dramatický text

Text dotazu

Dobrý den,
píši bakalářskou práci, která pojednává o možnosti dramatického textu jako samostatného umění, kde budu srovnávat dramatický text závislý na inscenování a dramatický text jako samostatné umělecké dílo. Prosím o doporučení literatury. Budu vycházet především z Veltruského Drama jako básnické dílo a ze Zichovy Estetiky dramatického umění. Použiji také Aristotelovu Poetiku a Veltruského Příspěvky k teorii divadla. Mimo jiné bych potřebovala také nějakou literaturu o Pražském lingvistickém koužku. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

 k Vašemu tématu uvádíme několik příkladů záznamů o literatuře vyhledané v bázi NKC, http://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze:

                        

[Č.záznamu: 001699745]

Tvorba dramatického textu a její pedagogické aplikace / Eva Brhelová. -- Vyd. 1.. -- Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2006. -- 285 s., [7] l. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 30 cm

[Č.záznamu: 001799120]

Úvod do studia divadla [elektronický zdroj] : studijní text pro kombinované studium / Libor Vodička. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. -- 1 CD-ROM : čb. ; 12 cm

[Č.záznamu: 001634657]

Co skrývá text : dramaturgicko-režijní úvahy nad oblíbenými literárními předlohami divadla pro děti, dětského a mladého divadla / Luděk Richter. -- Vyd. 1.. -- Praha : Dobré divadlo dětem, 2005. -- 128 s. ; 21 cm

[Č.záznamu: 001783390]

Jak napsat dobrý scénář : základy scenáristiky / Syd Field ; [z anglického originálu ... přeložil Lukáš Houdek]. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Rybka, 2007. -- 277 s. ; 21 cm

[Č.záznamu: 001495706]

Jazyk jako prostředek komunikace : studijní text / Karel Dvořák. -- 1. vyd.. -- České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2004. -- 80 s. ; 25 c

[Č.záznamu: 001751463]

Přednášky o divadle a umění : habilitační a profesorské přednášky pedagogů Divadelní fakulty JAMU v letech 1990-2007 / [uspořádali Josef Kovalčuk ... et al.]. -- 1. vyd.. -- Brno : Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2007. -- 487 s. : portréty ; 24 cm

[Č.záznamu: 000534514]

Řecké divadlo klasické doby / Eva Stehlíková. -- Praha : Ústav pro klasická studia, 1991. -- 130 s. ; 21 cm              

[Č.záznamu: 002480407]

Moc slova : koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové / Michaela Křivancová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Akropolis, 2013. -- 135 s. : il. ; 21 cm

[Č.záznamu: 001791381]

Průvodce po literárním řemesle : (základy tvůrčího psaní) / František Hrdlička. -- 2., dopl. vyd.. -- Praha : Akropolis, 2008. -- 197 s. ; 20 cm

   Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky

Č.záznamu: 002446002]

Srozumitelné vyjadřování / Inghard Langer, Friedemann Schulz von Thun, Reinhard Tausch ; [z německého originálu ... přeložila Dagmar Brejlová]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Grada, 2013. -- 229 s. : il. ; 21 cm

 

Dále doporučujeme využít oborové knihovny :                      

knihovna DAMU, http://www.amu.cz/cs/info-sluzby/knihovny-amu/knihovna-damu/katalog-knihovny-damu

knihovna Divadelního ústavu, http://www.idu.cz/cs/knihovna-divadelniho-ustavu

Obor

Divadlo, film, tanec

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.03.2014 16:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu