dopravní politika EU

Text dotazu

Dobrý den,

chtěla jsem Vás poprosit o radu. Psala jsem bakalářskou práci, kde jsem se v jedné z mých kapitol zabývala dopravní politikou EU, především z hlediska letecké dopravy.

V posudku jsem dostala otázku:

,,Uveďte stručně zásady současné dopravní politiky EU týkající se rozvoje letecké dopravy´´.

Bylo by možné mi tuto otázku stručně zodpovědět?

Předem mockrát děkuji za odpověď.

S pozdravem

Martina Hájková

Odpověď

Dobrý den,

 

je nám lito, ale v rámci služby Ptejte se knihovny nevypracováváme odpovědi na otázky ke zkouškám, školní úkoly apod. (viz Pravidla formulace dotazu na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/o-sluzbe/pravidla, bod „Referáty a otázky ke zkouškám“).

 

K nalezení odpovědi na tuto otázku by Vám mohly být nápomocné následující články:

 

Žabokrtský, Michal. Evropská letecká dopravní politika: od liberalizace k regulaci. Mezinárodní politika, 2010, 34(12), s. 25-27.ISSN 0543-7962.

Grančay, Martin. Komparácia procesov liberalizácie leteckej dopravy na vnútorných trhoch EÚ a USA. Acta academica karviniensia, 2014, 14(1), s. 55-65.ISSN 1212-415X.

 

Informace naleznete jistě i v publikacích:

 

Maršíková, Kateřina. Evropská ekonomická integrace. Vyd. 1. Liberec: VÚTS, 2011. 122 s. ISBN 978-80-87184-17-2.

 

Tomšík, Karel. Evropská integrace a environmentální ekonomika. Vyd. 4. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2010. 118 s.ISBN 978-80-213-2105-2.

 

Fiala, Petr a Pitrová, Markéta. Evropská unie. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 803 s.ISBN 978-80-7325-180-2.

 

Kučerová, Irah. Evropská unie: hospodářské politiky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 347 s.ISBN 80-246-1212-7.

 

Tichý, Luboš et al. Evropské právo. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. lii, 953 s. Právnické učebnice.ISBN 978-80-7400-333-2.

 

Fojtíková, Lenka a Lebiedzik, Marian. Společné politiky EU: historie a současnost se zaměřením na Českou republiku. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2008. xv, 179 s. Beckova edice ekonomie.ISBN 978-80-7179-939-9.

 

Pruša, Jiří a kol. Svět letecké dopravy. Vyd. 1. Praha: Galileo CEE Service ČR, 2007. 315 s.ISBN 978-80-239-9206-9.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.05.2015 19:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu