Dobrý den. Potřebovala bych ověřené zdroje o malířském umění ve starých tiscích. Děkuji

Text dotazu

Potřebovala bych vyhledat ověřené zdroje o Malířském umění ve starých tiscích. Mám psát práci na tohle téma, ale na internetu toho moc nenajdu.

Odpověď

Dobrý den,

 

zasíláme několik tipů a věříme, že Vám níže uvedené publikace pomohou se zorientovat v tématu:

 

•             MATĚJKA, Bohumil. Album Společnosti přátel starožitností českých v Praze: materiál pro dějiny umění výtvarných v Čechách. [Díl] 1, Miniatury doby románské. Praha: B.J. Matějka, 1890. 16 s., [11] l. il.

•             Česká a moravská knižní malba 11. - 16. století: katalog výstavy Praha, listopad 1955 - leden 1956. Praha: Památník národního písemnictví, 1955. 41 s., 16 s. obr. příl.

•             KRÁSA, Josef a STEJSKAL, Karel, ed. České iluminované rukopisy 13.-16. století. Překlad Karel Stejskal. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1990. 455 s. České dějiny; 68. ISBN 80-207-0114-1.

•             FRIEDL, Antonín. Iluminace Gumpoldovy legendy o sv. Václavu ve Wolfenbüttelu: studie k dějinám středověkého malířství v Čechách: s 55 obrazy. Praha: Filosofická fakulta University Karlovy, 1926. 212 s., [30] l. obr. příl.

•             STOLÁROVÁ, Lenka, ed. a VLNAS, Vít, ed. Karel Škréta: 1610-1674: studie a dokumenty. V Praze: Národní galerie, 2011. 410 s. ISBN 978-80-7035-469-8.

•             GRÖGER, Augustinus et al. Liber evangeliorum: knižní malba Beuronské umělecké školy = die Buchmalerei der Beuroner Kunstschule. Praha: Nadační fond Malakim ve spolupráci se Spolkem přátel beuronského umění, 2016. 232 stran. ISBN 978-80-906334-0-7.

•             FRIEDL, Antonín. Malíři královny Alžběty: studie o vzniku české školy malířské XIV. století. Praha: Aventinum, 1930. 142 stran, 60 nečíslovaných listů obrazových příloh. Monumenta Bohemiae artis historica; I. svazek.

•             KUBÍK, Viktor. Příručka ke studiu středověké ornamentiky: italské rukopisy (1200-1330) a byzantské rukopisy 10.-13.století. Vyd. 1. České Budějovice: Tomáš Halama, 2008. 607 s. ISBN 978-80-87082-09-6.

•             ROYT, Jan. Středověké malířství v Čechách. Praha: Karolinum, 2002. 163 s. ISBN 80-246-0265-2.

•             BENEŠOVSKÁ, Klára a CHLÍBEC, Jan. V zajetí středověkého obrazu: kniha studií k jubileu Karla Stejskala. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 229 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7422-139-2.

•             DOKTOROVÁ, Jana. \textit{Malostranský graduál a jeho donátoři: Renesanční iluminovaný rukopis jako nástroj měšťanské reprezentace} [online]. České Budějovice, 2018 [cit. 2018-11-12]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/bo15g2/>. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Kateřina Horníčková, Ph.D..

•             MILTOVÁ, Radka. "Najde se Ovidia Metamorphosis, o kunstu tělesné lásky". Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění v Čechách a na Moravě [online]. Brno, 2008 [cit. 2018-11-12]. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/ncyze/>. Disertační práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Lubomír Slavíček.

•             HŘEBÍČKOVÁ, Barbora A. Recepty starých mistrů, aneb, Malířské postupy středověku. 2. vydání. Brno: CPress, 2017. 176 stran. ISBN 978-80-264-1598-5.

 

Dále můžete zkontaktovat Knihovnu UMPRUM: https://www.umprum.cz/web/cs/knihovna, případně vyzkoušet obsah portálu abART: http://abart-full.artarchiv.cz/  a Art: https://artlib.eu/#!/

 

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.11.2018 09:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu