštruktivistický prístup. Bratislava : Sapientia, 2003. 170 s. ; 21 cm. ISBN 80-968797-3-1. 

4) TELNAROVÁ, Zdeňka. e-learning. Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. 68 s. ; 30 cm. (Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska). ISBN 80-7042-874-0.

5) VANĚK, Jindřich. E-learning, jedna z cest k moderním formám vzdělávání. V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2008. 96 s. : il. ; 24 cm. (Studia oeconomica : vědecké monografie Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné). ISBN 978-80-7248-471-3.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200809/contents/nkc20081806919_1.pdf

6) KOPECKÝ, Kamil. E-learning (nejen) pro pedagogy. Olomouc : Hanex, 2006. -- 125 s. : il. ; 21 cm. (Vzdělávání a informace). ISBN 80-85783-50-9.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200703/contents/nkc20061693136_1.pdf 

7) BAREŠOVÁ, Andrea. e-Learning ve vzdělávání dospělých. Praha : VOX, 2003. -- 174 s. : il. ; 21 cm. (Konference). ISBN 80-86324-27-3.

Podobným způsobem můžete postupovat při vyhledávání článků v článkové databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl), v databázi jsou zpracované články od roku 1991.

Pokud byste měla zájem o vyhledání zahraničních článků k tématu e-learningu, můžete využít placené zahraniční článkové databáze. Tyto databáze jsou k dispozici přímo na počítačích v knihovnách na základě čtenářského průkazu, některé knihovny nabízejí i vzdálený přístup k databázím odkudkoli. Nabídku těchto databází, které si předplácí Národní knihovna ČR, naleznete na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3. V databázích je možné vyhledávat přímo v budově knihovny (např. studovna Referenčního centra
- http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm) nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu
3=104), podmínkou pro přístup k databázím je vždy platný čtenářský průkaz NK ČR. Z nabízených databází by pro Vás mohly být vhodné zejména databáze EBSCO
- Academic Search Complete, MLA International Bibliography, ScienceDirect, SpringerLINK. Dále Vám můžeme doporučit volně dostupnou bibliografickou databázi pro oblast pedagogiky a vzdělávání s názvem ERIC
(http://www.eric.ed.gov/) nebo EBSCO - Education Research Complete (placená databáze, přístup má např. Univerzita Karlova, http://pez.cuni.cz/ezdroje/zdroj.php?lang=cs&id=422&obor=22).

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.10.2009 10:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu