Dornbusch model

Text dotazu

Dobrý den, prosím o doporučení literatury nebo článků k tématu testování platnosti Dornbusch modelu.

Odpověď

http://library.vse.cz
http://www.jib.cz
http://www.vse.cz/zdroje/


http://kmtp.vse.cz/wp-content/uploads/2008/11/prednasky-vse_2.pdf
http://www.imf.org/external/np/speeches/2001/112901.htm
http://www.jstor.org/sici?sici=0022-3808(197612)84:6%3C1161:EAERD%3E2.0.CO;2-N
http://econ.lse.ac.uk/staff/gbenigno/own/teaching/Lecture7.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4330/v11/undervisningsmateriale/Ch6-7.pdf


Cihelková, Eva et al. Mezinárodní ekonomie II. Vyd. 1. Praha: Beck, 2008. xx, 258 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-054-6. s. 154
Begg, David K. H., Dornbusch, Rudiger a Fischer, Stanley. Economics. 7th ed. London: McGraw-Hill, ©2003. xvi, 552 s. ISBN 0-07-709947-8.
Romer, David. Advanced macroeconomics. 4th ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2012. xx, 716 s. McGraw-Hill series in economics. ISBN 978-0-07-351137-5.
Rutledge, Jes. Study guide to accompany Dornbusch/Fischer/Startz: Macroeconomics, eighth edition. Boston: McGraw-Hill, 2000. x, 323 s. ISBN 0-07-239111-1.
Dornbusch, Rudiger a Fischer, Stanley. Makroekonomie. 6. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1994. 602 s. Odborná literatura pro učitele a veřejnost. ISBN 80-04-25556-6.

Biľo, Šimon. Austrians and the Mainstream: The Stories of Exchange Rate Determination. Praha, 2008. Vedoucí práce Miroslav Ševčík.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

10.04.2014 11:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu