Pokud za totality patřily vodní plochy státu, jak se určovala jejich cena?

Text dotazu

Jak lze určit tržní cenu vodní plochy (rybníka) v 70. letech 20. století, když trh s vodními plochami v ČSSR prakticky neexistoval? Je někde popsán postup výpočtu tehdejších cen znárodněných pozemků/nemovitostí? Jak prostě zjistit, kolik stál 1m2 vodní plochy před 45 lety? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jak uvádíte v textu svého dotazu, trh s vodními plochami neexistoval, tržní ceny také ne. Pokusím se odpovědět, co nejlépe na Váš dotaz a nevím, zda Vám moje odpověď pomůže nebo bude dostačovat. Kromě pramenů, ze kterých jsem vycházela, přidávám i jeden z mnoha znaleckých posudků, i když současných. Zpravidla v nich není specifikováno "stáří" rybníku nebo nádrže a v některých případech je uvedeno starý rybník.

Před rokem 1989 ceny majetku v České republice upravoval administrativní oceňovací předpis. Tento předpis tvořil jediný způsob, který byl státem uznávaný pro ocenění majetku. Znalci cenu majetku zjišťovali pomocí matematických vzorců.

Náhradní metodiky byly vypracovány v průběhu 60. a 70. let minulého století. Nejznámější a nejpropracovanější vyšla v knize Hiecke, K. a kol., Oceňování nemovitostí (1976). Výchozí cena nemovitosti byla stanovena na základě přibližných pořizovacích cen staveb k 20. 6. 1939, které autoři získali z podrobných kalkulací a údajů někdejšího Státního úřadu statistického v Praze. Jedná se pouze o přibližné průměrné pořizovací ceny k 20. 6.1939 s ohledem na druh provedení a vybavení staveb.

Dne 1. 4. 1964 nabyly účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.), zákon o evidenci nemovitostí EN (zákon č. 22/1964 Sb.) a notářský řád (zákon č. 95/1963 Sb.). Prováděcí vyhláška č. 23/1964 Sb. vymezila i nemovitosti, které se podle parcelních čísel neevidovaly a do map nezakreslovaly (zemědělské a lesní pozemky ve vlastnictví občanů, pokud byly užívány socialistickou organizací nebo v náhradním užívání). Koncepce úředního oceňování pozemků vychází z předpokladu, že zjištěná cena nemovitosti je prostým součtem ceny stavby a ceny pozemku. Sazby pak byly uváděny ve vyhláškách (např. č. 73/64 Sb., č. 43/69 Sb.) nebo Cenovém výměru č. 120/47/79.

Oceňování pozemků, mimo jiné i vodních ploch se blíže věnuje zákon č. 151/1997 Sb.(§ 13
Oceňování pozemků vodních ploch a jiných pozemků: Pozemky vodních ploch a jiné pozemky se oceňují cenami stanovenými vyhláškou). Obsah zákona lze dohledat na stránkách: https://portal.gov.cz/portal/ovm/

https://www.exekucesumperk.cz/file/Znaleck%C3%BD-posudek-vodn%C3%AD-plocha.pdf

Na závěr typ, kde by snad bylo možné získat případné další informace: https://www.uzsvm.cz/nejcastejsi-dotazy, Ve spodní části stránky najdete kontakt na Informační centrum.

Použité zdroje

Zazvonil, Zbyněk. Administrativní ceny nemovitostí. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2013. 200 s. ISBN 978-80-87865-03-3.
https://is.ambis.cz/th/aqr56/Bakalarska_prace.pdf
https://www.cuzk.cz/[…]/Historie-pozemkovych-evidenci.aspx

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

27.04.2023 14:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu