Doporučení literatury

Text dotazu

Prosím doporučit literaturu k problematice Společenství vlastníkům jednotek a nový občanský zákoník. Praktické rady pro přechod SVJ do nového legislativního prostředí v roce 2014.

Odpověď

Dobrý den,

Nejaktuálnější informace k problematice získáte v následujících periodikách:

Praktický rádce pro společenství vlastníků jednotek: praktická příručka pro členy výboru a pověřené vlastníky SVJ, subjekty zabývající se správou SVJ, bytová družstva aj. Schödelbauerová, Pavla a kol. Praha: Dashöfer, C2008- . ISSN 1803-1595. (čtvrtletník) Praktický rádce pro SVJ: informace pro společenství vlastníků, bytová družstva a jejich členy. Praha: BMCO, 2013- . (vychází 3x ročně) Společenství vlastníků jednotek aktuálně: aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastniků jednotek. Praha: Verlag Dashöfer, [2006]- . ISSN 1801-7177. (měsíčník)

 

Pro pochopení celého tématu vcelku lze doporučit:

Kabelková, Eva. Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku: komentář: [§ 1158-1222]. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. xx, 340 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-444-5.

Okolo bytu: praktické informace pro bytová družstva a SVJ. Praha: Media Advice, [2012]- . ISSN 1805-7683.(odkaz na zmíněný časopis: http://www.mediaadvice.cz/portfolio/tisteny-casopis-okolo-bytu ) Účetnictví pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek od A do Z. Neplechová, Marta. Olomouc: ANAG, [2003]- . Účetnictví.

Společenství vlastníků jednotek aktuálně: aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastniků jednotek. Praha: Verlag Dashöfer, [2006]- . ISSN 1801-7177.

Kocourek, Jiří, Čermák, Jaroslav a Peštuka, Jaroslav. Společenství vlastníků jednotek 2012. Praha: Golden Books, 2012. 553 s. ISBN 978-80-905075-4-8.

 

Informace staršího data:

Neplechová, Marta a Durec, Martin. Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek od A do Z. 1. vyd. Olomouc: ANAG, C2011. 399 s. Účetnictví. ISBN 978-80-7263-686-0.

Kvítková, Adriana a kol. Vymáhání pohledávek za členem SVJ: tipy a příklady z praxe. Praha: Verlag Dashöfer, 2012. 39 s. ISBN 978-80-86897-64-6.

Čáp, Jiří. Vlastnictví bytů, správa domu a rozhodování ve společenství vlastníků. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 232 s. ISBN 978-80-7357-669-1.

 

Pokud by Vám výčet relevantních zdrojů nestačil, lze využít i následující internetové zdroje:

http://www.portalsvj.cz/

http://www.bytovadruzstva.cz/index.php4

http://www.spoluvlastnici.cz/Default.aspx

http://www.radce-pro-svj.cz/

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.06.2013 08:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu