Dotaz na knihy

Text dotazu

Dobrý den,
máte ve fondu knihu/knihy, které se týkají tématu habsburských válek s Turky (ideálně 16. století)?
Děkuji

Odpověď

Váženy pane ...,

válečný konflikt, který máte patrně na mysli, se označuje jako osmansko-habsburské války, mezi nimiž byly významná tzv. dlouhá válka, vedená v letech (1593-1606), a turecká válka (1663-1664).
Uvedl jste, že Vás zvláště zajímá 16. století, kdy je na počátku osmansko-habsburských válek bitva u Moháče, dalším mezníkem je obléhání Vídně v roce 1529, na které pak navazuje další v roce 1683.

BASTL, Beatrix, Simona BINKOVÁ, Lenka BOBKOVÁ, et al. Habsburkové Země Koruny české ve středoevropské monarchii: 1526-1740. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 911 s. ISBN 978-80-7422-572-7. Signatura A1-6767, umístění 929.731(4)

VYBÍRAL, Zdeněk a Zdeněk PRCHLÍK. Bitva u Moháče: krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526. Praha: Havran, 2008, 225 s. : il., portréty ; 21 cm. ISBN 978-80-86515-87-8. Signatura A0-8348, umístění 94(437.1/.3)

RYCHLÍK, Jan a Vladimir PENČEV. Od minulosti k dnešku: dějiny českých zemí. Praha: Vyšehrad, 2013, 685 s. ; 25 cm. ISBN 978-80-7429-387-0. Signatura A0-33595a, umístění 94(437.1/.3)

MILTNER, Jan Bohuslav. Účasť Čechů v obraně Vídně proti Turkům 1529. V Hradci Králové: J.B. Miltner, 1880, 122 s. ; 20 cm. Signatura 7 089, umístění Sklad (nutno objednání) a lze zapůjčit jen prezenčně do studovny

SYNEK, Jaroslav a Petr KLUČINA. Vojenské dějiny od pravěku do roku 1648: střední Evropa. Praha: Ottovo nakladatelství, 2013, 472 s. : il. (převážně barev.), mapy, plánky, faksim., erby, portréty ; 29 cm. ISBN 978-80-7360-911-5. Signatura A1-3863, umístění 355.4

Kromě poslední knihy se všechny výše uvedené nachází ve 3. NP, kde si je můžete studovat. Pokud jste čtenářem naší knihovny, můžete si je rovněž zapůjčit domů.
Pokud byste potřeboval více pramenů, můžete si zadat rešerši. Rešerši je možné objednat osobně ve Studijní a vědecké knihovně v 5.NP nebo online zde: https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/Zadost-o-resersi.aspx.

Použité zdroje

Primo SVKHK

RYCHLÍK, Jan a Vladimir PENČEV. Od minulosti k dnešku: dějiny českých zemí. Praha: Vyšehrad, 2013, 685 s. ; 25 cm. ISBN 978-80-7429-387-0.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Hradec Králové

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Datum zadání dotazu

10.08.2021 12:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu