druhy učení, prospěch, role učitele

Text dotazu

Jak probíhá učení dětí v primární škole?

Odpověď

Dobrý den,

co by se děti měly naučit v na prvním stupni ZŠ ( primární škole ) je rozepsáno na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/Files/HTM/Standard_ZV.htm .
Přístup a role učitele, metoda vyučování a hodnocení žáků jsou do jisté míry vždy určeny konkrétní osobou a školou.
Existuje však několik knih a časopisů, které se těmto tématům věnují.
Například:
SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole : východiska a nové metody pro praxi. 1.vyd. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9 (brož.)

SPILKOVÁ, Vladimíra. Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko-srovnávací perspektivě. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1997.ISBN 80-86039-41-2 (brož.)

SPILKOVÁ, Vladimíra. Proměny primárního vzdělávání v ČR. 1.vyd. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-942-9 (brož.)

ŠIMÍČKOVÁ, Helena. Prvky integrovaného vyučování v primární škole. 1.vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2003.ISBN 80-7042-296-3
(brož.)

Zajímavé články k dané problematice naleznete také v časopisech ( volně dostupné na internetu ): Moderní vyučování: http://www.modernivyucovani.cz/ Učitelské noviny:
http://www.ucitelskenoviny.cz/

Více knih k tématu si můžete dohledat v Katalogu Národní knihovny (NKC, ČNB), články v bázi ANL:
http://sigma.nkp.cz/F/

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.11.2007 11:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu