dostupnost knih

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat. Nutně potřebuji pár knížek pro čerpání k bakalářské práci, ale bohužel je v žádné knihovně nemůžu sehnat. Jsem z Karviné a tyto knihy tady nejsou a nejsou ani v univerzitní knihovně naší univerzity.

BOUKAL, P. a kol., 2007. Ekonomika a financování neziskových organizací. Praha: Oeconomica. ISBN 978-80-245-1293-8
BOUKAL, P, 2013. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4487-2.
HYÁNEK, V., 2004. Ekonomika neziskových organizací. Brno: ESF MU. ISBN 80-210-3501-3.

Je nějaká možnost si je vypůjčit odjinud na nějaký čas nebo jsou i v elektronické podobě?
Popřípadě můžete mi doporučit nějaké jiné knihy tohoto charakteru, které jsou lépe k sehnání?
Mnohokrát děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

V online katalogu Slezské univerzity v Opavě - pracoviště Karviná (http://www.slu.cz/slu/cz/univerzitni-knihovna/pracoviste-karvina/on-line-katalog/index_html ) jsme našli jednu z uvedených knih, a to Fundraising pro neziskové organizace od Petra Boukala, signatura 9528. 

Zbylé knihy, které uvádíte ve Vašem seznamu, patří až na výjimku poslední knihy, k poměrně dobře zastoupeným v českých knihovnách. Pokud chcete zjistit dostupnost knih v našich knihovnách, můžete využít Souborný katalog ČR, který je volně dostupný na adrese http://aleph.nkp.cz/F (báze SKC).

Pokud kniha, kterou potřebujete, není ve vaší knihovně, můžete pro její zapůjčení využít meziknihovní služby (více o nich se dozvíte např. http://archiv.knihovny.cz/co-knihovna-nabizi/sluzby/175-meziknihovni-sluzby). O meziknihovní službu požádejte vaši knihovnu, která Vám knihu zprostředkuje z jiné, často nejbližší knihovny (např. v rámci kraje).

 

Pokud chcete další knihy získat co nejjednodušeji, tzn. z místa vašeho bydliště z Karviné, doporučujeme Vám využít místní knihovny pro dohledaní dalších titulů týkajících se tématu vaší bakalářské práce - přepokládáme, že píšete o neziskových organizacích, jejich ekonomice a financování.

V Regionální knihovně v Karviné jsou dostupné např. následující tituly:

STEJSKAL, Jan, KUVÍKOVÁ, Helena a MAŤÁTKOVÁ, Kateřina. Neziskové organizace - vybrané problémy ekonomiky: se zaměřením na nestátní neziskové organizace. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 169 s. ISBN 978-80-7357-973-9.

BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2011. 190 s. ISBN 978-80-87500-01-9.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201104/contents/nkc20112167873_1.pdf

ŠEDIVÝ, Marek a MEDLÍKOVÁ, Olga. Úspěšná nezisková organizace. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 155 s. Management. ISBN 978-80-247-4041-6.

 

V univerzitní knihovně v Karviné (http://www.slu.cz/slu/cz/univerzitni-knihovna) jsou dostupné např. tyto tituly:

HAMERNÍKOVÁ, Bojka. Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. 213 s. ISBN 80-902752-3-0.

HALTOFOVÁ, Pavlína. Finance neziskového sektoru. Vyd. 1. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011. 140 s. ISBN 978-80-7248-726-4.

NOVOTNÝ, Jiří a kol. Ekonomika a řízení neziskových organizací (zejména nevládních organizací). Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2004. 156 s. ISBN 80-245-0792-7.

 

Další knihy naleznete v již zmiňovaném Souborném katalogu ČR (báze SKC, http://aleph.nkp.cz/F), případně můžete využít také Jednotnou informační bránu (www.jib.cz).

Dále Vám doporučujeme využít článkové databáze, kromě katalogů v knihovnách Karviné se jedná o článkovou bázi ANL, kterou můžete volně využívat na adrese http://aleph.nkp.cz/F.

Dále Vám vřele doporučujeme využít licencované online databáze, které má Slezská univerzita předplacené (http://www.slu.cz/slu/cz/univerzitni-knihovna/pracoviste-karvina/fondy/Elektronicke-informacni-zdroje ). V nich můžete dohledat cenné články z odborných zahraničních periodik, většina již obsahuje plný text.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.11.2014 13:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu