Důchodová reforma v ČR

Text dotazu

Do své bakalářské práce sháním kvalitní
odborné knížky a články na téma důchodové reformy v ČR. Ráda bych se však
vyhnula zprávy Bezděkovy komise. Proto Vás žádám o radu, jaké zdroje jsou
pro tuto práci nejvhodnější, případně, zda mi můžete doporučit nějakou zemi
s odlišným způsobem důchodové politiky, kterou bych mohla použít ke
srovnání.

Odpověď

Odpověď:

Pokusím se vám doporučit takové zdroje, které odpovídají tematu vaší práce,

do jaké míry jsou kvalitní musíte posoudit sama. Jednak odkaz na podobný

dotaz, který jsem zpracovávala dříve jako podklad pro bakalářskou práci,

dále pak literaturu dostupnou v knihovně VŠE a internetové zdroje. Neuvádím

závěrečné práce na toto téma, vyhledat je můžete v Souborném katalogu VŠE

na adrese http://library.vse.cz (pokud nejste student, zaměstanec nebo

externí uživatel knihovny VŠE, práce nejsou volně dostupné).

Literatury v češtině příliš mnoho není  a Bezděku zprávu nechcete (což se

ani nedivím), spíše články v časopisech Euro, Ekonom, Sociální politika,

Demografie. Články v českých časopisech lze vyhledávat zde

http://www.jib.cz/V?RN=665319073.

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba006/penzijni-reforma

Literatura:

Hughes, Gerard: Reforming pensions in Europe : evolution of pension

financing and sources of retirement income. Cheltenham : Edward Elgar,

c2004.

Public pension fund management : governance, accountability, and investment

policies : proceedings of the second Public Pension Fund Management

Conference, May 2003 / edited by Alberto R. Musalem, Robert J. Palacios.

Washington : World Bank, c2004.

Ferrara, Peter J.: Social security : the inherent contradiction. San

Francisco : Cato Institute, c1980.

Reform and challenges for private pensions in Russia: Paris : Organisation

for Economic Co-operation and Development, c2006.

Gill, Indermit Singh: Keeping the promise of social security in Latin

America. Washington : World Bank ;   Palo Alto : Stanford University Press,

2004.

Public Pension Fund Management Conference: Public pension fund management :

governance, accountability, and investment policies : proceedings of the

second Public Pension Fund Management Conference, May 2003. Washington :

World Bank, c2004

Holman, Robert: Studie k reformám zdravotního a penzijního pojištění.

Praha : Oeconomica, 2005.

Biskup, Jiří: Důchodové pojištění. Praha : Eurolex Bohemia, 2005.

Guérard, Yves: Building private pension systems : a handbook. San

Francisco : ICS Press, 1993.

Holzmann, Robert: Pension reform :  issues and prospects for non-financial

defined contribution (NDC) schemes. Washington : World Bank, c2006.

Internetové zdroje:

http://www.radio.cz/cz/clanek/99508

http://www.literarky.cz/domaci/81-domaci/2111-penzijni-reforma-revoluce-nebo-evoluce

 http://www.skvara.cz/__cw_files/d%C5%AFchodov%C3%A1%20reforma/ing_navrh_penzijni_reformy/.69/.66/.742c52d81bf40ba8e83d9c38d1aefaa81121206669/INGnavrhpenzijnireformy.pdf

http://isea-cz.dnh.cz/Aktuality/Posledn%C3%AD%C4%8Dl%C3%A1nkyakoment%C3%A1%C5%99e/tabid/64articleType/CategoryView/categoryId/1/Penzijn-reforma.aspx

 http://ipoint.financninoviny.cz/skupiny.php?url=penzijni-fondy-penzijni-reforma

 http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/daniel-munich.php?itemid=2910

 http://www.finmag.cz/clanek/10061/

 http://www.mesec.cz/serialy/penzijni-reforma/

 http://www.penize.cz/64970-penzijni-reforma-na-kolenou-slovaci-si-na-duchod-uz-sami-nenaspori

 http://www.rozhlas.cz/komentare/portal/_zprava/695479

 http://www.finance.cz/duchody-a-penze/informace/reforma-duchodoveho-systemu/

 http://www.ovbjournal.cz/cs/clanky/11-penzijni-reforma-pohledem-manazeru-penzijnich-fondu.shtml

 http://hn.ihned.cz/c1-40093210-krize-nekrize-reforma-penzi-zustava-v-nedohlednu

 http://nesvara.blog.idnes.cz/c/119119/Duchodova-reforma-jak-se-branit-statni-bezohlednosti.html

 http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1024364/penzijni-reforma--cr-na-startu-prvni-etapy--vetsina-evropy-davno-na-trati.html

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

17.03.2010 09:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu