Doupovské hory

Text dotazu

Dobrý den, zpracovávám bakalářskou práci a zajímalo by mne, zda existuje nějaká moderní literatura, která se zabývá studiem Doupovských hor z hlediska geomorfologie, geografie a současného využití (tj.vojenský újezd). Mohli byste mě prosím odkázat na nějakou knihu či ústav? Velice děkuji za odpověď!

Odpověď

Dobrý den,
k Vašemu tématu Doupovských hor (geografie, využití, apod.) Vám doporučujeme využít následující zdroje pro dohledání publikací:
* online Souborný katalog ČR (SKC ČR), dostupný na adrese http://aleph.nkp.cz/F/
* online katalog NK ČR (NKC), dostupný na adrese http://aleph.nkp.cz/F/
* Jednotná informační brána (JIB), dostupná na adrese www.jib.cz - zde Vám doporučujeme využít v části "profi hledání" kategorii "geografie, geologie" - obsahuje taktéž licencované online zdroje, ke kterým mají přístup uživatelé registrovaní v NK ČR a Univerzitě Karlově. Pokud nepatříte ani k jedné z těchto institucí, určitě se zeptejte v knihovně vaší vysoké školy, k jakým licencovaným online zdrojům má přístup. Jistě se bude jednat o zdroje relevantní studovanému oboru.
V této kategorii také naleznete zapojený zdroj "Geografická bibliografie ČR online", kterou můžete prohledávat i samostatně na adrese http://www.geobibline.cz/cs. Tuto bibliografii Vám vřele doporučujeme využít jako vysoce relevantní zdroj.

Využít můžete také službu Zeptejte se geologa  (http://www.geology.cz/extranet/popularizace/zeptejte), která je obdobná jako Ptejte se knihovny.

Z bází dostupných na adrese http://aleph.nkp.cz/F/  Vám doporučujeme následující publikace:
* Chlupáč, Ivo et al. Geologická minulost České republiky. Vyd. 2., opr. Praha: Academia, 2011. 436 s., xvi s. obr. příl. Neživá příroda. ISBN 978-80-200-1961-5.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201107/contents/nkc20112162385_1.pdf

* Petříček, Václav, ed. a Kuchařová, Petra, ed. Ochrana přírody a krajiny ve vojenských újezdech: sborník z konference, Libavá 3.-4. května 2006. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2007. 384 s. ISBN 978-80-87051-11-5.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200803/contents/nkc20071747213_1.pdf

* Brief information on the Czech Republic, its armed forces and military reservation training facilities. Prague: Ministry of Defense of the Czech Republic - Military and Service Agency, 2006. 111 s. ISBN 80-7278-302-5.
Klíčová slova: armed forces -- Czechia * military training camps -- Czechia * military regions -- Czechia * Doupovské hory
pozn.: v českém vydání: Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2006. 111 s. ISBN 80-7278-301-7.

Knihu, která by se zabývala výhradně geografií Doupovských hor jsme bohužel v Souborném katalogu ČR nenašli. Nejnovější publikace se týkají zaniklých obcí, příkladem:
* Binterová, Zdeňka. Zaniklé obce Doupovska od A do Ž. Chomutov: Oblastní muzeum, 2005. 95 s. ISBN 80-239-6124-1.


Je tak možné vybrat si spíše knihy pojednávající o geografii České republiky obecně a v těchto knihách si vybrat ty kapitoly, které by Vás zajímaly. Tento postup by se mohl týkat následujících knih:
* Řehořová, Pavla. Geografie České republiky. Vyd. 1. V Liberci: Technická univerzita, 2010. 190 s. ISBN 978-80-7372-633-1.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201011/contents/nkc20102130515_1.pdf

* Bína, Jan a Demek, Jaromír. Z nížin do hor: geomorfologické jednotky České republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 343 s. Průvodce. ISBN 978-80-200-2026-0.
klíčová slova: geomorfologie -- Česko

* Cháb, Jan et al. Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. Vyd. 1. Praha: Česká geologická služba, 2008. 283 s. ISBN 978-80-7075-703-1.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200807/contents/nkc20081796122_1.pdf


Dále můžete při výběru publikací vycházet z faktu, že Doupovské hory se nachází v jižní části Krušnohorské soustavy, tedy informace byste mohla nalézt také v knihách primárně zaměřených na Krušné hory, např.:
* Geografický přehled. 1. vyd. Dresden: Sandstein, 2007. 320 s. Přírodou východního Krušnohoří. Sv. 2. ISBN 978-3-940319-20-3.
Klíčová slova:  příroda * Krušné hory * geografie * krajina * geologie * dějiny * biotopy * ekologie * lesy * flóra * fauna * nerostné bohatství * Krušnohoří

* Balej, Martin a kol. Východní Krušnohoří - geografické hodnocení periferní oblasti. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004. 269 s. Acta Universitatis Purkynianae; 96. Studia geographica; 5. ISBN 80-7044-558-0.
Klíčová slova: regionální geografie -- Česko * Krušné hory-oblast (Česko a Německo)


Dále můžete využít článkové zdroje, pro české články bázi ANL (dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F), příkladem uvádíme:
* Novotný, Miroslav, Skácelová, Zuzana a Mlčoch, Bedřich. Crustal structures beneath the Saxonian Granulite Massif, the České středohoří and the Doupovské hory Mts. based on the depth-recursive tomography. Journal of Geosciences, 2010, 55(3), s. 187-199. Journal of Geosciences, 2010, 55(3), s. 187-199. ISSN 1803-1943.

* Brož, Milan a Málek, Jiří. Doupovské hory - refrakční profily 30.06.2008. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební, 2009, 9(2), s. 13-24. ISSN 1213-1962.

* Hradecký, Petr. Geologická stavba a pseudokrasové jevy v Doupovských horách = The Geological Structure and Pseudokarst features in the Doupovské hory Mts. Český kras, 1998, 24, s. 77-79.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.12.2012 11:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu