doporučená literatura na téma "sociální problém nezaměstnanost"

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o doporučení vhodné literatury, ze které bych mohla čerpat při zpracování bakalářské práce na téma Nezaměstnanost jako sociální problém a jak úřad práce podporuje začínající podnikatele. Mám již k dispozici literaturu: Kuchař: Trh práce, Praha,2007; Kotýnková: Trh práce na přelomu tisíciletí, Praha,2006; Buchtová: Nezaměstnanost - psychlogický, ekonomický a sociální problém, Praha, 2002; Mareš: Nezaměstnanost jako sociální problém, Praha, 1998. Potřebovala bych literaturu zaměřenou přímo na nezaměstnané začínající podnikatele a nezaměstnané v Jihočeském kraji (klidně i obecně). Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

problematice nezaměstnanosti se věnuje řada publikací a studií. Vyhledali jsme pro Vás v online katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) zdroje dostupné pro uživatele Národní knihovny. Jedná se o publikace vypůjčitelné prezenčně do našich studoven.

Publikace tematicky zaměřené na Jihočeský kraj:

 •  Český venkov 2007 : studie Jihočeského a Ústeckého kraje / řešitelka Věra Majerová ; autorský kolektiv Irena Herová ... [et al.]. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, c2008. -- 246 s
 •  Trh práce ... v Jihočeském kraji / [zpracovatel odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí]. -- Praha : Český statistický úřad, [2011]
 •  Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Jihočeského kraje v letech 2000 až 2005 / zpracoval ČSÚ, Krajská správa České Budějovice. -- České Budějovice : Český statistický úřad, Krajská správa České Budějovice, 2006. -- 173 s
 • Vývoj lidských zdrojů v Jihočeském kraji v letech 2000 až 2009 : (vybrané kapitoly) / zpracoval ČSÚ, oddělení regionálních analýz a informačních služeb České Budějovice. -- České Budějovice : Český statistický úřad, 2010. -- 95 s
 • Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Jihočeském kraji / zpracoval ČSÚ, oddělení regionálních analýz a informačních služeb České Budějovice. -- České Budějovice : Český statistický úřad, 2007. -- 106 s
 •  Jihočeský kraj v globální ekonomice / Jan Váchal et al.. -- 1. vydání. -- Praha : Setoutbooks.cz, 2016. -- 291 stran
 •  Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory. -- České Budějovice : Jihočeská hospodářská komora, [2001]
 •  Jsem žena a podnikám, aneb, Jak se vede jihočeským podnikatelkám / Stanislava Neradová. -- České Budějovice : Jihočeská asociace podnikatelek a manažerek, c2005. -- 62 s.
 •  Inovační potenciál Jihočeského kraje / Ludmila [sic] Nagyová ... [et al.]. -- České Budějovice : Jih, 2013.

 

Publikace pojednávající obecně o problematice zaměstnanosti v regionech:

 • Trhy práce v České republice po roce 1989 : regionální komparace politik zaměstnanosti / Václav Novák, Marek Vokoun, František Stellner, Marek Vochozka, Robert Zeman. -- 1. vydání. -- Praha : Setoutbooks.cz, s.r.o., 2016. -- 287 stran
 • Metody hodnocení potenciálu regionů se zaměřením na trh práce : vědecká monografie / Petr Řehoř. -- Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2010. -- 110 s
 •  Český venkov 2002 - podniky a podnikání / řešitelka Věra Majerová ; řešitelský kolektiv Jaroslav Čmejrek ... [et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, ve vydavatelství Credit, [2003]. -- 201 s

 

 Publikace pojednávající obecně o trhu práce a nezaměstnanosti:

 •  Dlouhodobý aktivizační program pro nezaměstnané / Vladimír Plesník. -- Krnov : Reintegra, 2007. -- 51 s.
 •  Dotazníková šetření na úřadech práce : příloha II. ke grantovým úlohám: 1. Úloha politiky zaměstnanosti a služeb zaměstnanosti ve státní vzdělávací politice 2. Úloha politiky zaměstnanosti při motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat uchazeče obtížně umístitelné na trhupráce. -- Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999
 •  Nezaměstnanost jako ekonomický a sociální problém - edukační východiska z nezaměstnanosti / Milan Chmura. -- Vydání: první. -- Ostrava : Ostravská univerzita, 2016.
 •  Activation policies for the unemployed, the right to work and the duty to work / Elise Dermine and Daniel Dumont (eds.).. -- Bruxelles : P.I.E. Peter Lang, 2014.
 • Absolventi na trhu práce : co zaměstnavatelé očekávají? / Pavlína Šťastnová, Simona Vymětalová, Lucie Matějková. -- Vyd. 1.-. -- Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999.

 

Dovolujeme si Vás také upozornit, že registrovaní uživatelé Národní knihovny mají mimo jiné přístup do databáze Ebsco a digitální knihovny ProQuest ebook central (http://eiz.nkp.cz), které umožňují přístup k zahraničním studiím a článkům.

 

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.11.2017 15:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu