Drašnara a Balcar

Text dotazu

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda byste se nemohli podívat do soupisu poddaných dle víry z roku 1651. Potřeboval bych nalézt rodinu Balcarů ze Zbečníka u Hronova a Drašnary z České Čermné u Náchoda. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

V obci Zbečník ( u Hronova)  je v Soupisu poddaných podle víry z roku 1651 uvedena následující rodina s příjmením" Balcarů":

* Jiřík Balcarů  - sedlák (30 let)

* Kateřina - manželka jeho  (25 let)

* Jan N. - pohůnek (12 let)

V obci (České) Čermná se přímení Drašnar bohužel nevyskytuje, ani v jiných vesnicích v jejím okolí.

Nejblíže je mu zde uvedené příjmení Dresser (obec Česká Čermná).

* Kryštof Dresser - sedlák  - (46 let)

* Johanna - manželka jeho - (47 let)

* Jan - syn - (17 let )

* Alžběta  - dcera - (12 let)

 

Podoba příjmení v tomto období byla ještě značně proměnná. Není tedy vyloučeno, že z tohoto příjmení později vzniklo příjmení Drašnar.

Kromě Soupisu poddaných podle víry, u kterého bohužel neexistuje generální rejstřík, jsme použili i Berní rulu (1654). Ani zde v generálním rejstříku není podoba příjmení Drašnar uvedena. Vyskytuje se zde ovšem 1 x příjmení Drašner.

Konkrétně se jedná o:

* Drašner, Vavřinec - Domašín (panství Opočno) - zahradník (druh osobního vlastnictví)

Je zde ovšem jistý rozdíl mezi Soupisem poddaných a Berní rulou. Soupis poddaných se snažil o soupis všech osob na panství, do Berní ruly byly zaznamenávány pouze osoby, které vlastnily movitý majetek. Nevylučujeme tedy, že v Soupisu poddaných by se toto jméno mohlo vyskytovat i v jiných obcích (u nemajetných osob). Protože ovšem neexistuje centrální jmenný index k Soupisu poddaných podle víry, je vyhledávání těchto osob bez znalosti konkrétní obce velmi složité.

Přiblížit se některé  výše uvedené (popřípadě neuvedené) osobě je možné pouze genealogickým bádáním přímo v linii vašeho rodu. Není pravidlem, že rodina žila po celá století na jednom místě.  Vaši předci se mohli  i několikrát přestěhovat.

Je taktéž  možné, že Váš rod byl kolem roku 1651 (1654) usedlý v některé z vesnic, které nebyly do Berní rule či Soupisu poddaných podle víry zaneseny (či se zápis  z této lokality nedochoval), popřípadě v dané době nesli Vaši předci jiné příjmení (viz Dresser - příjmení v dané době nebyla ještě zcela ustálená).

 

Pokud Vás zajímá příběh Vašeho rodu podrobněji, je třeba prostřednictvím matričních zápisů provést genealogický výzkum. Potřebné matriky jsou v tomto případě uloženy ve Statním oblastním archivu Zámrsk: http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/

 

Jak přesně při sestavování rodokmenu postupovat Vám mohou poradit následující publikace a zdroje:

* MAKOVSKÝ, Vladimír. Hledáme své předky : na pomoc začínajícím badatelům. Velké Meziříčí : Jupiter Club, 2010. ISBN 978-80-85089-07-3. 

* PETERKA, Josef. Cesta k rodinným kořenům aneb Praktická příručka občanské genealogie. Praha : Libri, 2006. 137 s. ISBN 80-7277-307-0.

* SVOBODA, Vladimír. Minimum o rodokmenu. Praha : Olympia, 1998. 78 s. ISBN 80-7033-549-1.

* ŘÍČAŘ, Kristoslav. Občanská genealogie. Praha : IZ, 2000. 136 s. ISBN 80-240-1080-1.

* MAREČKOVÁ, Marie. Příručka praktické genealogie : jak sestavit rodokmen.Praha ; Litomysl : Paseka, 2005. 193 s. 80-7185-769-6.

* ŘÍČAŘ, Kristoslav. Úvod do genealogie : kdo jsou moji předkové a odkud přišli? Praha : Horizont, 1995. 94 s. ISBN 80-7012-082-7.

* Genea: http://www.genea.cz/

 

Popřípadě je možné nechat si rodokmen zpracovat profesionálními genealogy.

Použitá literatura:

* MATUŠÍKOVÁ, Lenka, ed., KUKÁNOVÁ, Zlatuše, ed. a ZAHRADNÍKOVÁ, Magda, ed. Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Hradecko-Bydžovsko. Vyd. 1. V Praze: Státní ústřední archiv v Praze, 2000. 4 sv. (1539 s.). ISBN 80-85475-63-4.

* Červený, Václav, ed. a Červená, Jarmila, ed. Berní rula: generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. 1. vyd. Praha: Libri, 2003. 2 sv. ISBN 80-7277-058-6.

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.04.2013 12:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu