Dotaz na původ příjmení Rokoš a Zamouřil

Text dotazu

Prosím o vysvětlení původu příjmení Rokoš a Zamouřil.

Odpověď

Dobrý den,

příjmení Rokoš/ Rokošová je patrně vedlejší podoba apelativa (= slovo obecného významu) Rokos = rákos.

Pro zajímavost uvádíme, že v roce 2011 žilo v České republice, dle serveru http://www.kdejsme.cz, 235 osob s příjmením Rokoš, Rokošová. Z toho 118 mužů a 117 žen. Nejčastěji pak v Litoměřicích, Lovosicích, Praze a Náchodě.

Omlouváme se, ale příjmení Zamouřil/ Zamouřilová se nám nepodařilo vyhledat v žádných nám dostupných zdrojích. Pravděpodobně malý výskyt tohoto příjmení na území České republiky zapříčinil to, že nebylo toto příjmení zařazeno do žádných nám dostupných zdrojů zabývajících se vznikem a významem českých příjmení. Pro zajímavost v České republice žilo v roce 2011 pouze 40 osob s tímto příjmením. Se svým dotazem se také můžete obrátit na jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR, http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna, kde by Vám mohli poskytnout uspokojivější odpověď.

Zdroje:

* Kde Jsme: http://www.kdejsme.cz
* MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. 2. upr. vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2004. ISBN 80-86781-03-8 (váz.)

Projité zdroje:

* MATES, Vladimír.Jména tajemství zbavená : malá encyklopedie 250 nejčastějších příjmení.2.vyd.Praha : Epocha, 2002.ISBN 80-86328-10-4 (váz.)
* MATES, Vladimír.Jména tajemství zbavená, aneb, Příjmení pod mikroskopem.1.
vyd. Praha : Epocha, 2004.ISBN 80-86328-58-9 (váz.)
* MATES, Vladimír.Jména tajemství zbavená : malá encyklopedie nejčastějších příjmení. II. díl, jména na 251.-501.místě, Adam - Žižka.1.vyd.Praha :
Epocha, 2003.ISBN 80-86328-30-9 (váz.)
* KOTÍK, Antonín. Naše příjmení : studie ku poznání příjmení českoslovanských, s ukázáním jejich hojnosti, rozmanitosti a namnoze zvláštního rázu a s pokusem o vysvětlení jich původu a smyslu. V Praze : Nákladem Jana Kotíka, 1897. (volně dostupný v systému Kramerius:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/)
* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude Vaše dítě jmenovat? 4. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Academia, 2006. ISBN 80-200-1349-0.
* BENEŠ, Josef. Německá příjmení u Čechů. 1.vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1998. Sv. 1-2. ISBN 80-7044-212-3 (brož.)

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.05.2012 07:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu