dotaz na rodinu Václava Bolemíra Nebeského

Text dotazu

Jsem pra-pravnučka V.B.Nebeského. Na jeho hrobě na Vyšehradském hřbitově jsou spolu s jeho jménem uvedena jména... Baziková.... jiné ne. Nikde jsem se nedozvěděla, kdo je pod jménem Baziková. Moje babička, Ludmila roz.Nebeská,která z pěti dětí Pavla Nebeského přežila - tím rod V.B.Nebeského vymřel po přeslici - ale několikrát při vyprávění o rodině jejího dědečka V.B.Nebeského v Praze jméno Baziková zmínila,alebyla jsem tehdy malá a unikly mi jakékoliv jiné souvislosti. Syn V.B.Nebeského, Pavel Nebeský je pohřben s celou rodinou na Ústředním hřbitově v Plzni,kde také s rodinou žil. Nikde jsem se nedozvěděla ani nedočetla, zda V.B.Nebeský měl ještě jiné děti než syna Pavla. Rovněž by mne zajímalo cokoliv o manželce V.B.Nebeského Tereze roz. Fastrové. Jsou uváděny 4 děti pražského vlastence,domažlického rodáka Petra Fastra, ale Tereza mezi nimi není. Byla to dcera nemanželská? Byla bych ráda za bližší údaje anebo uvedení pramene, který tyto podrobnosti o rodině V.B.Nebeského zmiňuje. V.B.Nebeský nebyl v Praze až tak bezvýznamný člověk, aby o něm neexistovaly žádné paměti, vzpomínky, nebo autobiografie? Děkuji za jakékoliv informace

Odpověď

Dobrý den,

Václav Bolemír Nebeský  byl během svého života dvakrát ženat.

Jeho první ženou byla Eliška Jungmannová, dcera zasloužilého profesora a ředitele na známém pražském gymnáziu, kde V. B. Nebeský s Ed. Grégrem na počátku 50. let 19. století působili. S Eliškou se Václav B. Nebeský oženil v roce 1852.  O rok později se jim narodil syn Václav.  Toto šťastné manželství ovšem netrvalo dlouho, neboť již v roce 1855 Eliška zemřela na choleru.

 

O čtyři roky později (roku 1859) se Nebeský oženil znovu. Jeho vyvolenou se stala Terezie Fastrová, třetí dcera známého vlastence Petra Fastra.

Rodina Nebeských se rozrostla o další dva syny, Pavla a mladšího Jaroslava.

 

Syn Václav v i Jaroslav vystudovali práva, prostřední Pavel se věnoval režii, herectví a později žurnalistice.

 

Jak vyplývá z  níže uvedených policejních přihlášek a tištěných zdrojů, syn Václav se ještě během otcova života oženil s Emílií Chládkovou. Mladší syn Pavel později založil rodinu s Klotildou Viždálkovou (děti: Václav (1887), Ludmila (1889), Pavel (1890), Vladimír (1893). O nejmladším Jaroslavovi toho policejní přihlášky příliš mnoho nevypovídají. Pouze z níže uvedeného článku o rodině Fastrů vyplývá, že byl vrchním soudním radou v Praze. Za manželku měl umělkyni, harfistku, Helenu Kličkovou.

 

Údaje uvedené v policejních přihláškách by bylo dobré ověřit ještě v archivních materiálech (matrikách): http://www.ahmp.cz/index.html?mid=75 (pro Prahu), http://ebadatelna.soapraha.cz/pages/IndexPage;jsessionid=8CFBC16DD644863A99062137E73C3C79?0 (Středočeský kraj) .

 

K druhé ženě Václava Bolemíra Nebeského citujeme z článku "O původu domažlických Fastrů":

"Petr Fastr nevydrží na jednom místě a proto si najal r. 1834 mlýn o šesti složeních a pilu v Zadní Třebáni na Berounce. Zde se narodily děti:

Terezie Anežka dne 21. 1. 1834, která se provdala dne 12. září 1859 v kostele Nejsv. Trojice ve Spálené ulici za Václava Bolemíra Nebeského, sekretáře českého musea a známého básníka. Byl o 16 let starší své nevěsty a měl z prvního manželství s Eliškou rozenou Jungmannovou, dcerou gymnas. profesora Jana Jungmanna, syna Václava. Oddával je strýc nevěstin, P. Methud Faster, podpřevor a farář posledně u sv. Markéty. Terezie stala se dobrou matkou nevlastnímu dítěti a pečlivou manželkou svého Bohem nadaného chotě, s nímž měla dva syny, Pavla a Jaroslava. Václav Nebeský, narozený 1853, byl advokátem v Březnici, Pavel, narozený 1861, kandidátem filosofie, hercem a později redaktorem v Plzni a Jaroslav, narozený 1871, byl vrchním soudním radou v Praze. Jeho choť Helena rozená Kličková hrála na harfu v Národním divadle."

Zdroj: FASTER, Jiří. O původu domažlických Fastrů. Rodokmen. Časopis pro rodopis, znakosloví a ostatní pomocné vědy historické. 1949, roč. 3, č. 4 (31. 12.), str. 102.

 

O životě a  díle Václava Bolemíra Nebeského podrobně hovoří biografická kniha Josefa Hanuše: HANUŠ, Josef. Život a spisy Václava Bolemíra Nebeského. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1896. iv, 175 s. (Již digitalizována a dostupná z počítačů Národní knihovny ČR - systém Kramerius. V případě Vaše zájmu bychom Vám mohli zprostředkovat kopii této knihy)

* Dalším zdrojem informací o životě a díle  V. B Nebeského by měl být článek jeho syna Pavla Nebeského, který vyšel v časopise "Mělničan" roku 1888 (20. 5.) - časopis by měl být v Národní knihovně ČR dostupný ke studiu v Centrálním depozitáři v Hostivaři. V případě, že byste chtěla do časopisu nahlédnout, objednejte prosím předem uvedený ročník u Informací v Hale služeb (Klementinum): http://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/studovny/hala-sluzeb   Záznam o periodiku: Naskenované katalogy (http://katif.nkp.cz ) -  Generální katalog I > Marx - Mik > 014: Melin-Memorh, č. lístku 396.

 

* Uvedenému tématu se věnuje též článek: SLAVÍK, Ivan. Postřehy k životu a dílu V.B. Nebeského: (k 170. výročí narození). Českolipsko literární, 1992, 11, s. 23-35.

 

Souvislost či příbuznost osob s příjmením Bazika, Baziková s Václavem B. Nebeským (http://212.47.2.130/OUT/HTML/ZnackyPic/10005281.jpg ) se nám bohužel v nám dostupných zdrojích prokázat nepodařilo. Předpokládáme, že se bude pravděpodobně jednat o přízeň ze strany Jaroslava Nebeského. V tomto ohledu se můžete zkusit obrátit na správu hřbitova Slavín. Předpokládáme, že o místní hrob se dosud stará někdo z rodiny Baziků. Na správě hřbitovů byste mohla na tuto osobu dostat kontakt.

 

Použité zdroje:

* HANUŠ, Josef. Život a spisy Václava Bolemíra Nebeského. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1896. iv, 175 s.

* FASTER, Jiří. O původu domažlických Fastrů. Rodokmen. Časopis pro rodopis, znakosloví a ostatní pomocné vědy historické. 1949, roč. 3, č. 4 (31. 12.), s. 101 - 107.

 

Policejní přihlášky: 

* http://digi.nacr.cz/prihlasky2/index.php?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=414&folium=164

* http://digi.nacr.cz/prihlasky2/index.php?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=414&folium=165

 

* Polic. přihláška - Václav Nebeský (Nebeský, Wenzel) (1853)- syn: http://digi.nacr.cz/prihlasky2/index.php?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=414&folium=159

* Polic. přihláška - Jaroslav (Nebeský, Jaroslaus ) (1871)  -syn: http://digi.nacr.cz/prihlasky2/index.php?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=414&folium=71 

* Polic. přihláška - Pavel (Nebeský, Paul)  (1861) - syn:  http://digi.nacr.cz/prihlasky2/index.php?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=414&folium=142 ; http://digi.nacr.cz/prihlasky2/index.php?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=414&folium=143

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.06.2014 12:34

Hana Baziková píše:
Pondělí 02.11.2015 16:26
Dobrý den,

výše zmíněná diskuze mne skutečně zaujala. Jsem pra pra pravnučkou Václava Bolemíra Nebeského a hrob na Vyšehradě tudíž pravidelně navštěvuji. Bude-li to v mých silách, ráda osvětlím nejasnosti o rodu Baziků.

Těším se na snad brzký kontakt.
Magda Pospíšilová píše:
Pátek 04.11.2016 23:17
Dobrý večer,
o rodu Baziků bohužel nic nevím nicméně - zdravím vás milé příbuzenstvo, jsem také pra pra pravnučkou V.B.N. Můj dědeček byl syn Ludmily Nebeské a Antonína Ottise. Na Vyšehrad se za ním chystám zítra, pozdravím ho :)

Přeji krásné dni.
Dagmar Hermannová píše:
Sobota 13.02.2016 17:11
Dobrý den,
 otázku jsem položila já, a jsem ráda, že jsem se dozvěděla alespoň některé údaje o mém pradědečkovi Pavlovi Nebeském. Ano, pamatuji si, že jsem s babičkou Ludmilou Ottisovou, roz. Nebeskou občas mluvila o rodině jejího dědečka Václava Bolemíra Nebeského. Právě ona zmiňovala jakousi paní nebo slečnu ? Bazikovou, a myslím, že jsem viděla i fotografii velice hezké ženy z babiččina rodinného alba. A pak jsem při návštěvě hřbitova na pražském Vyšehradě viděla toto jméno na náhrobku na hrobě V.B.Nebeského. Proto jsem také položila své otázka knihovně. Získala jsem informace o skutečnostech, které jsem nevěděla, ale kdo je pí Baziková nikoliv. A teprve teď - po dlouhé době - čtu Váš vzkaz. Jsem tím překvapena a potěšena. Ano, velice bych stála o kontakt a případně o setkání s možností pohovořit si. Kdyby to bylo možné, byla bych velice ráda. S pozdravem pra-pra-pravnučka V.B.Nebeského.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu