Druhá republika (1938 - 1939), chování elit a život ve druhé republice

Text dotazu

Dobrý den, jaká je u nás dostupná literatura, která se věnuje druhé republice. Jde tedy o období od září 1938 až po březen 1939. Zajímá mne, jestli existuje nějaká literatura, která by se zaobírala chováním elit v tomto období a především by se týkala selhání těchto elit. Dále, jestli existuje nějaká literatura věnující se životu ve druhé republice, chování obyvatel druhé republiky apod. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

níže uvádíme seznam zdrojů, ve kterých by se mohly nacházet Vámi požadované informace:

Knihy:

GEBHART, Jan a KUKLÍK, Jan. Druhá republika 1938-1939: svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2004. 315 s.ISBN 80-7185-626-6.

KVAČEK, Robert. Československý rok 1938. 2., rozš. a aktualiz. vyd., V nakl. Polart 1. Praha [i.e. Česká Kamenice]: Polák Jaroslav - POLART, 2011. 197 s., [28] s. obr. příl. ISBN 978-80-87286-11-1.

MATES, Pavel. Mezi Mnichovem a Berlínem: státoprávní problémy druhé republiky. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. 179 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Brunensis iuridica. Řada teoretická; sv. 106. ISBN 80-210-0440-1

NENIČKA, Lubomír. Druhá republika na Ostravsku 1938-1939. 1. vyd. Opava: Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě, 2010. 382 s. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Supplementa; tomus 10. ISBN 978-80-7248-600-7.

RATAJ, Jan. O autoritativní národní stát: ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938-1939. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997, 251 s. ISBN 80- 718-4516-7. 

RYCHLÍK, Jan. Češi a Slováci ve 20. století. Praha: Ústav T.G. Masaryka. 1997. ISBN 80888801061.

TOMÁŠEK, Dušan. Deník druhé republiky. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1988. 241 s., [24] s. obr. příl. Edice svazu protifašistických bojovníků. Dokumenty.

 

 

Články a příspěvky ve sbornících:

FIC, Igor. Literární autorita jako významný společenský fenomén druhé republiky = Authority in literature as an important social phenomenon in the second republic. Soudobé dějiny, 2012, 19(2), s. 292-297. ISSN 1210-7050. Dostupné také z: http://www.usd.cas.cz/archiv_SD/SD_02_2012.pdf.

HABLOVIČ, Jakub. Uprchlictví mezi Mnichovem a březnem 1939. Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy: (sborník z kolokvia pořádaného katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty MU, The European Society for History of Law a Moravským zemským archivem v Brně). Brno: European Society for History of Law; Ostrava: Key Publishing 2013. s. 60-66. ISBN 978-80-87475-28-7.

KOTÍK, Pravoslav. Pravoslav Kotík - malířská tvorba z let 1908-1969: Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí červen - srpne 1985 a Podkrkonošské muzeum v Nové Pace září - říjen 1985. Nová Paka: Podkrkonošské muzeum, 1985. 1 sv. (nestr.).

LOJEK, Antonín. Kuklík, Jan, Němeček, Jan, Šebek, Jaroslav. Dlouhé stíny Mnichova: Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo. Praha: Auditorium, 2011, 390 s. The lawyer quarterly, 2013, 3(2), s. 171-172. ISSN 1805-8396. Dostupné také z: http://www.ilaw.cas.cz/tlq/index.php/tlq/article/viewFile/76/63#.

RATAJ, Jan. Konečná diagnóza druhé republiky?. Soudobé dějiny, 2005, 12(1), s. 140-154, 227-228. ISSN 1210-7050. Dostupné také z: http://kramerius.lib.cas.cz/search/i.jsp?pid=uuid:aa36a603-0bd3-11e3-1457-001143e3f55c.

TRÁVNÍČEK, Jiří. V labytintu zauzlované doby = In the labyrinth of twisted times. Soudobé dějiny, 2012, 19(2), s. 308-310. ISSN 1210-7050. Dostupné také z: http://www.usd.cas.cz/archiv_SD/SD_02_2012.pdf.

WIENDL, Jan. Literární „druhá republika". Česká literatura, 2011, 59(4), s. [604]-613. ISSN 0009-0468.Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

18.03.2016 14:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu