Dům v Braníku

Text dotazu

Dobrý den,

obracím se na vás s dotazem ohledně domu čp. 26 v Braníku (dnes v
ulici Branická, do roku 1935 Hlavní): rád bych o této budově získal
libovolnou informaci, příp. i obrazovou dokumentaci.

Odpověď

Dobrý den,

 

dům čp. 26 v ulici Branická v obci Braník  nepatří mezi památkově chráněné či jinak významné stavby České republiky. Z tohoto důvodu se informace o historii daného domu do tištěných zdrojů bohužel nedostala. Jedinou zmínku jsme našli v knize "Praha 4 známá neznámá" kde je jako majitel domu čp 26.  zmíněn jeden ze starostů obce Antonín Procházka.

"(...) Jeho nástupcem byl od r. 1890 Antonín Procházka, stavitel a majitel domu čp. 26 v Braníku".

 

Pokud budete chtít zjistit podrobnější historii uvedeného domu a jeho obyvatel, bude třeba využít archivní fondy.

Ty jsou pro obec Braník dostupné v Archivu hlavního města Prahy: http://www.ahmp.cz/

 

Nejnovější historii bude třeba hledat na Katastrálním úřadu Hlavního města Prahy: https://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR002_XSLT:WEBCUZK_ID:727873 ; https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-hlavni-mesto-Prahu/Katastralni-urad-pro-hlavni-mesto-Prahu.aspx

 

Starší záznamy budou uvedeny v pozemkových a gruntovních knihách dostupných v příslušném archivu (Archiv hlavního města Prahy, popřípadě Státním oblastním archivu v Praze).

 

Stavební vývoj domu by mělo být možné alespoň z části zjistit na základě záznamů na stavebním úřadu (novější úpravy domu). Starší stavební úpravy již bude možné rekonstruovat dle možných zmínek v gruntovních (pozemkových) knihách, popřípadě dalších archivních záznamů vztahující se k obci (archiv obce apod.)

 

Katastrální mapa 1909:

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=7E88D9BFFBD511DF822500166F1163D4&scan=1#scan1

 

 

V níže uvedených zdrojích je možné hledat osoby (rodiny), které v domě bydlely:

Matrika domovských příslušníku Braník 1816 - 1926: http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=1C28AF1984E111E88A574CCC6A0B7C53&scan=1#scan1

Kniha cizích osob - Braník 1851 - 1857: http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=074EF2A184E111E88A574CCC6A0B7C53&scan=1#scan1

Cizí příslušníci - Braník 1899 - 1910 : http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=94D5862884E011E88A574CCC6A0B7C53&scan=1#scan1

 

Volně dostupné matriky:

http://www.ahmp.cz/page/docs/mat_vo_brn.pdf

http://www.ahmp.cz/page/docs/mat_vo_pod.pdf

http://www.ahmp.cz/page/docs/mat_vo_mch.pdf

 

Archiv obce:

http://www.ahmp.cz/index.html?mid=20&wstyle=0&page=page/docs/prehled-fondu_archivy-obci.html

 

Zmíněná kniha o  Praze 4:

BRONCOVÁ, Dagmar a POLÁK, Milan. Praha 4 známá neznámá. Vyd. 1. Praha: Milpo media, 2014. 199 s. Knihy o Praze; sv. 61. ISBN 978-80-87040-31-7.

 

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.04.2019 09:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu