Dominát

Text dotazu

Dobrý den.
Ráda bych se zeptala, co byl dominát? A v čem spočíval ten římský? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

pod pojmem „dominát“ chápeme typ politického zřízení v římském císařství, který vystřídal historicky starší principát. Základem dominátu bylo pojetí císařství jako absolutní monarchie. Vznikl v době vládnutí císaře Diokleciána (285-305), dotvářel se pak za císaře Konstantina (306-337).

V rukou císařů byla v období dominátu nově veškerá moc zákonodárná, nejvyšší moc soudní, nejvyšší vojenské velení i právo rozhodovat o válce a míru. Byly zachovány senát a sněm, ale jejich úloha se stala čistě formální, role magistratur (státních úřadů) byla oslabena. Dominát vznikl jako důsledek krize římské říše ve 3. století n. l. Ke změně přispěl přirozený úpadek republikánských složek ústavy a posílení významu osobnosti principa.

Typickým kulturním prvkem spojeným s dominátem bylo ztotožňování císaře s bohem, které se do Římu dostalo jako vliv východních despotických monarchií. Zbožštění císaře byl nyní přizpůsoben i dvorský ceremoniál.

Za vlády Diokleciána a Konstantina byla římská říše nově rozdělena do tzv. diecézí (Konstantin následně impérium rozdělil ještě do čtyř prefektur – Orientu Illyrica, Itálie a Galie – a zvýšil počet Diokleciánových diecézí). V daňovém systému se stala základem daň pozemková, měna byla ustálena ražbou zlatých mincí a v armádě byly od sebe odděleny jednotky mobilní a pohraniční. V správě státu byla posílena rozvětvenost byrokracie; byla zavedena řada nových hodností a titulů.

Správní reformou Diokleciána bylo ustanoveno, aby vládli v říši dva císaři (Augusti), kteří by si vybrali vhodné nástupce (Caesares). Od smrti císaře Theodosia v r. 395 vládli dva císaři v říši rozdělené na západní část (hlavní město Řím) a východní část (hlavní město Kónstantinopolis – Byzantion).

Použité zdroje

Svoboda, L. a kol.: Encyklopedie antiky. Praha : Academia, 1973.
 
Volný, Z. a kol.: Toulky minulostí světa : [Třetí díl] Zlatá éra dějin: starověký Řím. Praha : Via Facti, 2001.
 
Bahník, V. a kol: Slovník antické kultury. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1974.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.05.2016 11:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu