Dotaz k Berní rule a Soupisu poddaných podle víry

Text dotazu

Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit, zda je možné vyhledání konkrétních osob v Berní rule a Soupisu poddaných podle víry. Jedná se mi o příbuzné se jménem Krtička v obci Česká Metuje, dříve psáno Methuje, případně Německá Methuje/Metuje. Můj příbuzný je dle matričních záznamů Jakub Krtička, chalupník, ale v obci žil ještě Havel Krtička, též chalupník a tak by mě zajímal případný příbuzenský vztah mezi nimi(pokud to bude uvedeno). To už z matrik bohužel nezjistím, matriky před rokem 1640 z farnosti Police nad Metují nejsou dochované. Nejstarší dochované datum narození je z roku 1643 a byl to syn zmíněného Jakuba. Dál se zřejmě už nedostanu. Jsou tyto dokumenty nejstarší z toho, co je dochováno? Mohla bych prosím obdržet scan dokumentu?
Snad se podaří záznam nalézt.

Děkuji a přeji hezký den

Odpověď

Vážená paní Horová,

v Berní rule pro Německou Metuji (Máthum) v panství Broumov jsou skutečně uvedeni rolník Havel Krtička (10 strychů rolí, na zimu seje 4 strychy rolí, na jaro seje 3 strychy rolí, 1 potah, 2 krávy, 1 kus jalového dobytka, nechová žádné ovce a svině) a chalupník Jakub Krtička (1,2 strychů rolí, na zimu seje 0,3 strychu role,  na jaro seje 0,2 strychu role, nemá potah, 2 krávy, 1 kus jalového dobytka, nechová žádné  ovce a svině).  Příbuzenské vztahy mezi Havlem a Jakubem v Berní rule naznačené nejsou, nicméně vzhledem k velikosti vsi  (5 rolníků, 2 chalupníci a 7 chalupníků) je velmi pravděpodobně, že v nějakém příbuzenském vztahu mohli být.

V Německé Metuji (Methuj), která patřila do panství Stárkov, již Krtičkovi nejsou zmiňováni.

V Soupisu poddaných podle víry jsme bohužel nalezli pouze ves Metuje z panství Stárkov, v níž Krtičkovi nežili. Pro někerá panství, statky a města v kraji nebyly soupisy místodržitelství odevzdány. Chybí např. panství  a město Jičín a právě panství kláštera Broumov. Zda byly vyhotoveny  a zůstaly neodeslány v písemnostech patrimoniální správy, či zda k jejich pořízení nedošlo vůbec, můžeme dnes jen stěží doložit. Patentem z  3. 6. 1651 totiž místodržitelská kancelář upustila od původní verze soupisu a požadovala pouze sumární výkaz nekatolických osob.

Příbuzenské vztahy by ještě mohly být zachyceny v tzv. gruntovnicích, tedy pozemkových knihách. Ty bývají součástí fondů velkostatků. Ve Státním oblastním archivu Zámrsk je ve fondu Velkostatku Police nad Metují uloženo 88 pozemkových knih z let 1568-1881. Archivní pomůcku s popisem fondu VS Police nad Metují najdete na http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/files/2013/10/8757_Velkostatek-Police-nad-Metuj%C3%AD-1568-1948_NAD_3831.pdf.   Uvedena je zde i gruntovnice pro Českou Metuji, která byla vedena v letech 1696 - 1794 (inv. č. 220 a další pozemkové knihy inv. č. 221 a 222). V gruntovnici bývá zaznamenáváno předávání stavení mezi jednotlivými majiteli a bývá zde zmíněn i jejich příbuzenský vztah, případně mohou být v textu zmínění i další rodinní příslušníci. Česká Metuje se dále objevuje i v urbářích panství Police nad Metují z let 1406 (http://biblio.hiu.cas.cz/documents/11353)  a  1727, oba jsou uložené v Národním archivu ČR. Z fondu VS Police nad Metují by pro Vás mohly být zajímavé i další dokumenty, např. k výběru daní.

Většina genealogů končí své bádání právě v polovině 17. století, kdy se ztrácejí písemné prameny nebo jsou spíše torzovité. Určité dohady můžete i odvodit z matrik zemřelých. Pokud by zde byl uveden přibližný věk zemřelých Havla a Jakuba Krtičkových, mohla byste odvodit, zda mohli být spíše bratry, či otec a syn, strýc a synovec. Nicméně i tak půjde spíše jen o dohad. Neměnnost příjmení byla uzákoněna až v roce 1780. Je tedy také možné, že jeden z Krtičků získal svoje příjmí "po chalupě" (https://www.czechency.org/slovnik/JM%C3%89NO%20PO%20CHALUP%C4%9A), tj. buď se přiženil do chalupy Krtičkových nebo chalupu získal jiným způsobem od předchozího majitele Krtičky

Použité zdroje

* PEŠÁK, Václav. Berní rula. 12, Kraj Hradecký. I. díl. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství učebnic v Praze, 1951. s. 136
* PEŠÁK, Václav, ed. Berní rula. 13, Kraj Hradecký. II. díl. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1954. S1. 173.
* MATUŠÍKOVÁ, Lenka, ed., KUKÁNOVÁ, Zlatuše, ed. a ZAHRADNÍKOVÁ, Magda, ed. Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Hradecko-Bydžovsko. Vyd. 1. V Praze: Státní ústřední archiv v Praze, 2000. sv. 1. s. 4. ISBN 80-85475-63-4.
* MATUŠÍKOVÁ, Lenka, ed., KUKÁNOVÁ, Zlatuše, ed. a ZAHRADNÍKOVÁ, Magda, ed. Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Hradecko-Bydžovsko. Vyd. 1. V Praze: Státní ústřední archiv v Praze, 2000. sv. 4. s. 1293-1294. ISBN 80-85475-63-4.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.07.2017 09:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu