Druhy majetku, vlastnictví

Text dotazu

Jaké jsou základní druhy majetky a druhy či formy vlastnictví?

Odpověď

Majetek je forma duševního a neby fyzického statku vlastněný určitou konkrétní osobou a nebo firmou, se kterým může skutečný majitel volně nakládat. Mezi majetek se řadí jak fyzické předměty, jako jsou výrobní stroje, automobily, či vlastněné prostory, ale také peníze a technologické postupy, či jiné vlastní myšlenky (tzv. know-how).

Majetek je souhrn  veškerých statků, se kterými daná osoba/firma smí nakládat a se kterými potenciálně ručí za své závazky.

                                                                                                (čerpáno z Wikipedie, otevřené encyklopedie)

Majetek lze dělit na movitý (hmotný, oběžný) = např. zásoby, pohledávky, cenné papíry...

                               a nemovitý (nehmotný;  neoběžný) = budovy, ostatní stavby, pozemky, stroje a zařízení,...

dále pak v obou kategoriích na majetek krátkodobý a dlouhodobý.

Informace o vlastnictví a jeho formách najdete v článku Vlastnictví a jeho nabývání na této internetové adrese:

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/nabyvani-vlastnictvi/vlastnictvi-a-jeho-nabyvani/1000827/7106/

 

Literatura:

Ekonomický slovník. Praha, C. H. Beck 2003.

Drozen, F.: Oceňování majetku. Praha, Vysoká škola ekonomická 1997.

Holub, M.: Občan a vlastnictví v českém právním řádu. Praktická příručka. Praha, Linde 2002.

 

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

15.01.2009 08:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu