Dotaz na citaci kapitoly v knize podle normy ČSN ISO 690.

Text dotazu

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jak se správně podle normy ČSN ISO 690 cituje nějaká jedna kapitola v knize, kterou napsal jiný autor, než který je uveden jako autor celé knihy? Konkrétně u této knihy: DUNGL, Pavel, et al. Ortopedie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4357-8. Kde kapitolu Amputace napsal Radovan Kuneš. A jak potom uvést odkaz na citaci v textu, pokud používám za daným textem závorku s jménem autora a rokem publikace? Bude pak za textem závorka vypadat takto: (Kuneš, 2014)? Nebo má být v závorce uvedeno (Kuneš in Dungl, 2014)?
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

norma ISO 690 s pojmem kapitola vůbec nepracuje. Uvádí pouze příspěvek v knize nebo podobném dokumentu. Podle tohoto modelu tedy citujeme i kapitolu v knize. Zápis správně: Tvůrce kapitoly. Název kapitoly. In: Tvůrce knihy (pouze je-li odlišný od autora kapitoly). Název knihy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok, strany. ISBN.

 

Tedy:

KUBEŠ, Radovan. Amputace. In:  DUNGL, Pavel a kol. Ortopedie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014, 117 - 123. ISBN 78-80-247-4357-8.

 

Dále bychom na Vašem místě využili možnost číselného odkazu. Je to tradičnější způsob pro normu ISO 690. Nespojovali bychom Harvardský systém s českou normou. Výše uvedený zápis bychom očíslovali v seznamu literatury na konci práce a dále bychom pracovali dle uvedeného příkladu níže. U příkladu uvádíme i zdroj, z něhož jsme čerpali. Informace v odkazu jsou dostatečně návodné a můžete se tedy sám rozhodnout. Zdroj: https://sites.google.com/site/novaiso690/metody-citovani 

 

2) Forma číselného odkazu

Odkaz v textu: Na bibliografické citace odkazujeme pořadovým číslem citace a stranou. Číslo musíme odlišit od vlastního textu buď použitím závorek (kulatých či hranatých) nebo horního indexu. Odkaz na práci bude mít vždy v textu stejné číslo.

Příklad odkazů v textu:

Publikování online nepřináší jen samá pozitiva: ve srovnání s klasickým způsobem publikování má minimálně jeden velký nedostatek. Tradiční tištěné publikace jsou po vydání nezávislé na svých vydavatelích. Naproti tomu webové publikace existují pouze na serverech svých tvůrců, a proto jsou závislé na permanentním publikování těmito tvůrci (23, s. 15). Jedním z řešení, jak odstranit tuto závislost, může být archivace webu.

...

Změnu odkazů lze provést několika způsoby. Jednou z možností je trvalé přepsání odkazů přímo v kódu stránek, což je poměrně snadné uvnitř HTML, ale uvnitř komplexních skriptů je to téměř neřešitelný problém (24, s. 97 98). Druhou možností je ponechat odkazy v původní podobě a změnu provádět dynamicky, „na vyžádání“, při prohlížení stránek v archivu, např. pomocí java scriptu (23, s. 34).

Úplné bibliografické citace jsou v seznamu řazeny v pořadí, v jakém se vyskytly v textu.

Příklad bibliografických citací:

23.         MASANÈS, Julien. Web archiving: issues and methods. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, 2006, s. 1 53. ISBN 978 3 540 23338 1.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.01.2018 21:39

Barbora Novotná píše:
Pátek 25.11.2022 09:17
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak se v bakalářské práci citují dotisky knih. jedná se mi o knihu: KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie: narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, logopedická intervence v ČR, příklady z praxe. Praha: Grada, 2006. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1110-2. Používám konkrétně Dotisk 11., 2019.
Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Pátek 25.11.2022 11:57
Dobrý den,
v tomto případě se uvádějí v citaci oba zmíněné roky, tedy: 2006, reprint 2019.

"V případě více dat publikování, popř. uvedení jak data publikování, tak data copyrightu, by měla být uvedena všechna data.
2009, reprint 2011."
Zdroj: https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf
Jana Kubečková píše:
Pátek 30.12.2022 12:58
Dobrý den, a chtěla jsem se zeptat, jedná se o citaci kapitoly v knize, ale tuto kapitolu jsem si stáhla pomocí JSTOR a tudíž nemám údaje o knize. Mám si tudíž vyhledat údaje ke knize nebo jak citovat takto stažené dokumenty. Děkuji.
PSK - admin píše:
Středa 04.01.2023 13:38
Odpověď na Váš dotaz jsme Vám zaslali emailem. Služba PSK
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu