Dr Jan Emler

Text dotazu

Zivotopis meho prastryce Jana Emlera - kdysi knihovnika Klementina, pred tim Bratislava.

Odpověď

Dobrý den, pro získání informací o životě a činnosti Dr. Jana Emlera můžete využít velké množství zdrojů. Základní biografické údaje o Dr. Janu Emlerovi nabízí Databáze národních autorit NK ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/aut):

Emler, Jan, 1877-1951
Pseudonym: Ego, 1877-1951; Svatopluk, 1877- 1951 Narozen 1.8.1877 v Praze, zemřel 28.5.1951 tamtéž. Knihovník, památkář, redaktor, literatura o pražských památkách.

Podrobnější informace naleznete v biografických slovnících, např.

* FRABŠA, František S. Čeští spisovatelé dnešní doby. Praha : Lidová tribuna : Rosendorf, 1923. 159, 1 s. : 34 obr. příl. ; 8°.

* Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Díl 2. D-G (1926). Praha: Československý kompas, 1925-1933. 7 sv. : il. ; 27 cm.

* NAVRÁTIL, Michal. Almanach československých právníků : životopisný slovník čs. právníků, kteří působili v umění, vědě, krásném písemnictví a politice od Karla IV. počínaje až na naše doby : K 3. sjezdu čs. právníků v Bratislavě. Praha : [nákladem spisovatelovým], 1930 (v Kroměříži : J. Slovák). 560 s. ; 8°

* Ottův slovník naučný nové doby : dodatky k Velikému Ottovu slovníku naučnému. Díl II, sv. 1. Dek-Gan (1932). V Praze : J. Otto : 1930-1943. 12 sv. : il., mapy ; 25 cm

* DOLENSKÝ, Antonín. Kulturní adresář ČSR : biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic. I. ročník, [1934]. V Praze : Josef Zeibrlich, 1934 (Prota). -- 585, [I] s. : [III] obr. příl. ; 8°

* DOLENSKÝ, Antonín. Kulturní adresář ČSR : biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic. Ročník 2, [1936] .

* Československo - biografie / [vrchní redakce Tiskový odbor prezidia ministerské rady ; odpovědný redaktor Bohuslav Koutník ; typografická úprava jakož i systém řadění Jana Rambouska]. -- Praha : Státní tiskárna, 1936-1941. 3 sv. (na volných listech) ; 26 cm.

Texty z výše uvedených zdrojů a některých dalších si můžete prohlédnout také hromadně prostřednictvím Českého biografického archivu a Slovenského biografického archivu (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_mikrofise_archivy.htm#csba,
obecné informace http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_mikrofise.htm),
který je dostupný na mikrofiších ve studovně Referenčního centra NK ČR
(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm) na základě platného čtenářského průkazu NK ČR nebo jednodenní vstupenky do studoven. Z mikrofiší je možné také tisknout.
Osobu Jana Emlera naleznete na mikrofiši Emanuel Komnenos - Engelmüller, Ferdinand, v krabičce Část V/ Fiche 132-168 (Dusík Václav - Fyssel, Gottlieb). Bližší informace či pomoc Vám v případě potřeby poskytne služba ve studovně.

Stručné zmínky o Janu Emlerovi obsahují i publikace:

* VOIT, Petr. Pražské Klementinum. Praha: Národní knihovn ČR, 1990. 183 s. ISBN 80-901092-4-1.

* Národní a universitní knihovna v Praze: stručný průvodce po knihovně a po Klementinu. Praha: Národní a universitná knihovna, 1948. 16 s.

Prostřednictvím níže uvedených databází je také možné vyhledat články vztahující se k Janu Emlerovi.
Katalog Knihovny knihovnické literatury (http://sigma.nkp.cz/cze/kkl):

* FRANC, Zdeněk. Bratislavský seminář k výročí Jana Emlera. In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- 44, č. 12 (1992), s. 420.

* FRANC, Zdeněk. Bratislavský seminář o Janu Emlerovi. In: Národní knihovna.
-- ISSN 0862-7487. -- roč. 6, č. 6 (1995), s. 229.

* FRANC, Zdeněk. Bratislavský seminář o Janu Emlerovi. In: Národní knihovna.
-- ISSN 0862-7487. -- 3, č. 5 (1992), s. 217.

* CEJPEK, Jiří. Jan Emler. In: Bulletin SKIP. -- ISSN 1210-0927. -- Roč. 12, č. 2 (2003), s. 9-11         
Plný text: http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull03_208.htm

* CEJPEK, Jiří. Seminář s nadějí. In: I '92. -- ISSN 0862-9382. -- 34, č. 12 (1992), s. 304
Semináře: Bratislava, 29.9.1992 - Emler, Jan (1877-1951, knihovník český) Emler, Jan (1877-1951, knihovník český) - výročí narození 115.

Bibliografické databáze Ústavu pro českou literaturu AV ČR - Bibliografie do roku 1945 (http://isis.ucl.cas.cz/?form=ret) a Bibliografie od roku 1961 (http://isis.ucl.cas.cz/db.jsp#biblio), zadání spojení emler$ jan$ do pole předmět nebo slova z názvu (znaménko $ rozšiřuje zadaný výraz o 1 a více znaků)

Dále Slovník českých knihovníků na stránkách Sdružení knihoven ČR (http://sck.sdruk.cz/record?id=29)

Soupis publikací od Jana Emlera je možné získat pomocí elektronického katalogu NK ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) zadáním spojení Jan Emler do pole autor.

Osobní fond Jana Emlera je uložen v Literárním archivu Památníku Národního písemnictví, bohužel však není přístupný (Archivní fondy a služby ČR - http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php nebo  Literární archiv PNP - http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/pruvodce-po-fondech-la-seznamy.php): 

Název fondu (sbírky): Emler Jan
Uloženo v archivu: Literární archiv Památníku národního písemnictví Časový
rozsah: 1880-1951
Metráž: 3,30 bm (z toho nic není zpracováno) Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu
(sbírky): EMLER Jan 1877 - 1951; ředitel Univerzitní knihovny v Praze.
Tematický popis: 1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.2. Korespondence a) přijatá (J. Bečka, J. Borecký, J. Goll, V. Jarník, D. Jurkovič, A. Novák, A. Pražák, J. Rypka, A. Sova, V. Tapié, Z. Tobolka, O. Theer, V. Tille, V. Vojtíšek, Z. Wirth, V. Závada); b) odeslaná; c) cizí.3. Rukopisy vlastní (přednášky, články a drobné práce z dějin knihoven, z oboru památkové péče a historie Prahy, zprávy o výstavách, knihovnické organizaci a knihovnických sjezdech).4. Tisky.5. Výstřižky.
Archivní pomůcky: nejsou

Další informace byste mohla nalézt také v Archivu NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Archiv_NK_cR&submenu3=66).

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.06.2009 09:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu