Dopady automatizace systému souběžné národní bibliografie v ČR

Text dotazu

Dobrý den,
nedaří se mi dohledat informace o automatizaci systému národní bibliografie a jejích důsledcích, pomůžete mi, prosím?

Odpověď

Dobrý den,

 máte pravdu, není snadné najít vhodnou literaturu. K vašem tématu je vhodné doporučit alespoň toto:

 • Závěrečná práce Univerzální bibliografické systémy - https://sites.ff.cuni.cz/uisk/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Univerz%C3%A1ln%C3%AD-bibliografick%C3%A9-syst%C3%A9my-vstupy-datab%C3%A1ze-a-v%C3%BDstupy_Bratkov%C3%A1.pdf
 • Pouze v bodech - https://wikisofia.cz/wiki/Pojednejte_na_obecn%C3%A9_%C3%BArovni_o_syst%C3%A9mech_soub%C4%9B%C5%BEn%C3%BDch_n%C3%A1rodn%C3%ADch_bibliografi%C3%AD_a_porovnejte_hlavn%C3%AD_znaky_jejich_v%C3%BDznamn%C3%BDch_p%C5%99edstavitel%C5%AF_v_evropsk%C3%A9m_kontextu_v%C4%8Detn%C4%9B_%C4%8CR
 • ŘEZNÍČKOVÁ, Ladislava. Automatizace v knihovnické a bibliograficko-informační činnosti: Soupis článků z knihovnických časopisů z r. 1990 - 1992. Hradec Králové: Okresní knihovna, 1992. 6 s.
 • SLÍŽOVÁ, Daniela, ed. Problémy automatizácie knižnično-bibliografických systémov. Martin: Matica slovenská, 1979. 127 s. Metodika a propagácia. Metodické príručky a zborníky. Teória a výskum knihovníctva a bibliografie. Výskumy; č. 21.
 • KOSTÍNKOVÁ, Vlasta, ed. Zavádění automatizace do knihovnických a informačních služeb: Výběrová bibliogr. [Praha]: Vys. škola SNB-stud. a věd. knihovna, 1978. 10 s.
 • MACCAFFERTY, Maxine, ed. An Annotated Bibliography of Automation in Libraries and Information Systems 1972-1975. London: Aslib, 1976. 7, 147 s.
 • GÁBOR, František. Samočinné počítače v informačnej činnosti: (výberová bibliografia). Košice: Štátna vedecká knižnica, 1968. 171 s. Bibliografické správy ŠVK Košice; č. 110/1968.
 • SCHMITZ, Wolfgang, ed. Günther Pflug - ein Bibliothekar auf dem Weg ins Informationszeitalter. Köln: Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, 2013. 78 s. Kleine Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, 37. ISBN 978-3-931596-73-6.
 • Automatizace knihovnických procesů 1998: sborník příspěvků ze semináře pořádaného 4.9.1998 na 3. sjezdu SKIP v Plzni. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1999. 61 s. Aktuality SKIP; sv.15. ISBN 80-85851-08-3.
 • LASS, Andrew, ed. Library automation in transitional societies: lessons from Eastern Europe. New York: Oxford University Press, 1999. 451 s. ISBN 0-19-513262-9.
 • Sborník příspěvků ze semináře Knihovny budoucnosti: 8.-12. června 1997, Dlouhé Stráně, Česká republika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 122 s. ISBN 80-210-1760-0.
 • PINDLOWA, Wanda, ed. Electronic future of academic libraries. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1997. 213 s. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej; vol. 3 [5] 1997. ISBN 83-233-1030-0.
 • SLÍŽOVÁ, Daniela, ed. Problémy automatizácie knižnično-bibliografických systémov. Martin: Matica slovenská, 1979. 127 s. Metodika a propagácia. Metodické príručky a zborníky. Teória a výskum knihovníctva a bibliografie. Výskumy; č. 21.
 • CHLUPOVÁ, Radka. Povinný výtisk. Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy, 2020, 34(2), s. 9-10. ISSN 0862-1985. Dostupné také z: http://duha.mzk.cz/clanky/povinny-vytisk. – článek se věnuje spíše elektronickému povinnému výtisku
 • LICHTENBERGOVÁ, Edita a SVOBODOVÁ, Jaroslava. Česká národní bibliografie jako kooperační projekt. Knihovny současnosti 2019 [online]. Praha: Sdružení knihoven České republiky; V Brně: Moravská zemská knihovna, 2019. s. 188-190 [cit. 2020-11-27]. ISBN 978-80-86249-89-6. Dostupné z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/sbornik-web_a4.pdf.
 • FRELICHOVÁ, Lucie a SVOBODOVÁ, Eva. Souborný katalog ČR - ještě lepší přítel. Bulletin SKIP [online], 2019, 28(4) [cit. 2020-11-27]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/704. – okrajově
 • MAIXNEROVÁ, Lenka. Bibliographia medica Čechoslovaca. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2018, 70(6), s. 207-209. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/80.
 • HEMOLA, Hanuš, JANSOVÁ, Linda a ŠŤASTNÁ, Petra. Koncepce národního systému analytické bibliografie. Bulletin SKIP [online], 2018, 27(1) [cit. 2020-11-27]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2018-rocnik-27-cislo-1/koncepce-narodniho-systemu-analyticke.
 • MAIXNEROVÁ, Lenka a ZÁVIŠKA, Michal. 70 let Bibliographia medica Čechoslovaca. Knihovny současnosti 2017 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2017. s. 119-131 [cit. 2020-11-27]. ISSN 1805-6970. ISBN 978-80-86249-83-4. Dostupné z: https://sdruk.cz/wp-content/uploads/2020/04/sbornik_knihovny_soucasnosti_2017_final.pdf.
 • MAIXNEROVÁ, Lenka. Jak vzniká Bibliographia medica Čechoslovaca - pracovní postupy, metody a nástroje. Bulletin SKIP [online], 2017, 26(2) [cit. 2020-11-27]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2017-rocnik-26-cislo-2/jak-vznika-bibliographia-medica-cechoslovaca.

Zkuste si zadat heslo česká národní bibliografie do báze ANL na stránkách https://aleph.nkp.cz a pokračovat.

 

Dále z portálu These, např.:

 

 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.11.2020 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu