důsledky nezaměstnanosti

Text dotazu

Dobrý den,
prosím o doporučení literatury a portálů pro semestrální práci na téma příčiny a důsledky nezaměstnanosti.

Odpověď

Dobrý den,

dokumenty k Vaší seminární práci můžete nalézt v Souborném katalogu ČR, který je volně k dispozici na adrese http://aleph.nkp.cz/F (báze SKC). Zde naleznete knihy ve fondech českých knihoven. Zajímavá by pro Vás také mohla být báze ANL na téže adrese, kde lze dohledat výběrové články z českých časopisů vydaných od r. 1991. Uvedené dokumenty či webové stránky jsou ukázkou titulů, které můžete použít. Nejedná se o soupis všech vyhledaných dokumentů, neboť to by se již jednalo o placenou rešeršní službu.

Níže Vám příkladem uvádíme některé z knih dohledaných v Souborném katalogu ČR po zadání klíčových slov nezaměstnanost, příčiny, důvody, důsledky apod. Titulů k tématu nezaměstnanosti je velké množství, doporučujeme Vám projít publikace a případě vyhledat další, v nichž budou obsaženy přesně ty informace, které potřebujete.

* KNOLL, Oto. Druhy nezaměstnanosti a příčiny jejich vzniku. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1993. 17 s.

* MIKŠÍK, Oldřich. Psychologické souvislosti, zdroje a důsledky nezaměstnanosti. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2006. 28 s. Edice pracovních sešitů PSSS. Psychologická řada; 2006 / 009. Edice pracovních sešitů PSSS. Sociologická řada; 2006 / 009. Pražské sociálně vědní studie; Pražské sociálně vědní studie. Pražské sociálně vědní studie = Prague social science studies. Psychologická řada, PSY-009.

* HORA, Ondřej. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných: vstupní analýza problému: (původní, rozšířená verze). 1. vyd. Praha: VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2008. 384, 9 s. ISBN 978-80-7416-004-2.

* HORA, Ondřej. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných: (souhrnná zpráva z výzkumu). 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2008. 154, 8 s. ISBN 978-80-87007-98-3.

 

Záznamy článků z báze ANL:

* KOHOUT, Pavel. Skutečná příčina nezaměstnanosti: sociální stát. Hospodářské noviny, 2006, 50(83), s. 9. ISSN 0862-9587.

* ČTVRTEČKOVÁ, Adéla. Čtvrtina učňů bez práce, stát slibuje nápravu: Hlavní příčinou nezaměstnanosti je nízká kvalifikace, získat lepší vzdělání bránila dříve vláda, dnes kraje a školy. Hospodářské noviny, 2004, 48(48), s. 3. ISSN 0862-9587.

* ŘÍMAN, Martin. Co je příčinou nezaměstnanosti. Hospodářské noviny, 2003, 47(33), s. 9. ISSN 0862-9587.

* TVRDOŇ, Michal. Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice a její možné důsledky. Ekonomická revue: odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2008, 11(1), s. 53-63. ISSN 1212-3951.

 

Zajímavé by pro Vás také mohly být následující webové stránky, které se věnují problematice nezaměstnanosti. U internetových zdrojů obecně je však třeba dát si pozor na jejich důvěryhodnost a pravdivost uváděných informací. Příkladem některé uvádíme:

* http://www.ius-wiki.eu/tnh/pfuk/tnh/zkouska/otazka-59 - článek z Wikipedie

* https://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/12321/ma%C5%A1kov%C3%A1_2010_bp.pdf?sequence=1 - bakalářská práce Univerzity T. Bati ve Zlíně

* https://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/14895/%C5%A1palekov%C3%A1_2011_bp.pdf?sequence=1 - bakalářská práce Univerzity T. Bati ve Zlíně

* http://finexpert.e15.cz/dlouhodoba-nezamestnanost-a-jeji-dopady - článek

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.11.2014 09:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu