dohledat původ úsloví \"brouka v hlavě\"

Text dotazu

Omlouvám se, pokud obtěžuji, dal by se dohledat původ úsloví \"brouka v hlavě\" ? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

toto rčení znamená, že nás něco nutí stále na to myslet, nejde nám to z hlavy, znepokojuje nás to,…

Mít brouka v hlavě / mouchy (v hlavě) / pavouky (v hlavě) / švába na mozku viz vyhánět/, vyhnat někomu brouky z hlavy, nasadit někomu (něčím) brouka /cvrčka/ červa / švába do hlavy

(Člověk vůči druhému upozorněním, náhodnou poznámkou, popř. jen neúmyslnou činností apod.): znepokojit nebo vyrušit někoho z klidu a přimět ho tím (obvykle nechtěné) k přemýšlení, zkoumání, zaujatosti něčím; vzbudit pochybnosti, znepokojení nebo starosti někoho.

V 16. stol. byla rozšířena pověra, že za podivné, vrtošivé chování člověka může zlý duch v podobě hmyzu, brouka, který do něj vstoupil. Varianta cvrčka, červa je řídká.  A vyhnat někomu brouky z hlavy Cf (širší synonymum) znepokojit někoho, vzbudit starosti, vyvolat pochybnosti, nedá mu to spát, vrtá mu to hlavou, leze mu to na mozek...

Čerpáno z: Slovník české frazeologie a idiomatiky. Díl 3. Výrazy slovesné. Praha: Leda, 2009.

S. 58

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:5e530560-33d4-11e4-8c14-5ef3fc9bb22f 

 

Příbuzná slova významem:

obava, starost, úzkost, nepokoj, znepokojení,

znepokojenost, neklid, zneklidnění, poplašenost,

rozrušenost, brouk v hlavě, starost na srdci, zarmoucené srdce,

tíseň, tíživý pocit, tíha, břemeno;

Zdroj: KLÉGR, Aleš. Tezaurus jazyka českého:  slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007.

S.431

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:1ecd23f0-10f5-11e4-90aa-005056825209

 

brouk - hmyz (souvisí s bručeti, původ. = bručoun); = veš (vulg.); = mrzout, bručoun (lid. a hovor.); = dítě; = vrtoch

Čerpáno z: TRÁVNÍČEK, František. Slovník jazyka českého. Praha: Slovanské nakladatelství, 1952.

 

obvykle  utkvělá myšlenka, zvl. nepříjemná, chmurná, vyplývající z nejistoty, z pochybností ap.; vrtoch:  mít brouky v hlavě; vzít si brouka do hlavy; nasadit brouka někomu; vyhánět někomu brouky (z hlavy); brouk žárlivosti, červ; 

expr. mít v hlavě brouky - utkvělé myšlenky, vrtochy; nasadit někomu brouka, brouky do hlavy vzbudit v něm starosti, podezření ap.;

Čerpáno z: Internetová jazyková příručka na stránkách Ústavu pro jazyk český AV ČR,  Slovník spisovné češtiny (SSČ) a Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ), http://prirucka.ujc.cas.cz/  .

 

Mít švába na mozku -  být z toho celý pryč

Zdroj: Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přirovnání. Praha: Academia, 1983.

 

„K názvu rčení na př. kladou naše slovníky jako synonyma slova úsloví, fráze, slovní obrat, ba i pořekadlo se vykládá za „obecně rozšířené obrazné rčení“. Bečka (NŘ. XVIII, 15 n.) vymezuje význam slova rčení tak, že je to metafora, která se častým užíváním stmelila v pevný celek a ztratila působivost metafory, tedy zkrátka metafora otřelá. Podle původu pak rozlišuje Bečka rčení lidová, na př. má brouka v hlavě, chytá se za boky (= je velmi rozesmátý), nohy mu jen hrají, má roupy, a rčení umělá, na př. klásti svůj život na oltář vlasti, vtisknouti dílu pečeť své osobnosti.

Od sousloví se rčení vedle svého původu z metafory liší tím, že slova v něm bývají spjata méně těsně než v sousloví (lze je na př. volněji přeskupovat)...

Se rčením má pořekadlo společnou ustálenost a původ z obrazu, ale u pořekadla se obrazný ráz stále ještě zřetelně pociťuje, kdežto u rčení je už úplně setřen, takže u něho vnímáme jen výsledný význam přenesený. Na př. spojení má brouky v hlavě budeme pokládat za rčení, protože se nám při jeho vyslovení vybavuje toliko představa mrzutých starostí, mrzuté nálady, vrtochů a pod., nikoli však představa skutečných brouků; proto Příruční slovník u hesla brouk právem zařaďuje význam „rozmar, vrtoch, mrzutá nálada“ jen jako jeden z významových odstínů.“

Druhy i názvy rozličných spojení slov: výklad, který zde podáváme, vznikl z písemné diskuse mezi J. V. Bečkou, Vl. Šmilauerem a redaktorem. In: Naše řeč, ročník 27 (1943), číslo 9, s. 197-207.

 

„Má brouka v hlavě“, kdo se doslechl o sobě něčeho nepříjemného, což mu působí těžké myšlenky. A má-li člověk podivínské a nesmyslné nápady, sedí mu podle lidového názoru šváb na mozku.

Zdroj: Naše Polabí, Roč. 11, 1. 1934, čís. 5, s. 72.

 

Postřeh z chatu:

význam rčení zřejmě vznikl na základě metonymie - obtížný hmyz = často obtížné myšlenky, které člověka pronásledují.

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.03.2017 16:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu