Dohled nad finančními trhy

Text dotazu

Dobrý den, za téma diplomové práce jsem si vybrala
"Vývoj dohledu nad finančními trhy v mezinárodním měřítku a v EU zvláště".
Můžete mi prosím poradit, z jakých zdrojů bych při zpracování mohla
vycházet?

Odpověď

Níže je uvedena možná literatura pro zpracování vaší diplomové práce.

Další prameny můžete dohledat v Souborném katalogu VŠE

(http://library.vse.cz) nebo v Jednotné informační bráně

(http://www.jib.cz/V?RN=448248646). Další možnosti: knihovna České národní

banky, Zastoupení Evropské komise - Evropský dům, knihovna (

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/eu_house/index_cs.htm,CERGE

http://www.cerge-ei.cz/library/welcome-to-the-library).

Literatura

The impact of the financial crisis on the insurance sector and policy

responses. Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development,

2011.

Böhm, Arnošt: Pojišťovnictví a regulace finančních trhů. Praha :

Professional Publishing, 2010.

Mayes, David G.: The structure of financial regulation. London : Routledge

Taylor & Francis Group, 2007.

Masciandaro, Donato: Handbook of central banking and financial authorities

in Europe : new architectures in the supervision of financial markets.

Cheltenham : Edward Elgar, 2005.

Pavlát, Vladislav: Regulace a dozor nad kapitálovými trhy. Praha : Vysoká

škola finanční a správní, 2004.

Ishii, Shogo: Capital account liberalization and financial sector

stability. Washington : International Monetary Fund, 2002.

Musílek, Petr: Trhy cenných papírů. Praha : Ekopress, 2011.

Authers, John: The fearful rise of markets : a short view of global bubbles

and synchronised meltdowns. Harlow : Financial Times : Prentice-Hall, 2010.

Jílek, Josef: Finanční a komoditní deriváty v praxi. Praha : Grada, 2010.

Mankiw, N. Gregory: Economics. Andover : South-Western/Cengage Learning,

2010.

Haan, Jakob de: European financial markets and institutions. Cambridge :

Cambridge University Press, 2009.

Nová regulace finančních trhů : záchrana, nebo zkáza? : sborník textů /

Mojmír Hampl ... [et al] ; Marek Loužek (ed.). Praha : Centrum pro

ekonomiku a politiku, 2009

Huerta de Soto, Jesús: Peníze, banky a hospodářské krize. Praha : ASPI :

Liberální institut, 2009.

Freixas, Xavier: Handbook of European financial markets and institutions.

Oxford : Oxford University Press, 2008

Komárková, Zlatuše: Integrace finančního trhu vybraných nových členských

zemí EU s eurozónou. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2008.

Závěrečné práce - elektronický zdroj, nejsou volně dostupné

Dobešová, Lenka: Selhání finanční regulace jako jedna z příčin soudobé

finanční krize [elektronický zdroj]. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola

ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2010.

Čabrada, Martin: Regulace bankovního sektoru v EU v důsledku ekonomické

krize. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta

mezinárodních vztahů, 2011

Internetové zdroje

http://www.euractiv.cz/

http://www.businessinfo.cz/cz/

http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2011/20110211_dohled_ft.html

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_verejna_diskuse.html

http://ces.vse.cz/wp-content/machova.pdf

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

16.06.2011 11:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu