Staročeské onomastické předpony, názvy řek v Horních Rakousích a praslovanské slovo

Text dotazu

Vážení,

obracím se na vás s prosbou o odbornou pomoc ohledně několika témat. Staročeských onomastických předpon, objasnění názvů řek v Horních Rakousích a hledání jednoho konkrétního praslovanského slova.

Staročeské onomastické předpony:
Chtěl bych získat další příklady vzácných staročeských či staroslovanských onomastických předpon končící na -bo -ho -to a -do jako např. ve jménech Třebovít, Drahobud Cetolub, Badohost. (Co nejvíc pokud možno.)

Názvy řek v Horních Rakousích:
Potřebuji zjistit slovanské etymologie či alespoň starými slovany upravené názvy pro řeky Vöckla, Rodl a Mühl a Steyr

Praslovanské slovo:
Snažím se najít jedno konkrétní praslovanské slovo podobně znějící jako (ch)romoz s významem hluk, aby se mi podařilo vyjasnit jeden zapeklitý místní název pro můj projekt.

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme za využití služby Ptejte se knihovny. K Vašemu prvnímu dotazu zasíláme doporučenou literaturu, která obsahuje nebo by mohla obsahovat Vámi hledané konkrétní onomastické předpony. První zdroj uvádíme jako nejrelevantnější. Některé ostatní zdroje neuvádí pouze ony vybrané předpony, a proto bude třeba literaturu důkladněji prostudovat. Jako poslední uvádíme publikace o pomístních jménech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kde jsme dokonce nalezli ty příklady, které jste v dotazu uvedl. Obsahují i jiné názvy, k nimž se podařilo autorům nalézt původní staročeskou podobu (případně obsahuje literaturu, která by Vás mohla navést dál). Opět se jedná o publikace, jimž je nutné věnovat více času.

  • SLÁMA, František. O jménech místních v zemi české a moravské. Časopis českého Museum. Praha: Knihkupectví J. G. Calve, 1834, 8(4), s. 394-404. ISSN 0862-7282. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:f38c44e0-ceec-11e8-b888-5ef3fc9bb22f
  • PALACKÝ, František. O jménech místních v zemi české a moravské: Rozbor etymologický místních jmen českoslovanských. Časopis českého Museum. Praha: Knihkupectví J. G. Calve, 1834, 8(4), s. 404-419. ISSN 0862-7282. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:f43ecc00-ceec-11e8-b888-5ef3fc9bb22f
  • HOSÁK, Ladislav a Rudolf ŠRÁMEK. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. Praha: Academia, 1970-1980.
  • PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Nakladatelství Československé akademie věd, 1954–1960.

K ostatním otázkám se nám z dostupných zdrojů nepodařilo odpověď dohledat. Zkuste se s nimi obrátit ještě na Slovanskou knihovnu, která se specializuje na obor slavistiky viz https://www.nkp.cz/slovanska-knihovna anebo na etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR viz https://ujc.avcr.cz/o-ustavu/oddeleni/etymologicke-oddeleni/.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.11.2023 13:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu