Dotaz na definice v literatuře pojmů "znalost" a "informace"

Text dotazu

Dobrý den,

měl bych na Vás prosím dotaz, kde se podle Vás nachází definice pojmů znalost a informace. Plus rozdíl mezi nimi. Naše čtenářka by potřebovala podložit ty to pojmy nalezením zdrojů a citováním definic těchto pojmů z odborné literatury.

Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

 

zkusíme představit základní definice Vámi uvedených pojmů a doporučit relevantní literaturu.

 

Jako úplně základní definici, lze využít hesla z Velkého slovníku naučného:

 

Informace.

1. Obsah procesu lidské komunikace. Odevzdávání a přijímaní oznámení, jejich přenos osobním kontaktem, zvukem, signálem a prostředky masové komunikace.

2. Jazykový projev, vybudovaný na základě principu informačního slohového postupu, ve kterém se co nejobjektivněji, věcně a dokumentaristicky konstatují určitá fakta.

3. Informatika - význam přiřazený obrazům, údajům z nich vytvořených vyšších celků.

 

Znalost.

Kategorie vyšší formy obrazu o chování objektů nebo jejich charakterizaci. Znalost dovoluje rozeznávat obrazy v neurčitém prostředí, předpokládat jevové formy, diagnostikovat a plánovat.

K znalosti můžeme přidružit pojem vědění.

Vědění.

A) provázaný, relativně stabilní systém informací získaný zkušeností a učením.

B) systém všech dochovaných a dostupných poznatků o světu, vesmíru a člověku, poznání a podobně.

 

Výše uvedené definice, lze chápat jako úvodní vymezení pojmů.

 

Další upřesnění těchto pojmů, přináší Filosofický slovník.

Informace pochází z latinského informatio- představa nebo obrys. Jedná se o sdělení, zprávu v užším slova smyslu, ale zpravidla obsah sdělení či zprávy. V pragmatické rovině, lze za informaci považovat pouze takovou skutečnou nebo domnělou pravdu, která je využitelná, zejména v komunikaci.

U hesla vědění je definice Filosofického slovníku shodná s Velkým naučným slovníkem, akorát je u něj navíc stručný přehled filosofických teorií vědění.

 

Velice podrobné zkoumání pojmu informace přináší kniha Jiřího Stodoly Filosofie informace. Mohla by být přínosná, tím, že nabízí filosofický pohled na tento pojem. A velice široké uchopení dané problematiky, k tomu má kniha seznam použité literatury, pro případné doplnění. Ale uvádím tuto knihu spíše jako doplňující zdroj.

 

Definování rozdílu mezi informací a znalostí( věděním) přináší kniha Konrada Liessmanna Teorie nevzdělanosti.  V kapitole Co ví společnost vědění, se nachází poměrně jasné rozlišení znalostí ( ědění) a informací. Jedná se o analýzu současného pojetí těchto pojmů a jejich významu. Ve stručnosti Liessmann  odlišuje informaci a vědění v tom, že informace umožňuje jednání v budoucnosti. Oproti tomu vědění dává možnost filtrovat obrovské množství informací a najít mezi nimi ty hodnotné. Vědění umožňuje zkoumání světa a jeho poznávání.

 

Liessmann vedle sebe staví svět informací a svět vědění. Stručně, veliké množství informací a většinou jejich snadná dostupnost, nutně neznamená něco vědět. A může vést k povrchní znalosti a přinášet pouze vnější význam dané informace. Oproti tomu vědění, vidí jako hodnotu, která znamená věci promýšlet a snažit se jim porozumět. Lze na danou věc, nahlížet jako dva přístupy k informacím. Pragmatický a kvantitativní- upřednostnění vědět, kde sehnat informace před věděním samým. A druhý přístup, kdy je kladen důraz na vybírání informací a jejich důkladné studium. Na tento přístup, lze pohlížet, jako do určité míry idealistický a kladoucí důraz na kvalitu před kvantitou.

 

 

 

 

 

Použité zdroje

Velký slovník naučný: encyklopedie Diderot. Diderot. Praha. 1991. ISBN 80-902723-1-2.

Filosofický slovník. Nakladatelství Olomouc, Olomouc. 1998. ISBN 80-7182-064-4.

LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200- 1677-5.

 

Uvedená kniha:

STODOLA, Jiří. Filosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy. Vydání první. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015.

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.10.2019 12:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu