dotisk, přetisk

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, na základě čeho se určuje, zda kniha bude označena za dotisk, přetisk, nebo nezměněné vydání (resp. jaký je mezi nimi rozdíl)? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

níže uvádíme vysvětlení termínů dotisk, přetisk (reprint) a nezměněné vydání dle České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (http://aleph.nkp.cz/cze/ktd ) a  knihy "Jak se dělá kniha":

 

Termín                                 dotisk

Termín anglicky                reprint

Výklad termínu                Dodatečně vytištěný a vydaný určitý počet výtisků díla, které je již na knižním trhu rozebráno, ale nadále po něm existuje poptávka. Dotisk knihy či jiné tištěné publikace je vyroben ze stejné tiskové formy jako původní vydání, s nímž je v podstatě obsahově i formálně totožná; výjimkou může být nová obálka, titulní stránka a poznámka na rubu titulní stránky, týkající se počtu dotisků a data tisku, a opravy menších chyb. Dotisk knihy by měl být opatřen stejným ISBN jako původní vydání.

(zdroj: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002602&local_base=KTD )

 

Termín                                  reprint

Ekvivalent                           přetisk (zř.)

Termín anglicky                reprint

Výklad termínu                Další (nové) vydání publikace tištěné ze stejných tiskových forem jako předchozí vydání nebo vzniklé skenováním původního vydání, které má zcela identický obsah a vzhled jako originální vydání. Někdy je jako reprint označováno i další vydání publikace, ve kterém jsou provedeny opravy tiskových chyb nebo které má odlišnou grafickou úpravu.

(zdroj: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002520&local_base=KTD)

 

Termín                                nezměněné vydání

Termín anglicky                identical edition

Výklad termínu                Nové vydání dokumentu, které je obsahově a obvykle též formálně shodné s původním vydáním.

(zdroj: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002665&local_base=KTD )

 

 

"Dotisk a nové vydání

Při vydávání knih je třeba rozlišovat dotisk a nové vydání. Do roku 1990 platila pro autorské honoráře závazná vyhláška ministerstva kultury. Podle ní se stanovoval autorský honorář podle tzv. norem (odvozených od vytištěného nákladu) a rozsahu, nikoliv však podle ceny knihy. (...) V rámci tehdejších smluv se také definovalo nové vydání knihy: pokud se kniha nedotiskla během 12 měsíců po vydání, šlo vždy o nové vydání, na které bylo nutné uzavřít novou smlouvu.

Dnes již autorské smlouvy uzavírané českými nakladateli odpovídají evropskému standardu a autorské honoráře se vypočítávají zpravidla jako určitý procentní díl tržby, přičemž tento díl se obvykle progresivně zvyšuje s počtem prodaných výtisků. Za těchto smluvních podmínek již samotný pojem nového vydání přestal mít onu důležitost, jakou měl do roku 1989. (...) Za nové vydání je ovšem vždy třeba považovat vydání knihy, které splňuje aspoň jednu z následujících podmínek:

* nové vydání se liší od předchozího (ať už změnou textu nebo typografií, obálkou atd.) *požadavek nového vydání vyplývá z autorizační smlouvy, *knihu vydá nový nakladatel V případě, že nový dotisk nesplňuje ani jednu z výše uvedených podmínek, záleží na nakladateli, zda jej označí za nové vydání, či pouze za dotisk. Nové vydání se liší od dotisku povinnostmi, které nakladateli ukládá zákon o neperiodických publikacích: nakladatel musí z každého nového vydání odevzdat tzv. povinný výtisk a musí splnit tzv. nabídkovou povinnost (...). Nové vydání musí být konečně označeno novým ISBN, odlišným od ISBN předchozího vydání.

 

Autorské vydání a přetisk

Kromě výtisků určených k prodej se tisknou také tzv. přetisky - výtisky, které slouží jako autorské výtisky (každý autor má ze zákona nárok alespoň na jeden autorský výtisk zdarma), archivní výtisky, tzv. povinné výtisky (...). Tyto výtisky nesmějí být prodávány (a to ani druhou osobou), měly by být evidovány odděleně od výtisků určených k prodeji, neboť podléhají jinému účetnímu režimu."

 

(zdroj: PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2003. s. 51 - 52. )

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.11.2014 14:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu