dotaz na sociální komunikaci ve vyšším věku

Text dotazu

Prosím o definici sociální komunikace a prostředky
této komunikace ve vyšším věku. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

Velký sociologický slovník definuje sociální komunikaci takto:

"komunikace sociální - proces, v jehož rámci se sdělují či vyměňují informace a který je zároveň brán jako typ sociální interakce (proces ovlivňování). Propojení těchto dvou aspektů, ale i dalších - např. chápání komunikace jako práce se znakem a kódem - a vědomí jejich soc. kult. dějinné , ale i biol. podmíněnosti vedlo k postupnému ustavování pojetí sociální komunikace jako svébytného vědního oboru, který se zabývá různými typy a způsoby komunikování ve společnosti (viz též teorie komunikace). Snaha klasifikovat komunikační akty vedla k hledání koncepcí sociální komunikace.

Nejrozšířenější je vymezení rovin komunikace podle povahy vztahu mezi účastníky (uvažuje se o interpersonální a masové komunikaci) a typů komunikace podle prostředků, které se při komunikování aktivují (verbální a neverbální komunikace), nebo podle účelu komunikace (např. pervazivní aj.)."

(Velký sociologický slovník. sv. 1: A-O. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1996. s. 510.) Výše uvedené heslo poté dále upřesňuje jednotlivé typy sociální komunikace podle povahy vztahu mezi účastníky komunikace.

Kapitolu, která se přímo věnuje komunikaci se starší osobou a uvádí prostředky komunikace s takovouto osobou, můžete nalézt v knize:

* KLENOVÁ, Dana. Motivační prvky při práci se seniory. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2169-9.

Výběr z literatury k tématu:

* RALBOVSKÁ, Rebeka. Komunikace pro pomáhající profese 2. 1. vyd. V Praze : Evropské vzdělávací centrum, 2010. ISBN 978-80-87386-07-1.

* MUSIL, Josef. Sociální a mediální komunikace. 1. vyd. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. ISBN 978-80-7452-002-0.

* VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 2. vyd. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-387-1.

* ŠEDIVÝ, Vladimír. Sociální komunikace. 1. vyd. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. ISBN 978-80-7375-277-4.

* QUISOVÁ, Silvie. Sociální komunikace v pomáhajících profesích. 1. vyd. Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. ISBN 978-80-7248-551-2.

* LEŠKO, Ladislav. Náhled do sociální komunikace. V Tribunu EU vyd. 1. Brno : Tribun EU, 2008. ISBN 978-80-7399-466-2.

Další potřebnou literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nk c, Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc,  či článkové databáze ANL: http://aleph.nkp.cz/cze/anl .

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.04.2011 12:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu