Dopad nízkých teplot na tvrdost dřeva

Text dotazu

Zajímá mě jak se mění mechanické vlastnosti dřeva - konkrétně jeho tvrdost, při působení nízkých teplot. K jakým změnám dochází v jeho struktuře a jak konkrétně se to projevuje při Brinellově zkoušce tvrdosti v porovnání s testy za normální teploty. A jaké další faktory jsou rozhodující při změně mechanické tvrdosti dřeva za nízké teploty. Zajímají mě jehličnaté i listnaté dřeviny. A jazyk informačních zdrojů není podstatný.

Odpověď

Dobrý den,

Na toto konkrétní téma nebylo napsáno mnoho publikací, mohu vám doporučit obecnější rozsáhlejší publikace. Jako například:

https://vufind.techlib.cz/Record/000197650

https://vufind.techlib.cz/Search/Results?lookfor=Nau%C4%8Dn%C3%BD+slovn%C3%ADk+lesnick%C3%BD+&type=AllFields&limit=20&sort=relevance

 

Na birnellův test tvrdosti jako takový bude dopad zejména ve spojení s vlhkostí zkoušeného dřeva dřeva, jenž v literatuře popsána častěji.

Konkrétní výzkumy vlivu teploty (nikoliv tepelného opracování) jsou uváděny zejména v rámci závěrečných prací. Na jednotlivých lesnických fakultách v Čr.

Vliv nízkých teplot na mez pevnosti dřeva v tlaku ve směru vláken u vrby bílé

https://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=32711

Vliv teploty na pevnost dřeva javoru v tlaku

https://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=17858

Pevnost dřeva javoru při namáhání ve smyku při různé teplotě

https://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=17915

Vliv teploty a vlhkosti na mechanické vlastnosti dřeva modřínu

https://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=34023

Dynamické mechanické vlastnosti dřeva : habilitační práce

https://vufind.techlib.cz/Record/000003231

 

 

 

 

 

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

03.09.2018 18:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu