Doučování pro ZŠ na CD Romu

Text dotazu

Dobrý den, potřeboval bych vědět, zda jsou vydány nějaké CD Romy s učební látkou 2.stupně ZŠ, a zda jsou k zapůjčení v některé knihovně, nejlépe v Plzni. Děkuji. Přeji krásný den.

Odpověď

1. Učebnice pro 2. stupeň ZŠ na CD-ROM
K orientaci ve vydaných učebních materiálech můžete využít "Seznam učebnic se schvalovací doložkou pro základní školy", který je uveřejněný na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na adrese: http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=101206&CAI=2703.
V tomto seznamu jsou uvedeny tyto učebnice, které mají přílohu na CD:

Lišková,M.;Hurník,L.: Hudební výchova pro 5. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1.SPN, a.s.
Charalambidis,A.;Pilka,J. a kol.: Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1. SPN, a.s.
Charalambidis,A.;Pilka,J. a kol.: Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1. SPN, a.s.
Charalambidis,A.;Pilka,J. a kol.: Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1. SPN, a.s.
Charalambidis,A.;Pilka,J. a kol.: Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ (učebnice a CD); vydání: 1. SPN, a.s.
Korityáková,T.;Korityák,S.: Po stopách Jana Welzla - ruština pro základní školy, 1. díl (Deník Jana Welzla - učebnice, Deník cestovatele - pracovní sešit, Písanka, Metodická příručka, Přílohy, CD, Pexeso); vydání: 1. Nakladatelství Taťána Korityáková
Karásková,M.;Šádek,J.: Start with Click 2 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 2 audiokazety, 2 CD); vydání: 1. Fraus
Chroboková,D.: Angličtina 1 (učebnice angličtiny pro 1. stupeň ZŠ + CD); vydání: 1. Tobiáš
Kopp,G.;Fröhlich,K.: Pingpong 1 (učebnice, prac.sešit, 2 audiokazety, 2 CD, metodická příručka); vydání: 1. Fraus
Kopp,G.;Fröhlich,K.: Pingpong 2 (učebnice, prac.sešit, 2 audiokazety, 2 CD, metodická příručka); vydání: 1. Fraus
Kopp,G.;Fröhlich,K.: Pingpong 3 (učebnice, prac.sešit, 2 audiokazety, 2 CD, metodická příručka); vydání: 1. Fraus
Tlustý,P.;Cihlářová,V.;Wicke,M.,U.: Spaß mit Max 1 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 2 audiokazety, 2 CD); vydání: 1. Fraus
Lenčová,I.;Švecová,L.;Pleschinger,P.: Spaß mit Max 2 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, 2 audiokazety, 2 CD); vydání: 1. Fraus
Kouřimská,M. a kol.: Die vier Jahreszeiten auf Deutsch (Frühling, Sommer, Herbst, Winter - učebnice, kazeta, CD); vydání: 1 Jirco
Gallon,F.;Donson,C.;Dvořáková,V.;Kubičková,M.: Extra ! 1 (učebnice, pracovní sešit s českou přílohou, CD); vydání: 1. Fraus
Žofková,H.;Eibenová,K.;Liptáková,Z.;Šaroch,J.: Pojechali 2 (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, kazeta nebo CD); vydání: 1. SPL - Práce

Je zřejmé, že schválené oficiální učebnice nejsou dostupné v
elektronické podobě na CD-ROM, ale pouze v tištěné verzi.

Dalším zdrojem informací o vydaných učebních textech pro ZŠ na CD-ROM jsou souborné katalogy českých veřejných knihoven. Upozorňuji, že školní knihovny, které pravděpodobně budou mít největší kolekce učebnic na CD-ROM nejsou veřejné a nezpřístupňují své knihovní katalogy veřejnosti!
Největší souborný katalog českých veřejných knihoven CASLIN (dostupný na adrese http://www.caslin.cz) uvádní tyto výukové CD-ROMy:

NARODNI KNIHOVNA CR - ZAZNAMY VYHLEDANE V BAZICH
Datum: 03/12/2004

Biologie [elektronický zdroj] . -- [S.l.] : Terasoft,[2000]. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) ; 12 cm

Fyzika [elektronický zdroj] : multimediální výukový program . -- Interaktivní multimédium. -- Ostrava : Zebra systems, [1997?], c1993. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cm. -- Zebra
systems pro školy Požadavky na systém: PC 486 SX/33 MHz; 8 MB RAM;
Windows 95/NT; barevný monitor SVGA (800x600, 256 barev); mechanika CD-ROM 2x; zvuková karta 16-bitová. Název z titulní obrazovky.
Software Macromedia, Inc.. V 17 kapitolách je zpracováno 199 základních fyzikálních pojmů a jevů tak, aby jim porozuměli
zejména žáci na základních školách. Každý pojem je vysvětlen textovým popisem, názornou ilustrací, zvukovým výkladem a animací. V každé kapitole je test na ověření znalostí..

Fyzika [elektronický zdroj] : multimediální výukový program . -- České Budějovice : ZEBRA, c1997. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) ; 12 cm. -- Zebra pro školy Hardwarové požadavky: PC 486, SVGA, 256 barev, CD-ROM, zvuková karta, Windows 95 a vyšší.

Matematika [elektronický zdroj] . -- [S.l.] : Terasoft,[2000]. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM). -- Didakta

Matematika [elektronický zdroj] : virtuální škola . --[S.l.] : Media trade, [2000]. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM)

Přírodopis, dějepis, sluneční soustava elektronický zdroj] . -- Brno : Rezekvítek, c1997. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cm požadavky na systém: 10 MB na disku.

Zeměpis - Česká republika [elektronický zdroj] názorný průvodce pro děti . -- Praha : Grada,c1999. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ;12 cm + 1 uživatelská příručka Požadavky na systém: procesor 486 a vyšší, 8 MB RAM, CD-ROM, Windows 3.x a vyšší, rozlišení 800x600, 256 barev.

------------------------------------------------------------------------
------------------------

Dalším zdrojem informací je databáze Česká národní bibliografie :
speciální dokumenty (dostupná na http://aip.nkp.cz), která uvádí tyto
záznamy o vydaných CD-ROMech obsahující výukovou látku pro ZŠ:

Chemie [elektronický zdroj] : multimediální výukový program. 1. -- Interaktivní multimédium. -- Ostrava : Zebra systems, 1998. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cm. -- (Zebra systems pro školy). --

Požadavky na systém: PC 486 DX/33; 16 MB RAM; Windows 95; zobrazení 800x600, 256 barev; mechanika CD-ROM 2x; zvuková karta 16-bitová. -- Název z titulní obrazovky. -- Software Macromedia, Inc. -- Resumé: CD-ROM je určen především žákům základních škol a nižších ročníků gymnázií pro doplnění, rozšíření a názornější vysvětlení učiva. Tématicky je učivo z oblasti poznatkůanorganické chemie rozděleno do deseti kapitol objasňujících pomocí jednotlivých pojmů vždy určitou oblast chemické vědy. Každý pojem je vysvětlen v textu (s možností poslechu), doplněn ilustrací a animovanou ukázkou

Chemie [elektronický zdroj] : multimediální výukový program. 2. -- Interaktivní multimédium. -- Ostrava : Zebra systems, 1998. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cm. -- (Zebra systems pro školy). --

Požadavky na systém: PC 486 DX/33; 16 MB RAM; Windows 95; zobrazení 800x600, 256 barev; mechanika CD-ROM 2x; zvuková karta 16-bitová. -- Název z titulní obrazovky. -- Software Macromedia, Inc. -- Resumé: CD-ROM je určen žákům základních a středních škol pro doplnění, rozšíření a názornější vysvětlení učiva. Druhý díl se zabývá organickou chemií. Učivo je rozděleno do devíti kapitol objasňujícíchpomocí jednotlivých pojmů vždy určitou oblast chemické vědy. Každý pojem je vysvětlen v textu (s možností poslechu), doplněn ilustrací a animovanou ukázkou. Desátá kapitola je věnována periodické tabulce prvků.

Nebo můžete využít webových prezentací jednotlivých nakladatelů působících v ČR, kteří se orientují na vydávání učebním materiálů pro ZŠ. K tomu můžete využít dostupných adresářů na internetu: www.seznam.cz, www.atlas.cz, www.centrum.cz, www.caramba.cz atd.


2. Zda jsou učebnice pro 2. stupeň ZŠ na CD-ROM ve fondech plzeňských knihoven.
Ještě jednou upozorňuji, že školní knihovny, které budou mít ve svých fondech pravděpodobně největší část těchto dokumentů nejsou veřejně přístupné a ani nezpřístupňují své katalogy.

V Plzni působí tři velké veřejné knihovny:

A Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, Plzeň
katalog knihovny je dostupný na http://aleph.svkpl.cz
obecně se nezaměřujeme na nákup učebnic pro ZŠ.
Ve fondu máme následující CD-ROMy s učební látkou použitelnou pro ZŠ:
Informatika pro základní školy / Jiří Vaníček, Petr Řezníček. -- [Brno] : Computer Press, c2004. 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. Sign. 51A1231-1, příloha ke knihám, uložených pod sign. 392A31671-1, 391A50540-1

Olympijské hry dětem : výuková multimediální učebnice pro děti / Eva. Kubáňová. -- Praha : Agentura Modré stránky, 1996. 1 elektronický optický disk (CD-ROM). Sign. 51A97

My a ti druzí : příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole. -- Praha : Multikulturní centrum, c2003. 1 elektronický optický disk (CD-ROM). Sign. 51A1197, příloha ke knize, uložena pod sign. 32A11235


B Ústřední knihovna Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 18,
Plzeň, 306 14
katalog knihovny je dostupný na http://pepa.uk.zcu.cz:8080
Ve fondu mají:
Zebra pro školy, Fyzika [Elektronický zdroj] / [Michal Plánička ... et. al.; hudba Jiří Philipp]. -- Elektronické interaktivní multimédium. -- Ostrava : Zebra Systems, cop. 1993 . -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM). Sign. pedA162


C Knihovna města Plzně, ul. B. Smetany 13, 305 94 Plzeň,

katalog je dostupný na http://lanius.kmp.plzen-city.cz/
Ve fondu mají:
Fyzika. Zebra pro školy [elektronický zdroj]. -- ČR : Zebra systems, 1998. -- 1 CD-ROM. Sign. BOL 6695 C

Chemie I. Zebra systems pro školy [elektronický zdroj]. -- ČR : Zebra systems, 1998. -- 1 CD-ROM. Sign. BOL 6694 C

Chemie II. Zebra systems pro školy [elektronický zdroj] : multimediální výukový program. -- Ostrava : Zebra systems, 1998. -- 1 CD-ROM. Sign. BOL 7886 C

Pokud budete mít zájem o výpůjčku některého z uvedených CD-ROMů z plzeňských knihoven, musíte být jejich registrovaným čtenářem. Podmínky registrace získáte nejlépe přímo v konkrétní knihovně.
Podmínky registrace ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje naleznete na http://www.svkpl.cz/cenik.htm. Čtenářem Studijní a vědecké knihovny se může stát pouze osoba starší 15 let.

POZNÁMKA:
Pokud máte zájem o podrobnější informace k tématu, doporučuji navštívit pracoviště speciální studovna ve 2. p. (http://www.svkpl.cz/bis2.htm) Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, které je přístupné pro čtenáře s platnou legitimací po-pá 8-18hod. Rešeršní služby http://www.svkpl.cz/bis2.htm#resersni_sluzby) jsou placené viz. ceník SVK PK http://www.svkpl.cz/cenik.htm#spec.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

03.12.2007 09:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu