drogová problematika

Text dotazu

Jak postupovat, je-li žák, student pod vlivem drog ve škole? Lze provést testování žáka bez jeho svolení v předmětu, kde si může způsobit
úraz(např.tělesná výchova)?

Odpověď

Dobrý den,

testování může škola požadovat jen za zákonem stanovených podmínek, zejména když má důvodné podezření na užití alkoholu nebo jiné návykové látky u konkrétního žáka a existuje tedy předpoklad porušení vnitřního řádu školy.
Cílem testu je prokázat, že žák užíval omamnou látku přímo ve škole (a tím se dopustil porušení vnitřního řádu školy), nebo že žák je pod vlivem omamné látky a nemůže se tedy zúčastnit odborného výcviku či vyučování. K provedení testu potřebuje škola souhlas rodičů. Může ho získat i předem - např. na třídních schůzkách. V případě zletilého studenta je k provedení testu nutný souhlas samotného studenta.

Ohrožení zdraví žáka v důsledku požití omamné látky je pro školy obdobný případ jako když přijde žák do školy s horečkou. Pokud hrozí akutní zdravotní nebezpečí, má škola povinnost přivolat lékaře přímo do školy.
Pokud však akutní nebezpečí nehrozí, je jediným možným postupem poslat žáka domů. V případě nezletilých žáků k tomu škola rovněž potřebuje souhlas jejich rodičů.

Postup v podobných situacích regulují zákony a platné směrnice ministerstva školství. Text příslušné směrnice se nám ovšem nepodařilo najít. V případě nejasností nebo dalších otázek bude asi nejlepší se spojit se školským úřadem.

Zdroje:

http://www.odrogach.cz/skola/rizikove-jevy/uzivani-navykovych-latek/drogy-ve
-skole/testovani-ve-skole.html

http://starawww.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=44

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.07.2012 13:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu