Dráteník v literárních dílech

Text dotazu

dráteník v literarnim dile, romanech, povidkach...

Odpověď

Dobrý den, v dostupných zdrojích jsme bohužel k Vašemu tématu nenalezli mnoho dokumentů, v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR
(http://sigma.nkp.cz/cze) se vyskytují pouze publikace, v nichž postava dráteníka přímo vystupuje. Pokud byste měla zájem o vyhledání těchto dokumentů, doporučujeme zadat výraz dráten? do pole název, zejména starší publikace a beletrie totiž neobsahují tak podrobná klíčová slova, a proto by se ve vyhledaných záznamech nemusely objevit.

Některé ze starších dokumentů mohou být také dostupné v plném textu v digitální podobě v rámci systému Kramerius (http://kramerius.nkp.cz), např.
Dráteníček od Jaromíra Březanovského, avšak vzhledem k omezení danému autorským zákonem (publikace s rokem vydání po 1880 nejsou volně přístupné) je nutné pro prohlížení plného textu v plném rozsahu využívat pouze počítače NK ČR.

Drátenictví přispělo k zájmu Čechů o Slovensko, o sociální postavení a národní emancipační hnutí. Stalo se proto také námětem např. první české opery Dráteník (1826) od Františka Škroupa a J.K. Chmelenského, která zdůrazňovala mravní hodnoty ještě bez sociálního motivu. Ten potom sílí v díle A. Heyduka, K. Kálala, F. Kolláře a ve výtvarném umění např. u J.
Schikanedera nebo M. Alše.

Zdroj: Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 2.
svazek. Praha: Mladá fronta, 2007. Str. 160. ISBN 978-80-204-1712-1.

V katalogu NK ČR jsme k opeře Dráteník nalezli následující titul:

* Plavec, Josef. Škroup: Dráteník / rozbor první české opery Josef Plavec.
Praha ; Brno : Melantrich : Pazdírek, 1937 ([Praha : Melantrich]). -- 15, [I] s. ; 8°. -- (Melpa ; č. 53) (Knihovna hudebních rozborů ; č. 4)

Další potom v Bibliografii literární vědy Ústavu pro českou literaturu AV
ČR:
- Retrospektivní bibliografie do r. 1945 (http://isis.ucl.cas.cz/?form=ret):

* František Škroup. Lumír 12, 1862, č.7,8, s.161-161,180-182, 13.2.,20.2., nepodepsáno Nar. 3.6.1801 v Osicích, zemř. 5.2.1862 v Rotterdamu.
Životopisná data. O vzniku opery Dráteník a stycích F.Š. s: Chmelenský J.K., Tyl J.K.. O úspěchu písně Kde domov můj. Seznam jeho skladeb. O redaktorské činnosti almanachu Věnec. O jednotivých operách J.Š.

* LABLER DASKOVSKÝ, Ladislav: Dráteník. Hlas 4, 1865, č.29, 29.1., podepsáno
(l-r) Zpěvohru o 2 dějstvích napsal: Chmelenský J.K. Hudbu složil J.F.Škroup. Na paměť 30.výročí prvního provedení Dráteníka uvedlo tuto operu Prozatímní divadlo 28.1. Po představení zazpíval zpěvoherní soubor píseň Kde domov můj za současného odhalení skladatelovy busty. Bouřlivé ovace si vyžádaly opakování druhé sloky.

* PISKÁČEK, Adolf: Škroupův "Dráteník". Národní listy 46, 1906, č.35, s.1-2, 5.2.
Vzpomínka na 80.výročí premiéry první české opery od: Škroup František, Dráteník (2.2.1826); libreto napsal: Chmelenský Josef Krasoslav.

- Bibliografie od r. 1961 (http://isis.ucl.cas.cz?form=biblio): 

* VRBKA, Stanislav. Parodovaný Palárik. In: Kulturní tvorba. - Roč. 3, č. 30 (28. 7.), s. 13. - 1965 [Referát o inscenaci v Bratislavě.] -> Drotár [hra] /, Janko Palárik

* ZVĚŘINOVÁ, Zdena. Píseň "Kde domov můj?" slaví 160.narozeniny. : Co bylo jen snem a vroucím přáním českých vlastenců, stalo se skutkem. In: Hradecké noviny. - Roč. 3, č. 295 (16.12.). - 1994. - S.6 [O spolupráci F.Š. s Chmelenský Josef Krasoslav na opeře Dráteník a Tyl Josef Kajetán na frašce Fidlovačka.]

Zřejmě nejpřínosnější pro Vás bude následující příspěvek, opět z Bibliografie od r. 1961:

Brožová, Věra : Dráteník a dráteníček v české literatuře 19. století. K typologii literární postavy ze slovenského prostředí. In: Slavme slavně slávu Slávóv slavných. Slovanství a česká kultura 19. století. Sborník příspěvků z 25. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 24.-26.
února 2005. Praha : KLP - Koniasch Latin Press, 2005. S. 334-351. Rés. něm.
s. 351.

Pro vyhledání konkrétních básní, ve kterých se dráteník objevuje, můžete použít databázi Česká elektronická knihovna: plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. stol. (http://www.ceska-poezie.cz), kterou rovněž provozuje Ústav pro českou literaturu AV ČR. Databáze je volně přístupná na internetu, je však nutné si zdarma vytvořit registraci a získat tak heslo pro přístup. V databázi je možné vyhledávat mnoha způsoby, dokonce i v textu básní.

S vyhledáním dalších informací by Vám mohli pomoci ještě v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (http://www.ucl.cas.cz).

Dovolujeme si ještě doplnit naši předchozí odpověď, neboť nám byla až tento týden ze skladu vyexpedována publikace, kterou jsme si k Vašemu dotazu objednali. Po tak dlouhé době se již publikace jevila jako ztracená a nechtěli jsme odeslání odpovědi zbytečně zdržovat.

Přehledně zpracovanou kapitolu o výskytu dráteníka v literatuře - "Drotár v zrkadle umenia a literatúry" - naleznete také v knize GULEJA, Karol; KLIMEK, Reinhard, SUCHY, Tomi. Svet drotárov: umeleckohistorická etnografiko-technická sociálna monografia. Martin: Matica slovenská, 1992. Str. 92-101. ISBN 80-7090-232-9.  

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.11.2009 18:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu