Druhé křestní jméno

Text dotazu

Je pravda, že každý pokřtěný člověk má dvě křestní jména? Pokud ano, podle čeho se druhé jméno určuje a jak si to své mohlu zjistit? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

 

při křtu je možné dát jedno nebo více jmen, v závislosti na přání křtěnce nebo (v případě, když je křtěno dítě) jeho opatrovníků. Není tedy pravdou, že každý pokřtěný člověk má dvě jména – jedná se pouze o rozšířenou tradici, která se dodržuje v katolické církvi (vzácněji také v církvích evangelických). Při křtech dětí se často druhé jméno dává v případě, kdy první jméno nemá zřetelnou souvislost s křesťanskou vírou - v katolické církvi se typicky jedná o případy, kdy první jméno nenesl žádný světec (existence svatého patrona ovšem není pro udělení křtu bezpodmínečně nutnou podmínkou, nýbrž doporučením).

Výběr konkrétního druhého jména by měl být motivován náboženskými důvody. V katolické církvi se předpokládá, že to bude jméno světce, který je rodičům dítěte (popřípadě křtěnci samotnému) nějak blízký nebo sympatický, nebo který se jim zdá následováníhodný. U evangelíků se někdy jedná o oblíbené biblické jméno. Přestože se církve při výběru křestních jmen doporučují řídit náboženskými důvody, nezřídka se druhé jméno dává také po kmotrovi nebo nějakém rodinném příslušníkovi (např. po prarodiči). V dávnějších dobách bývalo druhé jméno občas odvozováno od světce, jehož svátek se slavil v den křtu dítěte nebo v den jeho narození.

Pokud jste byla pokřtěna, všechna Vaše křestní jména budou uvedena v křestním listu, který byl vydán v kostele, kde byl křest udělen, hned po uskutečnění obřadu (při křtech dětí je křestní list předáván jeho rodičům nebo opatrovníkům). Za předpokladu, že křestní list už nemáte k dispozici, lze tyto údaje zjistit v matrice ve farnosti, ve které se uskutečnil křest (ve farnosti můžete také získat duplikát křestního listu).

Použité zdroje

http://www.farnostsalvator.cz/[…]/krest-deti
 
https://brno1.evangnet.cz/node/279

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.03.2017 08:00

Petr BROULÍK píše:
Pondělí 24.08.2020 13:34
Dobrý den, kde seženu informaci o tom, zda jsem byl pokřtěn.
Děkuji
PSK - admin píše:
Úterý 25.08.2020 11:14
Dobrý den,

to nejlépe zjistíte, když se obrátíte na farnost v místě, kde jste po narození žil se svou rodinou. Případně se zeptat příbuzným nebo rodiných přátel, zda o Vašem křtu něco neví.

Jak je možné postupovat, když jste byl křtěn v katolickém kostele, najdete v odkazu níže:

https://www.vira.cz/[…]/jak-zjistit-zda-jsem-pokrteny
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu