dopad dopravních prostředků na životní prostředí

Text dotazu

Dobrý den, rád bych si udělal obrázek o dopadech jednotlivých dopravních prostředků (auto, autobus, vlak, letadlo) na ŽP (přibližné průměrné hodnoty spotřeby paliva, emisí (např. CO2, NOx, PM ...)a hluku těchto dopravních prostředků.

Odpověď

Dobrý den,
 
K Vašemu dotazu níže uvádím přehled dostupné literatury (publikace a webové stránky)
vztahující se k problematice dopravních prostředků a jejich vlivu na životní prostředí.
 
Zdroj: Souborný katalog České republiky (http://www.caslin.cz/),
dotaz: doprava + životní prostředí
1) Doprava a životní prostředí / autorský kolektiv Antonín Peltrám ... [et al.] ;
externí spolupráce Ivo Drahotský, Štěpán Svátek. -- Praha : Pro Bankovní institut
vysoká škola vydal Nadatur, 2009. -- 70 s. ; 21 cm ISBN 978-80-7270-034-9 (brož.)   ISBN 80-7270-034-0 (chyb.)
Vyhledáte-li si tuto publikaci v Souborném katalogu ČR, můžete si prohlédnout i její volně dostupný obsah, případně zjistit dostupnost ve fondu Vám blízké knihovny
 
2) Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní
prostředí / [odpovědný řešitel Jan Martolos]. -- 1. vyd.. -- Liberec : EDIP, 2009. -- 48 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-80-87394-00-7 (brož.)
Dostupný obsah v SK ČR
 
3) Doprava, zdraví a životní prostředí (3. : 2008 : Litomyšl, Česko)
Doprava, zdraví a životní prostředí : III. česko-slovenská konference : Litomyšl, 4.-5. listopadu 2008. -- Brno : Centrum dopravního výzkumu, c2008. -- 236 s. : il., mapy ; 25 cm
ISBN 978-80-86502-54-0 (brož.)
Dostupný obsah v SK ČR

4) Doprava, zdraví a životní prostředí / Vladimír Adamec a kolektiv. -- 1. vyd.. -- Praha : Grada, 2008. 160 s., xvi s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 24 cm ISBN 978-80-247-2156-9
Dostupný obsah v SK ČR
 
5) Doprava a životní prostředí. 3 / Petr Škapa. -- 1. vyd.. -- Ostrava : Vysoká škola
báňská - Technická univerzita, 2004. -- 74 s. : il., tabulky ISBN 80-248-0510-3 : Kč 65,00
 
6) Doprava a životní prostředí. II. / Petr Škapa. -- 1. vyd.. -- Ostrava : Vysoká škola báňská
- Technická univerzita, 2003. -- 133 s. : il. ; 29 cm ISBN 80-248-0434-4
 
7) Doprava a životní prostředí. I. / Petr Škapa. -- 1. vyd.. -- Ostrava : Vysoká škola báňská
- Technická univerzita, 2003. -- 113 s. : il. ; 29 cm ISBN 80-248-0433-6
 
8) Ročenka dopravy České republiky 2008 = Transport yearbook Czech Republic 2008 / sestavili Olga Kastlová, Milan Brich. -- [Praha] : Ministerstvo dopravy ČR, [2008]. -- 166 s.. -- (Ročenka dopravy České republiky, ISSN 1801-3090)
 
 
Zdroj: Volný internet
 
Studie o vývoji dopravy z hlediska ŽP za rok 2000 v ČR (viz http://dopravniklub.ecn.cz/texty_doprava01.shtml).
 
http://www.zmenaklimatu.cz/uspory-energii/doprava.html
 
Vlivy dopravy na životní prostředí (viz www.google.cz, zadat celý dotaz)
 
Podíl celkových emisí CO2 v sektoru dopravy podle dopravních prostředků v zemích Evropské unie (1991)
viz http://cde.ecn.cz/dokumenty/doprava/vlivcrcz.htm
http://envi.upce.cz/pisprace/prezencni/04/27_SP_05_06.pdf
 
Rozcestník stránek spotřeby paliva automobilů:
http://www.call-auto.cz/?katalog=/pohonne-hmoty-a-oleje/pohonne-hmoty/spotreba-paliva-automobilu
 
Generátor výpočtu spotřeby emisí CO2 pro automobily (http://www.ekoblog.cz/?q=emise)
Průměrné hodnoty spotřeby jednotlivých značek viz http://www.spotreby.cz/

diskuze - spotřeba paliva autobusů viz http://www.google.com/search?q=průměrná+spotřeba+paliva+autobus&hl=en&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&ei=ZB5RTMDsMMjeOPLepIkI&start=20&sa=N
 
Centrum dopravního výzkumu, Sekce životního prostředí viz http://www.cdv.cz/
 
vlaky: http://www.ekolist.cz/nazor.shtml?x=2008386
 
Letadla: Emise v letecké dopravě viz http://pernerscontacts.upce.cz/15_2009/Capkova1.pdf
 
Norma: ČSN 30 0515 (300515) Spotřeba paliva. Nákladní automobily a autobusy --  Praha Český normalizační institut
viz http://csnonline.unmz.cz/

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

23.12.2010 10:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu