Dotaz na překladatele

Text dotazu

Dobrý den,
sháním pro našeho čtenáře jakékoliv informace o překladateli Josefu Hrůšovi (1882-1954), ve 30. letech 20. stol. překládal z angl.,řečtiny,
latiny.
Přeložil mj. titul Demokracie a výchova od Deweyho. Sháníme životopis, nekrolog nebo jakékoli jiné biografické údaje.

Dále pátráme po případném příbuzenském vztahu mezi překladatelem Františkem Pavláskem (němčina), který byl generálním konzulem v Kanadě, a mezi Vojtěchem Pavláskem, který byl 1. náměstkem ministra školství a v roce 1968 obhajoval Nejedlého reformu. Opět sháníme jejich jakákoli biografická data, nekrolog, ap.
Děkuji za pomoc, v našem fondu jsme prohledali řadu zdrojů, ale příliš informací jsme nenašli.

Odpověď

Dobrý den,

Životopis Josefa Hrůšy je uveden v Lexikonu české literatury, dále je zmíněn v publikaci Kdy zemřeli...?, v bázi AUt (http://sigma.nkp.cz/cze/aut ) a Databázi českého uměleckého překladu po roce 1945 (http://www.obecprekladatelu.cz/H/HrusaJosef.htm ). Zde je uveden i jeho syn Zdeněk, také překladatel (http://www.obecprekladatelu.cz/H/HrusaZdenek.htm) .

* Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. [Díl] 2, H-L.Svazek I, H-J. Praha : Academia, 1993. s. 340-341. ISBN 80-200-0468-8.

* KUNC, Jaroslav. Kdy zemřeli...? : přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962. 2. dopl. a rozš. vyd.Praha : Státní knihovna ČSSR - Národní knihovna v Praze, 1962. s. 91.

Krátké životopisy Vojtěcha Pavláska, i když bez údajů rodinného charakteru, jsme našli v následujících publikacích, zmíněn je i v bázi AUT. V "Kdy zemřeli...?" jsou uvedeny i tři nekrology (Rudé právo z 1.11.1977, s. 2, Lidová demokracie z 1.11.1977, s. 4, Socialistická škola 18, 1977/78, č. 5, s. 238-239).

* Encyklopedie tělesné kultury. [2.díl], p-ž. Praha : Olympia, 1988. s.11.

* KNAPÍK, Jiří. Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953. Praha :Libri, 2002. s. 186-187. ISBN 80-7277-093-4.

* KUNC, Jaroslav. Kdy zemřeli...? : přehled českých spisovatelů a  publicistů zemřelých v letech 1975-1979. Praha : Státní knihovna ČSR,1979. s. 119.

Podařilo se nám najít jen několik drobností z kariéry JUDr. Františka Pavláska (* 1888, československý diplomat, 28.5.1934-1942 generální konzul v Montrealu, 12.8.1942-1947 chargé d´affaires a vyslanec v Kanadě), bohužel podrobnější životopisné informace v níže uvedených dokumentech nejsou obsaženy. V knize "It all started with Prince Rupert" je publikována jeho fotografie, více informací o profesní kariéře v období 1939-1949 je pak uvedeno v knize "Soumrak a úsvit československé diplomacie". Dále jsme nalezli několik knih, které F.Pavláska zmiňují, převážně však v souvislosti s jeho působením v Kanadě. Ve většině případů jde o informace, které jsou uvedené i na internetu.

Podle Ročenky Československé republiky byl v letech 1925-1930 konzulem v Londýně JUDr. František Pavlásek, údaj vždy odpovídá stavu v říjnu předchozího roku. V Ročenkách Československé republiky za roky 1922-1924, 1931-1932 již JUDr. Pavlásek uvedený není, u jednotlivých zastupitelství jsou zde však jmenováni pouze vyslanci, konzulové, honorární konzulové, ne další zaměstanci úřadu.

* NĚMEČEK, Jan. Soumrak a úsvit československé diplomacie : 15. březen 1939 a československé zastupitelské úřady. Vyd. 1. Praha : Academia, 2008. s. 103-106, 543. ISBN 978-80-200-1638-6.

* ČERMÁK, Josef. It all started with Prince Rupert : the story of Czechs and Slovaks in Canada. Luhačovice : Atelier IM, 2003. s. 155. ISBN 80-85948-49-4

* Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatimní vlády 1939-1940. Praha : Karolinum : Ústav mezinárodních vztahů, 2002. s. 24, 718. ISBN 80-86506-22-3 ; 80-246-0559-7.

* ČERMÁK, Josef. Fragmenty ze života Čechů a Slováků v Kanadě. Zlín : Nakladatelství ATELIER IM Zlín, 2000. s. 31-32 [kapitola Tělovýchovná organizace Sokol v Kanadě]. ISBN 80-85948-33-8.

* FEIERABEND, Ladislav Karel. Soumrak čs. demokracie : vzpomínky z londýnské vlády : od jara 1944 po návrat do vlasti. Washington, D.C. : Ladislav K. Feierabend, 1966. s. 58-62 [kapitola Úvěrová jednání v Kanadě, v USA a jednání s UNRRA].

* KOUTSKÁ, Ivana. Únor 1948 a perzekuce zaměstnanců ministerstva zahraničních věcí. Paměť a dějiny. 2008, roč. 2, č. 1, s. 39-52. Online dostupné na: http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0801-39-52.pdf

* http://www.institutumeni.cz/index.php?cmd=page&id=49&news_id=5318

 

František Pavlásek byl s největší pravděpodobností spoluatorem II. dílu Diplomatické korespondence, jiné jeho práce, a to ani překlady, jsme v našich katalozích nenalezli:

* KADLEC, Josef M. ; PAVLÁSEK, Fr. Diplomatická korespondence. Díl II, Část anglická. V Praze : Ministerstvo zahraničních věcí republiky Československé, [1948]. 92 s.

Při hledání jsme v databázích Historického ústavu AV ČR a Akademie věd ČR narazili na dvě práce Ivany Koutské, které bohužel nejsou ve fondu NK ČR dostupné:

* KOUTSKÁ, Ivana. Českoslovenští diplomaté do roku 1945. Studie a dokumenty. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. 279 s. Studijní materiály Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

* KOUTSKÁ, Ivana: Diplomatické a konzulární zastoupení ČSR v letech 1918-1938. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. 45 s. Výzkumný projekt Politické elity v Československu a jejich změny v letech 1938-1953/55.

Domníváme se, že nejvíce životopisných údajů o Františku Pavláskovi by bylo možné nalézt v jeho osobním spise, které by měl být uložený v Archivu Ministerstva zahraničních věcí (http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/archivy/archiv_mzv_jako_specializovany_archiv.html), poradit by Vám mohli i pracovníci Knihovny MZV (http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/uredni_deska/knihovna.html).

Další možností je ještě zkusit kontaktovat syna Františka Pavláska, profesora Tomáše Jana Františka Pavláska:

* http://www.mcgill.ca/directory/staff/?rowid=0000C2F1024002CE003D

* http://www.archives.mcgill.ca/resources/guide/vol2_3/gen01.htm#PAVLASEK,

TOMAS JAN FRANTISEK

* http://people.mcgill.ca/tomas.pavlasek/

Možné příbuzenské vztahy mezi Františkem a Vojtěchem Pavláskovými by Vám snad pomohlo osvětlit Městské muzeum Týn nad Vltavou (http://www.tnv.cz/kultura-a-volny-cas/mestske-muzeum/mestske-muzeum-tyn-nad-vltavou.html), případně by snad bylo možné obrátit se na PhDr.Jiřího Přenosila (http://udauk.cuni.cz/ARCHIV-5.html) , který by mohl být příbuzným Vojtěcha Pavláska.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.06.2009 15:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu