Doporučení literatury pro diplomovou práci

Text dotazu

Dobrý den, prosím o doporučení literatury pro diplomovou práci v oboru účetnictví: Identifikace kritických momentů v životním cyklu dlouhodobého majetku

Odpověď

Dobrý den,

přikládám několik tipů na literaturu, ze které by snad bylo možné čerpat pro Vaši závěrečnou práci. Další je možné dohledat v katalogu knihovny VŠE https://katalog.vse.cz, který je volně dostupný. V katalogu lze dohledat a číst i závěrečné práce, kde se lze inspirovat použitými prameny.

Chalupa, Rostislav et al. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021. 18. aktualizované vydání. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2021. 446 stran. Účetnictví.ISBN 978-80-7554-316-5.

Pilátová, Jana. Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021. 3. aktualizované vydání. Olomouc: Nakladatelství ANAG, [2021], ©2021. 415 stran. Účetnictví.ISBN 978-80-7554-310-3.

Prudký, Pavel a Lošťák, Milan. Hmotný a nehmotný majetek v praxi: komentář, příklady, výklad změn. 18. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, [2019], ©2019. 351 stran. Daně.ISBN 978-80-7554-219-9.

Svobodová, Jaroslava. Inventarizace: praktický průvodce. 8. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. 479 stran. Účetnictví.ISBN 978-80-7554-124-6.

Pavlovič, Tomáš. Dlouhodobá hmotná aktiva v úpravě českých účetních předpisů vs. IFRS. Praha, 2021. Vedoucí práce Libor Vašek.

Fiorovantiová, Lenka. Dlouhodobý majetek z pohledu českých předpisů a IFRS for SMEs. Praha, 2016. Vedoucí práce Jan Svitlík.

Kovanicová, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého. 20. aktualiz. vyd. Praha: Bova Polygon, 2012. 412 s.ISBN 978-80-7273-169-5.

Králová, Magdalena a Hejret, Miloslav. Zákon o účetnictví: s komentářem: s účinností od 1. 1. 2022. Druhé vydání. Praha: Grada Publishing, 2022. 116 stran. Účetnictví a daně.ISBN 978-80-271-3598-1.

Vlčková, Miroslava. Základní principy a postupy v účetnictví. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2020. x, 144 stran. Účetnictví.ISBN 978-80-7598-928-4.

Janhuba, Miloslav. Teorie účetnictví: (výběr z problematiky). Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010. 175 s. Vysokoškolská učebnice.ISBN 978-80-245-1662-2.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

23.05.2022 16:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu