dvd

Text dotazu

Natočil jsem s kolegou amatérský film. Byl určený pro domácí využití. Jenže je o něj velmi velký zájem. Rozdalo se více jak sto kusů a je zájem o jeho využití různými organizacemi při veřejných promítáních, knihkupectví mají zájem ho prodávat, na veletrhu cestovního ruchu má být využit v rámci propagace regionu, regionální televize ho chce promítnout, místní kino ho chce promítnout pro školy, a zájem mají i kina v jiných městech, jsou další zájemci o jeho koupi, nebo chtějí jím být obdarováni. někteří příznivci ho zveřejnili na internetu na svých stránkách. Stáhli si ho i zájemci ze zahraničí. Někteří obdarovaní ho zaslali svým příbuzným do zahraničí. Zájem je tak velký zřejmě proto, že film pojednává o regionální historii. Film je distribuován na dvd. Dozvěděl jsem se, že i na dvd se vztahuje vydavatelský zákon. Dostal jsem radu zařídit si živnostenský list na vydavatelskou činnost, jenže já ani kolega jako státní zaměstnanci nemůžeme mít živnostenský list a ekonomickou činnost. Film rozdáváme zdarma, nebo je prodán za výrobní náklady na nosič a obal. Bylo mi řečeno, že film na dvd by měl mít číslo od ministerstva kultury, pokud ho chceme vydávat - tj. rozšiřovat. Knihy mají ISBN, jak se to jmenuje u dvd? A o co přesně se žádá? Dle vydavatelského zákona by měl být i u dvd tzv. povinný odběr, tak jako u knih. Nevím jak v takovém případě postupovat. Slyšel jsem, že v případě knih se knihovny přihlásí, nebo jim vydavatel sám nabídne své knihy. Takže v případě dvd jak mám vyhovět povinnému odběru? Knihovny se mi sami přihlásí? A které? V souvislosti s naším filmem, vznikl velký zájem i o naše předchozí filmy, je možné o to číslo požádat dodatečně, a dodatečně vyřídit zájemce o povinný odběr? Za odpověď děkuji.

Odpověď

Dobrý den, doporučujeme Vám obrátit se na

Ministerstvo kultury ČR
Odbor médií a audiovize
Maltézské náměstí 1
Praha 1 118 11
http://www.mkcr.cz/media-a-audiovize/kinematografie/default.htm

Na internetových stránkách MK ČR naleznete potřebné informace a kontakty :
např. zákon č. 249/2006 Sb.:

V § 7 odstavec 1 zní:
    (1) Výrobce českého audiovizuálního díla je povinen písemně nabídnout Archivu (Národní filmový archiv) ke koupi dvě nové nepoškozené rozmnoženiny českého audiovizuálního díla v kvalitě prvotního záznamu a písemné a propagační materiály k tomuto dílu, a to do 60 dnů ode dne jeho zveřejnění.
V případě, že o to Archiv projeví zájem, je výrobce českého audiovizuálního díla povinen mu nabídnout ke koupi jednu duplikační kopii a jednu rozmnoženinu českého audiovizuálního díla a písemné a propagační materiály k dílu.
 Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize, má povinnost od 01.01.2007 na základě zákona č. 249/2006 Sb., kterým se mění zákon č.273/1993Sb. o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl,o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, vést evidenci

.podnikatelů v oblasti audiovize
.evidenci českých audiovizuálních děl (dále jen AD) .evidenci jiných než českých audiovizuálních děl

Evidence podnikatelů je zpracovávána na základě opisů živnostenských listů, zaslaných živnostenskými úřady ČR. Tato povinnost byla dána na základě výše zmíněného zákona živnostenským úřadům, nikoli podnikatelům.
Výrobci AD jsou povinni, na základě výše zmíněného zákona, zaslat do 10 dnů před zveřejněním AD v ČR Ministerstvu kultury evidenční list českého AD.
Formulář evidence naleznete zde.(soubor doc, 144 kB)

Distributor jiného než českého AD je povinen na základě výše zmíněného zákona, zaslat do 10 dnů před zveřejněním AD v ČR Ministerstvu kultury evidenční list jiného než českého AD. Formulář evidence naleznete zde.(soubor doc, 155 kB)


Podnikatelem v oblasti audiovize je dle zákona č.249/2006 Sb., kterým se mění zákon č.273/1993 Sb. o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl,o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, § 1 písm.h) osoba uvedená v písmenech a), d) a e), která v oblasti audiovize podniká na základě živnostenského oprávnění nebo na základě zvláštního právního předpisu
>§1 písm.a) -výrobcem audiovizuálního díla (dále jen "výrobce")
>právnická
nebo fyzická osoba, z jejíhož podnětu a na jejíž odpovědnost byl poprvé pořízen záznam audiovizuálního díla a která k audiovizuálnímu dílu vykonává práva podle zvláštního právního předpisu1a),
§1 písm.d) -distributorem audiovizuálního díla (dále jen "distributor") právnická nebo fyzická osoba, která oprávněně za sjednanou cenu zajišťuje distribuci audiovizuálního díla subjektům
§1 písm. e) -pořadatelem audiovizuálního představení (dále jen "pořadatel") právnická nebo fyzická osoba, která za sjednanou cenu veřejně předvádí audiovizuální dílo pomocí technického zařízení.

Další,podrobnější informace o povinnostech výrobců českého audiovizuálního díla, uvádí na svých internetových stránkách Národní filmový archiv, http://www.nfa.cz/nabidkova-povinnost-a-dobrovolny-depozit.html.
http://www.bontonfilm.cz/
http://www.b2m.cz/firma/B2M-AX2e57d7/centrum-ceskeho-videa-a-s/
http://filmcenter.cz/cz/kontakt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bontonfilm .

Obor

Divadlo, film, tanec

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.01.2009 10:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu