doc. PhDr. Zdeněk Hampl (Hampejs), CSc. (FF UK)

Text dotazu

Dobrý den,

měl bych na Vás tři kratší otázky ohledně života docenta Zdeňka Hampla (Hampejse).

(1) Nevíte, prosím, pročpak si tento český vysokoškolský učitel, význačný to portugalista a lusitanista doc. PhDr. Zdeněk Hampejs, CSc. (FF UK) změnil svoje příjmení na Hampl? Je někde k nalezení nějaké zdůvodnění nebo domněnka ohledně této změny...?
(2) Jaký byl jeho vztah, zdali rodinný, příbuzenský tedy vůbec, k české italianistce prof. PhDr. Sylvě Hamplové, CSc. (FF UK)?
(3) Obecně je považován, nepletu-li se, za prvního českého docenta v oboru pražské portugalistiky, lusitanistiky vůbec, že. Nikdo jiný to nikdy nedotáhl tak daleko v tomto oboru jako právě on. Pražský anglista prof. PhDr. Zdeněk Stříbrný, DrSc. (FF UK) avšak na straně 22 své knihy uvádí (reference c), že prof. Václav Černý, frankofilně to orientovaný literární vědec, ve svém 3. díle svých vydaných Pamětí doc. Hampla (pohrdavě) očerňuje. Pražský hispanista doc. PhDr. Josef Forbelský spolu se svým přítelem dr. Čermákem (ředitel Odeonu) na Youtube.com v jednom videu zase tvrdí, že i význačný hispanista jejich doby prof. PhDr. Oldřich Bělič, DrSc. (FF UK) neměl prof. Václava Černého příliš rád, v lásce, protože mu vytýkal jeho četné literární nepřesnosti, nedostatky. Lze tedy obecně říci, že panovaly na FF UK mezi tehdejšími pražskými romanisty (např. Oldřichem Běličem, Zdeňkem Hamplem) a prof. Václavem Černým mírně napjaté vztahy? Nebylo to dáno ale např. i ideově, politicky, stranicky (tj. KSČ)? Protože prof. Oldřich Bělič byl údajně silně přesvědčený komunista, který také zapřel i svůj vlastní podpis pod "2000 slov" v rámci Pražského jara (= nemám ani jedno ověřeno, ano!).

Děkuji Vám velmi pěkně za případnou odpověď.

Zdroje:
a) www.databaze-prekladu.cz
b) www.databaze.obecprekladatelu.cz
c) Stříbrný, Zdeněk. Proud času: Stati o Shakespearovi v rámci anglické literatury. Karolinum Press, 2005. s. 408

Odpověď

Dobrý den,

 

se jménem portugalisty, hispanisty, vysokoškolského pedagoga a překladatele Zdeňka Hampla jsou spojena ještě další jména: Hampejz či Hampejs. Původní příjmení obsahující konotativní rovinu (= emocionální význam) používal Hampl do roku 1964, změna jména souvisela s jeho příchodem na romanistiku; bylo to preventivní opatření před posměchem studentů a doporučil mu ho prý vedoucí katedry. Zdeněk Hampl byl dvakrát ženatý: první manželství uzavřel s tlumočnicí a překladatelkou Marcellou Hudečkovou, druhou manželkou byla hispanistka a italianistka Sylva Hamplová.“

( Marcella Hudečková se za svobodna jmenovala Svobodová, Sylva Hamplová je rozená Pavlíková)

Čerpáno z:

VAVŘÍNEK, Filip. Portugalistika na FF UK: vznik a dějiny oboru. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav románských studií, 2016.

file:///C:/Users/SEDLACKOVAJ/Downloads/BPTX_2012_2_11210_0_366555_0_137567.pdf

 

V archivu UK je zachován spis doc. Hampla z 50. let, mohl by tam být i osobní spis z doby pozdější. Informace o vztazích mezi romanisty na katedře i mimo se ale ze spisů nezískají.

 

Dva odkazy k osobnosti Zdeňka Hampla:

Hampl Zdeněk

* 14. 10. 1929 Praha
† 26. 11. 1986

portugalista, vysokoškolský pedagog, překladatel z portugalštiny a španělštiny

Původním jménem Z. Hampejs, příjmení Hampl začal užívat od 1964. 

http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/H/HamplZdenek.htm

  

Proud času. Stati o Shakespearovi. Zdeněk Stříbrný. 2005.

https://books.google.cz/books?id=DODYBQAAQBAJ&pg=PA22&lpg=PA22&dq=zden%C4%9Bk+hampejs+or+hampl&source=bl&ots=j2SIjkiLYE&sig=FkyLV_06kdfnNBDfwXFG-u0EvlQ&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwj_79uKv47aAhWGa1AKHSblAvkQ6AEIWzAN#v=onepage&q=zden%C4%9Bk%20hampejs%20or%20hampl&f=false

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.03.2018 17:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu