Dostane se do konzervačního fondu úplně všechno vydané na našem území? I Rytmus života? Sudoku, křížovky?

Text dotazu

Nebo třeba dětské knihy s volantem, klavírem, nebo knihy, které jsou jako přívěšek na klíče.

Odpověď

Dobrý den, fond Národní knihovny je, kromě nákupu knih, budován také na základě povinných výtisků (víceméně důsledně od roku 1935). Odevzdávání povinných výtisků některým vybraným knihovnám určuje zákon.

Podle České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) je povinný výtisk "výtisk dokumentu, který musí určené subjekty působící na knižním trhu v daném státě zdarma odevzdávat určeným (národním, státním, veřejným) institucím - příjemcům povinného výtisku, a to obvykle na základě zákonné povinnosti ve stanovené lhůtě od data vydání dokumentu. Povinný výtisk plní čtyři základní funkce: evidenční, bibliografickou, archivní a akviziční"...
Jako první knihovna v habsburské monarchii si právo povinného výtisku vymohla Universitní knihovna v Praze. Od roku 1782 sem odevzdávali povinný výtisk pouze pražští tiskaři, od roku 1807 pak tato povinnost platila pro všechny tiskaře z území Čech...
V roce 1935 bylo vydáno nové vládní nařízení o povinných výtiscích. Právo povinného výtisku bylo přiznáno Národní a univerzitní knihovně, knihovně Národního shromáždění a knihovně tiskového odboru předsednictva ministerské rady. Právo částečného povinného výtisku měly i některé další knihovny.
Ze zákona č. 37/1995 ze dne 8. února 1995 o neperiodických publikacích vyplývá, že je vydavatel povinen bezplatně a na vlastní náklad odevzdat z každého výtisku neperiodické publikace stanovený počet publikací příslušným knihovnám a to do 30 dnů.
Vydavatel musí odevzdat:
- 2 výtisky Národní knihovně České republiky,
- 1 výtisk Moravské zemské knihovně v Brně,
- 1 výtisk Státní vědecké knihovně v Olomouci,
- 1 jeden regionální výtisk místně příslušné státní vědecké knihovně podle sídla vydavatele.
...
Povinný výtisk periodického tisku
Ze zákona č. 46/2000 Sb. ze dne 22. února 2000 o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku...
Právo na povinný výtisk periodických publikací mají tyto knihovny:
    2 výtisky Národní knihovně ČR,
    1 výtisk Moravské zemské knihovně,
    1 výtisk Knihovně Národního muzea v Praze,
    1 výtisk Ministerstvu kultury, Archivu povinných výtisků,
    1 výtisk Poslanecké sněmovně, Parlamentní knihovně,
    1 výtisk každé krajské knihovně,
    1 výtisk Městské knihovně v Praze.
...
Čerpáno z: https://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Z%C3%A1kon_o_povinn%C3%A9m_v%C3%BDtisku

Nakládání s povinnými výtisky určují tedy zákony, tzn. nemělo by se stát, že by Národní knihovna ČR neměla, aspoň v Národním konzervačním fondu, titul, který vyšel na území České republiky.

Příklady, které vás zajímají:
TOGNETTI, Stefano a WATT, Fiona. Kam autíčko pojedeš?. 1. české vyd. Praha: Svojtka & Co., 2012. 9 s. ISBN 978-80-256-0832-6.
(9 s. : vše barev. il. ; 28 cm + umělohmotné autíčko se setrvačníkovým pohonem vložené ve výřezu pub.)

Rytmus života. Číselné křížovky. Praha: Bauer Media, v.o.s., 2017- .

Knížky jako přívěšky na klíče jsme na knižním trhu nenašli; pokud by ale byly vydané, měli bychom je do fondu získat také.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.09.2022 13:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu