Dobrý den, rád bych věděl, proč se naše město jmenuje německy Koeniggratz, když je to česky Hradec Králové a skutečně je v některých historických mapách uvedeno Koenigingratz?

Text dotazu

Kdy došlo k té změně? Šlo o přirozený vývoj, nebo zásah z moci úřední?

Odpověď

Dobrý den,

nepodařilo se mi nalézt žádný dokument, který by upravoval užívání názvu Königgratz/Königingratz. Osobně se domnívám, že použití záleželo na pisateli, jelikož se střídalo v nepravidelných intervalech a nenalezla jsem žádné zákonitosti v užívání toho či onoho označení.

Hradecký historik Tomáš Petráček k tomu uvedl toto: „Město patřilo mezi pětici věnných měst českých královen. Takže název vlastně znamená opevněné město patřící královně. Německý název Königsgraz, tedy doslova přeloženo Hradec Králů, by měl znít Königingraz, což znamená Hradec Králové, tedy Královny.“ (zdroj)

Antonín Profous ve své knize Místní jména v Čechách cituje heslo z Gebauerova Slovníku staročeského: „Od časů krále Václava II. býval Hradec ustanovován za část věna českým královnám, které tu jako vdovy na zdejším hradě přebývaly. Odtud dostalo město jméno Hradec Králové (stč. zpodstatnělé adj. králová ‚královna‘, Königin).“ (zdroj: PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Díl 1., A - H.  1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1954, s. 739.)

Pokud byste chtěl pátrat více do hloubky, zkuste kontaktovat doc. PhDr. Janu Vojtíškovou, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové, která se zabývá městskými dějinami.

Použité zdroje

PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Díl 1., A - H. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1954, s. 739.

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl 2. H-Kole. 1. vyd. Praha: Libri, 1997, s. 246-280. ISBN 80-85983-14-1.

VOJTÍŠKOVÁ, Jana a Vít ŠEBESTA. (Králové)hradecké městské kanceláře do roku 1620. Vyd. 1. Hradec Králové; Ústí nad Orlicí: OFTIS 2013. 367 s. ISBN 978-80-7405-322-1.

SOLAŘ, Jeronym Jan Nepomucký. Dějepis Hradce Králové n. Labem a biskupství hradeckého: (výtěžek na opravu biskupského kostela sv. Ducha). Praha: t. Skrejšovský, 1870. 680 s.

MIKULKA, Jaromír. Dějiny Hradce Králové do roku 1850. Hradec Králové: Nadace HISTORICA, 1994-1997.

MALINA, Jiří. Královéhradecké obrázky. Díl 1-3. 1. vyd. Hradec Králové: J. Hrůza, 2005-2007.

Hradec Králové. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. Dějiny českých, moravských a slezských měst. 919 s. ISBN 978-80-7422-504-8.

Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Díl 11, Hádypathie - Hýždě. Praha: J. Otto, 1897, s. 739-740.

SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl 2., Hradecko. Praha: F. Šimáček, 1883, s. 215-221.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Hradec Králové

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

18.12.2018 08:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu