Dosud nedigitalisované katalogy NKP

Text dotazu

Probíhá u vás postupná digitalisace katalogů a archivů,které nejsou zatím elektronicky dostupné?Lze říci pevně že tento projekt bude hotov za tolik a tolik let? Též v Hale existoval maličký lístkový Katalog britských knih; budou odsunuty A Kam?

Odpověď

Pokud jde dosud nenaskenované katalogy NK ČR: Pro rok 2005 byl podán grant na skenováni incipitového katalogu Hudebního odděleni NK ČR. Záleží na přidělených finančních prostředcích zda se skenováni uskuteční. Důležitým katalogem NK je Generální katalog národního konzervačního fondu. GK NKF je základním přístupovým bodem pro archivní sbírky české národní produkce. Byl převeden modifikovanou metodou RETROKON a je přístupný v elektronickém katalogu bází NKC. Nebude tedy skenován. Čtenářské katalogy v hale služeb by měly být porovnány s bází NKC a chybějící záznamy doplněny přímo do báze NKC, o jejich skenování se neuvažuje. Porovnání a doplnění záznamů by mělo být dokončeno cca do r. 2010 tj. do doby než se NK ČR přestěhuje do nové budovy.

Ohledně katalogu anglických knih: Jedná se o katalog dřívější anglické knihovny, která byla jako samostatná knihovna zrušena a knihy byly začleněny do fondů NK. Katalog obsahoval velkou řadu záznamů knih, které jsou ztracené, a z toho důvodu byl zrušen. Všechny údaje z něj jsou obsaženy v lístkovém katalogu cizojazyčných knih v Hale služeb Klementina (č. 2) a také v elektronickém katalogu bázi NKC.


Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.01.2008 16:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu