Doporučení literatury k diplomové práci na téma rodinné podnikání

Text dotazu

Dobrý den, prosím o doporučení odborné literatury i odborných prací na téma Specifika rodinného podnikání.

Odpověď

Dobrý den,
 
níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu z fondu CIKS VŠE. Doporučujeme Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 
 
Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz), doporučujeme použít např. termíny:
 
rodinné firmy
rodinné podniky
rodinné podnikání
 
family enterprises
family business
 
 
Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)
 
Fárová, Petra. Rodinné podnikání ve vybraném regionu. Praha, 2008. Vedoucí práce Marie Hesková.
Hurtová, Jitka. Rodinné podnikání ve vybraném regionu. Praha, 2008. Vedoucí práce Marie Hesková.
 
Malenová, Barbora. Rodinné podnikání ve vybraném regionu. Praha, 2009. Vedoucí práce Marie Hesková.
 
Versichová, Lenka. Rodinné podnikání ve vybraném regionu. Praha, 2007. Vedoucí práce Marie Hesková.
 
Vetýšková, Lenka. Rodinné podnikání ve vybraném regionu. Praha, 2008. Vedoucí práce Marie Hesková.
 
Volšický, Pavel. Rodinné podnikání ve vybraném regionu. Praha, 2008. Vedoucí práce Marie Hesková.
 
 
 
Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE
 
Barrett, Mary a Moores, Ken. Women in family business leadership roles: daughters on the stage. Cheltenham: Edward Elgar, [2009], ©2009. xi, 198 stran.ISBN 978-1-84844-215-3.
 
Buchholz, Barbara Ballinger, Nager, Ross W. a Crane, Margaret. The family business answer book. Paramus: Prentice-Hall, 1999. xv, 336 s.ISBN 0-7352-0038-6.
 
Carlock, Randel S. a Ward, John L. When family businesses are best: the parallel planning process for family harmony and business success. Basingstoke: Palgrave Macmillan, ©2010. xxvi, 246 s.ISBN 978-0-230-22262-5.
 
Caselli, Stefano, ed. a Gatti, Stefano, ed. Banking for family business: a new challenge for wealth management. Berlin: Springer, ©2005. xvii, 220 s.ISBN 3-540-22798-9.
 
Dana, Leo Paul, ed. a Ramadani, Veland, ed. Family businesses in transition economies: management, succession and internationalization. Cham: Springer, [2015], ©2015. xxiii, 349 stran.ISBN 978-3-319-14208-1.
 
Daniell, Mark Haynes a Hamilton, Sara S. Family legacy and leadership: preserving true family wealth in challenging times. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., [2010], ©2010. xii, 268 stran.ISBN 978-0-470-82571-6.
 
De Massis, Alfredo et al. Family business studies: an annotated bibliography. Cheltenham: Edward Elgar, ©2012. ix, 360 s.ISBN 978-1-78100-297-1.
 
Gersick, Kelin E. et al. Generation to generation: life cycles of the family business. Boston: Harvard Business School Press, [1997], ©1997. x, 302 stran.ISBN 0-87584-555-X.
 
Gimeno, Alberto, Baulenas, Gemma a Coma-Cros, Joan. Family business models: practical solutions for the family business. 1st pub. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. xvii, 181 s.ISBN 978-0-230-24652-2.
 
Hanzelková, Alena. Re-establishing traditional Czech family business: a multiple case study on the present challenges. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2004. 306 s. Jyväskylä studies in business and economics, 36.ISBN 951-39-1909-9.
 
Hesková, Marie a kol. Kooperace II: forma rozvoje regionálního trhu. 1. české vyd. Praha: Profess Consulting, 2006. 91 s.ISBN 80-7259-054-5.
 
Hesková, Marie a Vojtko, Viktor. Rodinné firmy: zdroj regionálního rozvoje. 1. české vyd. Zeleneč: Profess Consulting, 2008. 138 s.ISBN 978-80-7259-062-9.
 
Kenyon-Rouvinez, Denise a Ward, John L. Rodinná firma: jak vybudovat, úspěšně vést a předat rodinný podnik. První vydání. Brno: Barrister & Principal, 2016. 135 stran.ISBN 978-80-7485-095-0.
 
Keyt, Andrew. Myths and mortals: family business leadership and succession planning. Hoboken: Wiley, [2015], ©2015. xxx, 188 stran.ISBN 978-1-118-92896-7.
 
Koeberle-Schmid, Alexander, Kenyon-Rouvinez, Denise a Poza, Ernesto J. Governance in family enterprises: maximizing economic and emotional success. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. xiv, 272 stran.ISBN 978-1-349-45139-5.
 
Kohlík, Martin. Podnikání v rodině: daňová úspora volbou vhodné formy spolupráce s rodinnými příslušníky. Praha: Newsletter, 2001. 69 s.ISBN 80-86394-43-3.
 
Koráb, Vojtěch, Hanzelková, Alena a Mihalisko, Marek. Rodinné podnikání. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008. vi, 166 s. Praxe podnikatele.ISBN 978-80-251-1843-6.
 
Landes, David S. Die Macht der Familie: Wirtschaftsdynastien in der Weltgeschichte. [München]: Pantheon, 2008. 480 s.ISBN 978-3-570-55053-3.
 
Lansberg, Ivan. Succeeding generations: realizing the dream of families in business. Boston: Harvard Business School Press, [1999], ©1999. xiii, 379 stran.ISBN 978-0-87584-742-9.
 
Leach, Peter. Family enterprises: the essentials. London: Profile Books, [2015], ©2015. xxiii, 232 stran.ISBN 978-1-78125-548-3.
 
Macháček, Ivan. Rodinné podnikání v otázkách a odpovědích. Praha: ASPI, 2005. 84 s. Otázky a odpovědi z praxe.ISBN 80-7357-099-8.
 
Machek, Ondřej. Rodinné firmy. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2017. xv, 139 stran. Beckova edice ekonomie.ISBN 978-80-7400-638-8.
 
Martel, Judy. Rodinné firmy na rozcestí: jak postupovat při nástupnictví, dědictví a udržení rodinné soudržnosti. První české vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 240 stran.ISBN 978-80-271-0332-4.
 
Nordqvist, Mattias, ed. et al. Theoretical perspectives on family businesses. Cheltenham: Edward Elgar, [2015], ©2015. xiii, 277 stran.ISBN 978-1-78347-965-8.
 
Odehnalová, Pavla. Přednosti a meze rodinného podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. 144 s.ISBN 978-80-210-5603-9.
 
Pindado García, Julio, ed. a Requejo, Ignacio, ed. Governance and family firms. Cheltenham: Edward Elgar, ©2012. xli, 773 s. Corporate governance in the new global economy; 13.ISBN 978-0-85793-746-9.
 
Sharma, Pramodita, ed. et al. Developing next generation leaders for transgenerational entrepreneurial family enterprises. Cheltenham: Edward Elgar, [2015], ©2015. xvii, 247 stran. The successful transgenerational enterpreneurship practices series.ISBN 978-1-78471-786-5.
 
Schuman, Amy M., Stutz, Stacy a Ward, John L. Family business as paradox. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010. xiv, 210 stran.ISBN 978-0-230-24360-6.
 
Schuman, Amy M. a Ward, John L. Family education for business-owning families: strengthening bonds by learning together. 1st pub. New York: Palgrave Macmillan, 2011. 89 s. Family business leadership series.ISBN 978-0-230-11119-6.
 
Smyrnios, Kosmas, ed., Poutziouris, Panikkos, ed. a Goel, Sanjay, ed. Handbook of research on family business. 2nd ed. Cheltenham: Edward Elgar, ©2013. xviii, 779 s.ISBN 978-1-84844-322-8.
 
Ward, John L. Perpetuating the family business: 50 lessons learned from long-lasting, successful families in business. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2004. xi, 178 stran.ISBN 1-4039-3397-9.
 
Zellweger, Thomas. Managing the family business: theory and practice. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, [2017], ©2017. xviii, 527 stran.ISBN 978-1-78347-070-9.
 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

07.06.2018 22:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu