Dvě běloruské pohádky

Text dotazu

Dobrý den,
díky Vaší pomoci jsem se dozvěděl, že ve sbírce "Russkie narodnye skazki" jsou ještě další dvě běloruské pohádky, "Moroz, solnce a veter" a "Pokatigorošek". Mohl bych Vás poprosit o nějakou informaci ještě k těmto pohádkám? Mockrát děkuji za pomoc!

Odpověď

Dobrý den,

v Erbenových Slovanských pohádkách se objevují překlady tří běloruských pohádek - Podivní chlapci, Štěstí a neštěstí a Kulihrášek. Všechny tři zmíněné pohádky pocházejí z díla Afanasjeva.

 

Překlad Kulihráška do češtiny byl ovšem Erbenem značně upraven - viz poznámka k překladu v Slovanských pohádkách (1948):

 

"Kulihrášek. Bělor. — Rkp.: ... odpočinouti. T. str. 183, ř. 7 shora: ...že ti dám odpočinutí. — Afanasjev, III., 2 (2): Katigorošek (v textu Pakacigarošak). (SČ 129 násl.) — Překlad podstatně zkrácený úplně změnil pův. text. Především chybí úvod —jistě starobylý — rázovitý úvod ruského odborného pohádkáře. Uv. m. str. 2: Neukatorom carstve i neukatorom gasudarstve, na mori— okeani, na ostrave na Bujani, staic dub zeleny, a pod dubom byk pečony, i u jago boku nož točony: sejčas nožik dobyvaecca — izvolj kušaé! I to esce ni kazka, toljko prikazka; a chto moju kazku budze sluchač, tak tomu sabolj i kunica i prekrasnaja dzevica, sto rubleu na svadžbu, a pjaćdzesjać na praguljanje. — Po tomto úvodě se v orig. počíná pohádka vypravováním, jehož obsah lze krátce naznačiti takto: Zámožní rodiče měli dva syny a dceru velmi krásnou. Synové byli na práci v lese, sestra jim nesla jíst, bratři cestu označili slámou. Drak změnil znamení, takže cesta vedla do jeho sídla; dívka tam přišla a dostala se do dračí moci. Oba bratři se postupně vypravili za sestrou, ale zahynuli. Tu se matce narodil Kulihrášek, rychle vyrostl v mocného bohatýra, přišel k drakovi, vzkřísil ubité bratry a vracel se s nimi—spolu se sestrou — domů. Cestou ho bratři chtěli zabít, ale Kulihrášek se ubránil, přišel domů, rozloučil se s rodiči a vydal se na dobrodružství. Po tomto příběhu úvodním následuje setkání v Vernihorou. V dalším vypravování se Erben věrně přidržuje znění původního. Erben úvodní povídku vynechal, protože ji pokládal za kontaminaci. — Str. 183, ř. 10 shora: ...Ty, střevo čertovo (= čortavo stervo; orig. str. 14, ř. 7 shora), správně „mrcho“. Látka: Polívka, Súpis slovens. rozprávok, I., 289, 299.

Str. 181, ř. 17 shora: Vernihora, Vernidub. (Vernuť = převrátili, přenes, vyvrátili, vyrvali.) O jménech těchto pohádkových hrdinů srovn. Máchal, Nákres 16. Str.

182, ř. 5 shora: Drak jede vyzbrojen jako pravý bohatýr z byliny: má s sebou sokola a chrta. Starobylý rys.

Str. 182, ř. 3 shora: kalinový most. Kalina (Viburnum opulus), keř, o němž se často zmiňuje ústní slovesnost slovanská. Srovn. Sobotka, Rostlinstvo a jeho význam v národních písních atd., str. 165 násl. 186 (60)."

(zdroj: ERBEN, Karel Jaromír, 1948, s. 376)

 

Pohádka o Kulihráškovi se v různých obměnách objevuje v řadě do češtiny přeložených či českých pohádkových knih:

 

Např.

* ERBEN, Karel. Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských. V Praze: Spolek pro vydávání laciných knih českých, 1869. s. 131. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:753af880-d785-11e6-b333-5ef3fc9ae867

* DOLENSKÝ, Jan, Antonín JIRÁK a František BÍZA. Kytice slovanských bájí: z původních sbírek A.N. Afanasjeva ... [et al.]. V Praze: Alois Hynek, [1896?]. s. 117. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:3c8f4910-1497-11e7-96ce-005056827e51

*  AFANAS'JEV, Aleksandr Nikolajevič a František VYMAZAL. Ruské národní pohádky. Brno: Matice moravská, 1883. s. 26. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:71de8960-92bd-11e2-8f81-5ef3fc9ae867

* AFANAS'JEV, Aleksandr Nikolajevič, Rudolf LUŽÍK a Karel DVOŘÁK. Ruské lidové pohádky. Praha: Odeon, 1984. s. 126. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:3b338300-2efe-11e4-90aa-005056825209

* KARNAUCHOVA, Irina Valer'janovna, Zdeňka PSŮTKOVÁ a Václav FIALA. Krása nesmírná. Praha: Lidové nakladatelství, 1969. s. 114. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:2b29b0e0-7fcb-11e6-ad48-005056825209

* NIKOLAJEV, Jurij Filippovič, Aleksej Nikolajevič TOLSTOJ, Zdeňka PSŮTKOVÁ a Jana MERTINOVÁ. Baba Jaga a jiné pohádky. Praha: Reader's Digest Výběr, 2008. s. 233. ISBN 978-80-7406-006-9. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:28f81400-b285-11e6-a108-005056827e51

Aj.

 

Druhá Vámi uvedená pohádka: "Moroz, solnce a veter" není v českých zdrojích příliš popsána. Překlad této pohádky byl otištěn až v druhém díle Vybraných bájí a pověstí jiných větví slovanských (1906). Podrobnější rozbor pohádky ovšem není v nám dostupných zdrojích k dispozici.

 

Použité zdroje

ERBEN, Karel Jaromír a Jiří HORÁK. Slovanské pohádky. V Praze: Melantrich, 1948. s. 376. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:1bc55ab0-d306-11e3-93a3-005056825209
ERBEN, Karel Jaromír. Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských. II, Východní slovanské. V Praze: J. Otto, 1906. 190 s. Světová knihovna; Č. 517-519.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.03.2020 19:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu