dvouslivák lahodný

Text dotazu

dobrý den, prosím pěkně, od koho (Presl??) pochází starý název pro líčí čínské jako dvouslivák lahodný děkuji mockrát

Odpověď

Dobrý den,

 

název "dvouslivák lahodný" pro ovoce liči opravdu vytvořil Jan Svatopluk Presl a poprvé se objevilo v jeho Všeobecném rostlinopisu vydaném v roce 1846 (volně dostupný v digitální knihovně Kramerius NK ČR - http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/20251508). Presl pojmenování utvořil podle názvu německého, Zwillingspflaume - dvouslivák.

Při velikém počtu rodů, které Presl do svého rostlinopisu zahrnul, již nebyl schopný dodržovat svá pravidla z roku 1820, aby používal jmen slovanských jazyků. Jednak proto, že v nich dosud neexistovala, jednak že mnohé rostliny měly již svá mezinárodní vžitá jména. Proto musel Presl stále častěji vycházet z vlastnosti rostliny nebo z německého či vědeckého latinského, popřípadě řeckého vzoru a spoléhat při volném tvoření na svou fantazii. Většina jmen, u nichž se snažil zachovat "alespoň slovanský charakter slova", se v hovorové češtině nevžila, působila nepřirozeně a násilně. Zvítězily naopak jednoduché názvy domorodé, ohebné a libozvučné, nepodkreslené vedlejšími představami.

Pokud byste si chtěl přečíst další informace o J. S. Preslovi a jeho díle, doporučujeme publikaci od Evy Hoffmannové, viz přehled literatury níže.

 

 

 

Použité zdroje

* HOFFMANNOVÁ, Eva. Jan Svatopluk Presl, Karel Bořivoj Presl. Praha: Melantrich, 1973. s. 196-197. Dostupné také z (přístup pouze z počítačů NK ČR): http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:88eb3990-e7ff-11e2-b28b-001018b5eb5c

 

* PRESL, Jan Svatopluk. Jana Swatopluka Presla Wšeobecný rostlinopis, čili, Popsání rostlin we wšelikém ohledu užitečných a škodliwých. Díl I. W Praze: Nákladem Českého museum, 1846. xxxii, 1006 s. Spisů musejních; č. 23. Nowočeská bibliothéka; č. 7. Dostupný také z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11281888

 

* PILÁT, Albert. Litči: nové ovoce z Číny v našich obchodech. Živa. Praha: Matice česká při Museu Království českého, 5. 1958, 6(3). s. 101. ISSN 0044-4812. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:7356fd10-0628-11e9-9210-5ef3fc9bb22f

 

* Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. J. Otto. s. 194. Dostupné také z (volný přístup): http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:48f532c0-05b0-11e5-97f4-5ef3fc9ae867

 

* https://botany.cz/cs/litchi-chinensis/

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.05.2019 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu