e-Government

Text dotazu

vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni Předmět: e-Government Přesná formulace dotazu: Prosím o infornaci o vydaných titulech k e-Governmentu, datových schránkách,czechpointu a elektronickému podpisu. Děkuji za informace.

Odpověď

Dobrý den,

pro orientaci ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dále jen SVK PK) slouží katalog, který je dostupný na: http://aleph.svkpl.cz.

Na ukázku Vám zasílám několik záznamů knih z elektronického katalogu.

e-government:

Špaček, David. eGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2012. xix, 258 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-261-8. Sig. SVK PK: 31B4984

datové schránky:

Lapáček, Jiří. Jak na datovou schránku a elektronickou komunikaci s úřady. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012. 197 s. ISBN 978-80-251-3680-5. Sig. SVK PK: 31B49605

elektronický podpis:

Peterka, Jiří. Báječný svět elektronického podpisu. Praha: CZ.NIC, ©2011. 430 s. CZ.NIC. ISBN 978-80-904248-3-8. Sig. SVK PK: 31B45181

Dostálek, Libor, Vohnoutová, Marta a Knotek, Miroslav. Velký průvodce infrastrukturou PKI a technologií elektronického podpisu. 2., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 542 s. ISBN 978-80-251-2619-6. Sig. SVK PK: 31B36283

Podmínkou půjčení knihy domů je platný roční čtenářský průkaz. Při výpůjčce do studovny stačí jednorázový denní průkaz za 10,- Kč (viz ceník SVK PK:http://www.svkpl.cz/files/cenik-sluzeb.pdf).

Zdroje analytických informací (tzn. stati a články) z českého periodického tisku jsou shromažďovány např. v bibliografické databázi České národní bibliografie : české články (báze ANL) na:
http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=anl. Nebo v Jednotné informační bráně na: www.jib.cz.

czechPOINT:
Alföldi Šperkerová, Marcela. Velký bratr nás sleduje. Ekonom, 2008, roč. 52, č. 6, s. 22-26. ISSN 1210-0714.

Dále Vám můžeme nabídnout rešeršní služby, viz http://www.svkpl.cz/cs/sluzby/bibliograficke-sluzby/resersni-sluzby-ve-specialni-studovne/. Jedná se o placené služby poskytované speciální studovnou (opět součástí ceníku SVK PK).

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

04.12.2012 17:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu