dostupná literatura k nezaměstnanosti žen v regionu Rychnov nad Kněžnou

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych informace o doporučené literatuře k tématu nezaměstnanosti žen v regionu Rychnov nad Kněžnou nebo jen obecně, a dále status a role žen, strategie nezaměstnaných apod. Dosud mám Mareš - Nezaměstnanost jako sociální problém, Buchtová a kol. - Nezaměstnanost, psychologický, ekonomický a sociální problém, Dagmar Brožová - Společenské souvislosti trhu práce, Radka Dudová - Nové šance a rizika, Martin Fassman - Stínová ekonomika, Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora - Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

na dotazy podobné Vašemu již bylo zodpovězeno zde:
http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba006/nezamestnanost-zen-v-cr
http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2012/nezamestnanost-a-rodina
http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2011/psychologie-nezamestnanosti
http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/nezamestnanost-rizikovych-skupin-v-cr

Pod uvedenými odkazy je jak doporučená literatura, tak výčet databází, ve kterých tyto a další zdroje najít. Užitečným zdrojem také mohou být akademické práce, které vždy obsahují seznam použité literatury. Do těchto prací lze nahlédnout buď v příslušné univerzitní knihovně, nebo např. v případě VŠE, MU a UTB je možné jejich získání na webových stránkách škol. Příkladem:

- KRÁLOVÁ, Zuzana. Ženy a nezaměstnanost. Praha, 2003. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. Vedoucí práce Bohumila Čabanová.
- SVOBODOVÁ, Jitka. Analýza rodiny dlouhodobě nezaměstnané ženy. Kroměříž, 1993. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra sociologie. Vedoucí práce Liliana Nerudová.
- DANELOVÁ, Milada. Nezaměstnané ženy po mateřské dovolené. Zlín, 2011. Dostupné z: http://dspace.k.utb.cz/handle/10563/15158. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd.
- ZELOVÁ, Dagmar. Genderová diskriminace v pracovním procesu a na trhu práce. Praha, 2010. Dostupné z: http://www.vse.cz/vskp/20532_genderova_diskriminace_v%C2%A0pracovnim_procesu_a%C2%A0na_trhu_prace. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra personalistiky.
- KAŠOVÁ, Eva. Postavení žen na trhu práce v ČR. 2011. Dostupné z: https://www.vse.cz/vskp/show_evskp.php?evskp_id=25201. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu v JH, Katedra managementu veřejného sektoru. Vedoucí práce Otakar Němec.
- ZUMROVÁ, Šárka. Zaměstnávání žen. 2009. Dostupné z: http://theses.cz/id/gr66la/. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra personalistiky. Vedoucí práce Martin Šikýř.
- ŠÍMOVÁ, Blanka. Pozice částečných pracovních úvazků na trhu práce a postoj českých žen k nim. Praha, 2004. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. Vedoucí práce Pavel Kuchař.
- BARTÁKOVÁ, Helena. Faktory ovlivňující chování žen po rodičovské dovolené ve vztahu k trhu práce. 2006. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/54472/fss_r/. Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální politiky a sociální práce.
- LAKOTOVÁ, Lenka. Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené. 2007. Dostupné z http://is.muni.cz/th/74803/ff_m /. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Klára Šeďová.
- NOVÁKOVÁ, Gabriela. Žena na trhu práce. 2007. Dostupné z: https://isis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59732. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská. Vedoucí práce Jaroslava Kadeřábková.

Problematiku nezaměstnanosti žen v určitém regionu mapují tyto práce:
- ULMEROVÁ, Jitka. Dlouhodobě nezaměstnané ženy nad 50 let z Tišnovska: bariéry na trhu práce. Brno, 2007. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/75400/pedf_m/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Dana Knotová.
- KREJČÍ, Hana. Analýza nezaměstnanosti žen v Jihomoravském kraji a jejich uplatnění na trhu práce. Brno, 2005. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/63111/esf_b/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Markéta Páleníková.

Budete-li mít zájem o soupis literatury na dané téma, Národní knihovna poskytuje i rešeršní služby. Více informací: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_reserse.htm

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.06.2012 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu