DSC metoda

Text dotazu

chtěla bych Vás požádat o pomoc při hledání podrobnějších informací o principu zkušební metody DSC.

Odpověď

Zasíláme Vám citace některých informačních pramenů dostupných v naší knihovně.

elektronické zdroje
VANÍČEK, Jiří. Metody termické analýzy : 4, Diferenční termická analýza (DTA) a diferenční scanovací kalorimetrie (DSC) [online]. Liberec : TÚ, [2006]. [cit. 5. srpna 2007]. Dostupné na World Wide Web: http//:www.ft.vslib.cz/depart/ktm/files/20060106/prednaska5.pdf
princip, výpočty a grafy

články
SVOBODA, Václav. Výparná tepla a DSC/TGA kalorimetrie. Chemické listy, 1993, roč. 87, č. 7, s. 518-520. - sig. 35A434
NITSCHKE, Thomas, ŠMAHLÍK, Josef. Využití DSC v oblasti termosetů. Plasty a kaučuk, 1991, roč. 36, č. 11, s. 328-329. - sig. 36A138

stati
ČERNOŠKOVÁ, Eva, HOLUBOVÁ, Jana, VEČEŘA, Miroslav. DSC studium izotermní krystalizace sklovitého As2Se3. In Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 1998. Ostrava : Ostravská univerzita, 1998, s. 9-12. - sig. 392A24846/98
BÁGÉLOVÁ, Jaroslava, ANTALÍK, Marián, VIGLAŠSKÝ, Viktor. DSC a TGGE štúdium proteínov. In Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 1998. Ostrava : Ostravská univerzita, 1998, s. 31-32. - sig. 392A24846/98

Pokud byste měla zájem o další literaturu, nabízíme zhotovení rešerše, které lze objednat elektronicky prostřednictvím našich webových stránek.

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

09.11.2007 10:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu